„Učitel bohatých“ Robert Kiyosaki radí, jak vytvářet pasivní příjem

Pracujete od rána do večera, a přesto máte dostatek financí jen na to, abyste uhradili nezbytné výdaje? Z tohoto neustále se opakujícího kolotoče můžete podle autora světoznámého knižního bestselleru Bohatý táta, chudý táta, snadno vystoupit.

„Nepracujte pro peníze, nechte peníze, ať pracují za vás.“ Tohoto kréda se Robert Kiyosaki drží již od útlého dětství, kdy poznal otce svého nejlepšího přítele. „Bohatý táta“ oba chlapce celé roky vzdělával v oblasti podnikání a investic, a předal jim tak cenné rady, jak být v životě úspěšný a něčeho dosáhnout. Nutno podotknout, že se neminuly účinkem.

Robert Kiyosaki se i po prvotních neúspěších, o kterých tvrdí, že mají stejnou váhu jako úspěchy, jelikož na základě nich se člověk dokáže zdokonalit a poučit, vypracoval na úspěšného podnikatele. Pořádá semináře, píše knihy, které zapůsobily na čtenáře po celém světě, a vytvořil také známou stolní hru Cashflow s ambicí naučit širokou veřejnost přemýšlet o svých financích jako o investicích.To celé pod hlavičkou své obchodní, finanční a vzdělávací společnosti Cashflow Technologies, Inc. Důkazem, že se Robert stal člověkem, kterého si stojí za to vyslechnout, je rozhodně i fakt, že už ve 47 letech odešel do důchodu s odhadovaným bohatstvím ve výši 80 milionů amerických dolarů.

Příčinou toho, že se spousta lidí utápí v chudobě a nejsou peněžně zabezpečeni, je podle Kiyosakiho fakt, že nejsou dostatečně finančně gramotní. Navíc nenachází ani podporu u státu, protože ten je „vždy největší firmou v každé zemi a nestojí o lidi, kteří nejsou zaměstnaní anebo jinak negenerují státu pasivní příjem v podobě daní,“ vysvětluje sám podnikatel a autor knihy Bohatý táta, chudý táta.

Jaké jsou tedy Kiyosakiho rady a doporučení, které by vám mohly zajistit větší blahobyt a lepší životní úroveň? Jeho základní poučka zní: Snažte se dostat k pasivním příjmům – stejně, jako to dělá i každý stát. Právě ty jsou podle Kiyosakiho klíčové k dosažení bohatství. Pod pojmem pasivní příjem si většina lidí představí pronájem nemovitosti, Kiyosaki ale říká, že existují i jiné alternativy, které nabízejí možné daňové úspory a nekonečný příjem peněz. „Investovat je přitom vhodné do majetku, jenž nám může v budoucnu přinášet co nejsnazší pasivní příjmy, a to s co nejnižším zdaněním,“ říká Robert Kiyosaki.

„Chudí nebo bohatí jste jen tak, jak finančně bystří jste,“ tvrdí Kiyosaki. „Klaďte důraz na finanční vzdělání, protože jste to vždy vy, kdo rozhoduje, do jakých investic své peníze vložíte – sám investor je svým největším přínosem i rizikem,“ dodává.

Kiyosakiho návod, jak vytvářet pasivní příjem, najdete už v únorovém tištěném vydání našeho magazínu. Nové číslo otevíráme právě příběhem a radami tohoto známého obchodníka a bude celé věnováno obchodu. Najdete jej již brzy pod tímto odkazem.

Petr Klečka