4 nešvary začínajích leaderů a jak se jim vyvarovat

Vedení není snadné. Ne každý se narodil jako šéf. Chcete-li být dobrým leaderem, vyžaduje to téměř neustálou sebekritiku a nelehká rozhodnutí, abyste zajistili, že budete dobře sloužit svému týmu (a sobě). A pokud jste špatný vůdce, budete neustále hledat nové zaměstnance. To proto, že v jednom přísloví se říká: Zaměstnanci opouštějí manažery, nikoli společnosti.

1. Nedostatečná důvěra v zaměstnance

Noví leadeři na sebe často berou více úkolů, než zvládnou, vystoupí ze své role manažera, a to vše proto, že nevěří svým týmům, že práci odvedou stejně kvalitně jako oni. Naplánují každý detail toho, co a jak je třeba udělat, místo aby se zaměřili na výsledek a vložili důvěru do svých zaměstnanců. Přitom jejich role by měla být spíše kontrolní. Důležité je zařídit, aby práce byla vykonána, a ne ji všechnu vykonat sám.

2. Pokrytectví

Neizolujte se od zbytku svých lidí, nezůstávejte stranou ani se nad své zaměstnance nepovyšujte. To vytvoří zbytečné napětí a bude pracovníky frustrovat. Je lepší být otevřený a hovořit o svých nedostatcích s ostatními. Začnete se projevovat skutečněji a zaměstnanci vám budou věřit.

3. Stagnace

Největší hrozbou pro úspěšné podnikání je, že se stává statickým a ztrácí touhu po inovacích. Způsob, jak firma pracuje, může prozatím fungovat, ale je důležité, abyste nenechali sebe nebo svůj tým stagnovat. Vaše firemní poslání totiž v důsledku stagnace ztrácí důvěryhodnost a smysl. Nejlepší věc, kterou můžete udělat pro svůj tým jako leader, je komunikovat s ním a vštípit mu jasný smysl, proč děláte, co děláte. To zajistí potřebnou motivaci.

4. Potřeba se zalíbit

Společnou chybou u nových manažerů a podnikatelů je to, že přijímají rozhodnutí, která jsou populární, což často nejsou nejlepší rozhodnutí pro podnik. Podnikatelé musejí někdy činit i méně oblíbená rozhodnutí. Namísto snahy o to, abyste se svým zaměstnancům zalíbili, se snažte být chápáni a respektováni. Naučte se otevřeně komunikovat se svým týmem o důvodech, které vedly k jakýmkoli rozhodnutím, ať již populárním, nebo ne.

Zaujal vás tento článek? Mnohem více o tom, jak být úspěšným leaderem ve svém oboru, si můžete přečíst také v tištěném magazínu Business Leaders. Zakoupit je možno zde.

Petr Klečka