5 typů mozkového joggingu… a hlava bude rychlá

1. Tvoř vlastní akronymy

Akronymy jsou zkratky, sestávající z počátečních písmen (slovní fotbal). Příklady akronymů?

Máte rádi hudbu? ABBA: A – Anni-Frid, B – Bjorn, B – Benni, A – Agnetha, tedy jména zakládajících členů kapely.

Nakupujete nábytek? IKEA: I – Ingvar, K – Kamprad, E – Elmtaryd, A – Agunnaryd, tedy jméno a příjmení zakladatele, název jeho rodné obce a oblasti ve Švédsku.

Pročítáte internetové diskuse? LOL: L – lots, O – of, L – laughs (strašná sranda), BTW: B – by, T – the, W – way (mimochodem).

Kdo čte magazín Business Leaders, pamatuje si možná náhled do diářů manažerů, kteří si zkracují označení schůzek nebo jména klientů. Nedělají to ani ve spěchu nebo z důvodů utajení, ale prostě jde o zábavné rozptýlení, větší zapojení mozku.

Například: PDŘOTN: P – pátek, D – dvanáctého, Ř – října, O – osm, T – třicet, N – Novák. Tedy: V pátek 12. 10. mám v 8.30 schůzku s Novákem.

2. Používej asociace

Dalším oblíbeným zrychlujícím způsobem myšlení je změna poznámek – vytváření šifer a metafor. Předlohou je jóga, kde jsou jednotlivé cvičební pozice nazvány podle zvířat nebo útvarů, které připomínají (asociují), nebo podle lidí, kteří v nich dlouho setrvávali, protože jim byly pohodlné. Jakmile pak lektor vyzve k přesunu do polohy kobry, mostu nebo psa, všichni vědí, co učinit.

3. Vizualizuj

Mnozí nemají fotografickou paměť ne proto, že ji „nezdědili“, ale že tuto dovednost dostatečně necvičili pílí a vytrvalostí. Nejspíš neměli rádi pexeso…

Vizualizace je ovšem předstupněm. Znamená vytváření mentálních obrazů. Je jedním z klíčových nástrojů uskutečňování snů, motivovanosti a odhodlanosti jít za sny (jednou z ukázek je životní příběh tohoto muže).

Při mozkovém joggingu vypadá vizualizace takto: Vybíráte zrovna zimní dovolenou a čtete o luxusním hotelu v atraktivní destinaci přímo na písčité pláži? Tak si jej představte.

 • Jak je asi velký
 • Jakou má barvu
 • Kolik má pater
 • Kolik má oken
 • Jaký bude výhled
 • Jaký bude bazén a koupání v něm
 • Jak budou chutnat večeře a drinky

Stejně tak ze všeho, co právě zažíváte, si tvořte pomyslné fotografie a třiďte je do fotoalb uvnitř mysli. Obraz je víc než tisíc slov. Proto pozorujme. „Fotografujme“. Užívejme si zrak. Obrazy nás posunou víc než pouhá slova a hesla.

A máte-li diář, vizualizaci pomáhá zapisovat si běžné denní poznámky barevně. Do mysli se pak lépe kopíruje obraz záznamu – barva, řádek, stránka. Tak jsme to přece dělali už ve škole. Lidé s tímto návykem mají lepší paměť a barevnější život.

4Tvoř analogie

Pracujeme. Snažíme se pochopit něco, co není naší parketou. V tištěném magazínu Business Leaders jsme naváděli k několika technikám, jak to lépe zvládnout. Jedna z nich je analogie.

Co převést nesrozumitelný problém do oblasti, které rozumíme? Princip zůstane stejný, jen se změní scéna. Příklad: Chtějí-li se špičkoví byznysmeni připravit na prezentaci nového projektu, analogicky si představí, co dělají, když se připravují třeba na dovolenou:

 • Kam chci jet
 • Jaké tam potřebuji počasí
 • Na kolik dní se utrhnu
 • Co vlastně chci dělat (koupat se, chodit po horách, jezdit na kole)
 • Jaký výběr oblečení a doplňků tomu všemu musím podřídit

Analogicky převedeno do přípravy prezentace:

 • Kam chci jet = Musím si stanovit téma
 • Jaké tam potřebuji počasí = Jakým stylem oslovit publikum, aby brzy nevychladlo nebo se příliš nerozpálilo
 • Na kolik dní se utrhnu = Rozsah prezentace
 • Co vlastně chci dělat = Jasná struktura prezentace
 • Co všechno tomu musím podřídit

5. Koncentruj se

Nejefektivněji zapojit mozek předpokládá naplno žít tímto okamžikem. Být si plně vědomi toho, CO děláme a KDY to děláme. Teď sedím v křesle, co cítím, co slyším, co vnímám kolem sebe… právě teď.

Pomáhá to k lepšímu soustředění na to, čemu se věnovat chceme. Při práci přestaneme tolik těkat, kam vlastně půjdeme na večeři nebo jestli potomek zrovna neschytává pětku z matiky.

Mozkový jogging je cvičení jako každé jiné. Nemůžeme to šidit a čekat, že to přesto bude fungovat.

Zajímá Vás, jak být efektivnější na cestě za svým úspěchem? Inspirujte se v magazínu Business Leaders, který můžete číst v tištěné i elektronicképodobě.

Zaslání magazínu na Slovensko vyřídíte zde

© Petr Casanova