Tiskovou zprávu zvládnete sami. Jak na to?

Tisková zpráva stále patří mezi nejúčelnější a zároveň nejdostupnější prostředek firemní propagace. A navíc ji zvládnete napsat i bez pomoci kdejakého PR specialisty. Návod najdete například v knize Sama sobě šéfem od Alexandry John, která vede také stejnojmenný kurz pro začínající podnikatelky. V následujícím článku jsem vycházela převážně z jejích doporučení.

Podle John je v první řadě třeba zvážit, zda je vaše sdělení vhodné právě pro formát tiskové zprávy. Musí být aktuální, nové, zajímavé, přínosné, faktograficky podložené a měli byste jej být schopni formulovat v jediné větě, říká autorka. „Nezahlcujte média banalitami, raději soustřeďte síly na informování o podstatných záležitostech,“ dodává.

Kontakt

Pokud se rozhodnete, že je vaše téma vhodné pro formát tiskové zprávy, je třeba promyslet, komu ji budete adresovat. „Nebojte se média oslovit a navázat s novináři kontakt,“ píše John. „Jejich úkolem je každý den, týden nebo měsíc smysluplně zaplnit velkou bílou plochu (nebo vysílání či rozhlasový éter), a to není snadné. Zajímavé, užitečné a srozumitelně podané informace jistě uvítají, tak proč jim je neposkytnout?“

Tiskovou zprávu zašlete do rukou konkrétních redaktorů, kteří se zajímavají o vaše téma, eventuálně do rukou editora, který má přehled o obsahu celého média. „Oslovte média, která čte/sleduje/poslouchá vaše cílová skupina,“ radí John.

Seznamu kontaktů věnujte dostatek času, a až je budete přenášet do e-mailu, nezapomeňte dát adresáty přeposílané zprávy do skryté kopie, jinak budete působit neprofesionálně. Tiskovou zprávu se pak doporučuje odesílat v pracovních dnech.

Další možností, jak rozhodit sítě, je placená služba Protext České tiskové kanceláře, která tuto distribuční práci provede za vás. Tiskovou zprávu rozešle do většiny médií v České republice e-mailovým servisem, ke kterému je přihlášeno až 5000 uživatelů, a to celé do 4 hodin. Za službu ale dáte minimálně 2,5 tisíce korun. Osobně bych ji doporučila jedině v případě, že jste si tématem dost jisti a jste přesvědčeni, že novináře zaujme. Jedině pak se taková investice může vyplatit.

Formální úprava

Nejjednodušší pro vás bude držet se formální úpravy klasického novinového článku. Začněte titulkem. Napište jej krátký, maximálně do sedmi slov. Měl by obsahovat novou informaci a vystihovat jedinečnost toho, co chcete do médií dostat. Musí zaujmout, ale neměl by šokovat ve stylu bulvárních médií. Pod titulkem pak bývá uváděno datum a místo vydání zprávy. Tyto údaje mohou být i na jejím konci, ale rozhodně nesmějí chybět. Další mezititulky pak můžete vkládat do těla textu, pomohou novináři v orientaci a udrží jeho pozornost.

Po nadpisu pokračujete takzvaným perexem – bývá psaný kurzívou a skládá z několika vět, které krátce uvedou téma tiskové zprávy. Měl by shrnout, oč vám jde, a novináře zaujmout, případně donutit ho zamyslet se nad daným tématem tak, aby chtěl hledat odpovědi v těle textu.

Nezapomeňte do tiskové zprávy zanést také kontaktní údaje. Název a logo společnosti s adresou sídla bývají v záhlaví dokumentu. Můžete tu také uvést, že se jedná o tiskovou zprávu. Toto slovní spojení byste neměli vynechat. Můžete jej dát i níže, ale nepřesahujte hranici nadpisu. Na konec zprávy je pak vhodné uvést kontakt na jejího pisatele, od nějž může novinář v případě zájmu zjišťovat další informace.

Do předmětu e-mailu napište téma tiskové zprávy a informaci, že jde o tiskovou zprávu. Stačí zkratkovitě, například „TZ: Téma tiskové zprávy“. Nejjednodušší je vložit do části za dvojtečkou již vytvořený titulek.