Jak správně založit živnost?

Pokud se již dlouho rozhodujete, že odstartujete vaše podnikání, a pořád si nejste jistí, jestli máte všechny informace potřebné k jeho zahájení, připravili jsme pro vás článek, který shrnuje všechny důležité kroky, jež byste měli zvážit před tím, než se do podnikání pustíte.

Existuje několik forem podnikání, proto předtím, než se rozhodnete, kterou formu zvolíte, vytvořte si podnikatelský plán. Můžete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba, kdy jako právnická osoba máte na výběr z několika typů obchodních společností. Zakládání a dělení obchodních společností se ale budeme věnovat jindy. Nyní se pojďme společně zaměřit na postup, kdy jste na základě vašeho podnikatelského plánu a ujasnění způsobu výroby, distribuce a prodeje určili, že pro vás bude nejvýhodnější podnikat jako fyzická osoba neboli živnostník.

Živnost je podle zákona o živnostenském podnikání soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Můžete si vybrat celkem ze čtyř druhů živností:

Vázané – podmínkou je prokázání odborné způsobilosti, patří sem například: provozování autoškoly, oční optika a jiné

Řemeslné –podmínkou je výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru nebo šestiletá praxe v oboru, patří sem například: hostinská činnost, zednictví a jiné

Koncesované – podmínkou je prokázání odborné způsobilosti a také kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy, patří sem například: provozování pohřební služby

Volné – u volných živností potřebujete splnit jen všeobecné podmínky. Musíte být plně svéprávní a bezúhonní, také nesmíte mít žádné dluhy vůči státu nebo pojišťovnám.

Pokud nedisponujete potřebným vzděláním nebo praxí, existuje možnost ustanovení odpovědného zástupce. Ten poté odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů.

Jestliže jste si vybrali druh, který bude nejlépe sedět vašemu způsobu podnikání, stačí zajít na živnostenský úřad, doložit splnění podmínek, zaplatit poplatek ve výši 1000 Kč a vyplnit jednotný registrační formulář. Tento formulář slouží k ohlášení živnosti, k registraci daně z příjmu fyzických osob a k registraci na zdravotní a sociální pojištění. Zhruba během jednoho týdne vám úřad vystaví osmimístné identifikační číslo a výpis ze živnostenského rejstříku. Ted‘ se již můžete pustit do samotného podnikání.

Začátky podnikání nebývají jednoduché. Spoustu živnostníků během prvních pár měsíců zjistí, že si špatně vypracovali prvotní podnikatelský a marketingový plán, přijdou o velké množství finančních prostředků a s podnikáním skončí. Proto je důležité před skutečným podnikáním rozmyslet, jak rozložit čas mezi propagaci a obchodní činnost, jak zajistit kvalitu produktů nebo jak rozložit vaši pracovní dobu a dobu volna.

P. S. Jestli vás článek zaujal a rádi byste se dozvěděli více o podnikání anebo si přečetli rozhovory s úspěšnými podnikateli, sledujte náš web a magazín Business Leaders.

Petr Klečka