5 způsobů, jak zvýšit pravděpodobnost, že mi přidají (peníze, ne práci)

Zaměstnání je o dvojí motivaci.

Jednak o motivování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, aby odváděli co nejproduktivnější práci ve prospěch zaměstnavatele.

A jednak o motivování zaměstnavatele ze strany zaměstnanců, aby měl zájem poskytovat co nejlepší podmínky, v čele s co nejvyšší mzdou.

Zaměstnavatel si je dobře vědom, že zvýšení mzdy bývá hlavním způsobem, jak může zaměstnanec výrazně zlepšit životní úroveň sobě i rodině. Vyjednat si v takové situaci vyšší mzdu není legrace, většinou je totiž síla na straně zaměstnavatele. ON rozhoduje, komu a zda vůbec přidá, ON rozhoduje o tom, koho vůbec zaměstná. Nicméně i on je závislý na zaměstnanci. Přesněji řečeno na KVALITNÍM zaměstnanci.

V dnešní době, kdy je míra nezaměstnanosti na historickém minimu, drží zaměstnanci trumfy v rukou. O kvalitního zaměstnance je řež. Nehodlá-li ho zaplatit jeden zaměstnavatel, může odejít k jinému.

Pokud ovšem patříte k loajálním lidem, kteří srostli s jednou konkrétní firmou nebo nechcete šachovat se změnou zaměstnání, nejlepším způsobem je ukázat mu, že si vyšší mzdu prostě ZASLOUŽÍTE. V magazínu Business Leaders jsme ukazovali několik úspěšných vyjednávacích postupů, které platí na různé povahy šéfů. Jaké jsou však všeobecné předpoklady, s nimiž musíte jít k vyjednávacímu stolu? Jak na sebe upoutat, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu při vyjednávání?

1. Buďte přínosem

Strategie dělat v práci neviditelného a zhmotnit se pouze v případě, když chcete přidat, úspěch nenese. Chceme-li mít vyšší mzdu, musíme mít vyšší hodnotu. Ačkoli na to jako zaměstnanci nejsme zvyklí, naučme se svůj přínos prodávat. Nebojme se před nadřízeným pochlubit tím, co se nám povedlo. I my jste značka a záleží jen na nás, jakou reputaci si ve firmě vybudujeme.

Když na to dojde, komu myslíte, že šéf přidá? Panu Průsvitnému, o němž ani neví, že ve společnosti pracuje, nebo Panu Výraznému, který je ve firmě zvučným odborníkem na konkrétní problematiku a i kolegové jej často vyhledávají se žádostí o radu (o konkurenci případně ani nemluvě)?

2. Buďte aktivní

Uděláte pouze to, co je nutné, a zbytek Vás nezajímá? Argumentujete tím, že děláte to, co je náplní pracovní smlouvy, a za více nedostáváte zaplaceno? Fajn, pak pro Vašeho zaměstnavatele nevznikne žádný důvod Vám zaplatit nad úroveň stávající mzdy.

Zkuste občas dělat i to, co nemusíte. Třeba jen něco malého navíc. A v souladu s bodem jedna – dělejte to tak, aby si toho ostatní všimli. PRODÁVEJTE SE.

Když chcete mít více než ostatní, nemůžete se chovat jako ostatní.
Když chcete mít více než ostatní, nemůžete se chovat jako ostatní.

Zaměstnanci jsou bohužel často lidé ztracení v davu. Věří, že když budou jako jiní, vyniknou. To je samozřejmě omyl. Už Coco Chanel říkala: „Chcete-li být nenahraditelní, musíte být odlišní. Jakmile jste zaměnitelní, jste snadno obětovatelní.“

Bojí se občas trošku zariskovat a udělat rozhodnutí, o němž nejsou přesvědčeni, že je správné. Tohle je ale popis pěšáků, kterým je o strach dát vyšší pozici a vyšší mzdu. Kdo riskuje, ten si – z pohledu zaměstnavatele – může uvědomovat větší odpovědnost a nebojí se ji přijmout.

Mezi tipy v magazínu Business Leaders uvádíme: Snažte se například aktivně přijímat výzvy. Jakmile se vyskytne nějaký úkol, do kterého se nikomu nechce, zkuste se o něj přihlásit. Bude to příležitost něco nového se naučit. Patřete k lidem, o nichž bude známo, že nemají v kalhotách.

3. Buďte precizní

Nikdy neodevzdávejte polovičatou práci. Přijímejte zpětnou vazbu zejména tehdy, pokud má šéf pocit, že po Vás musí něco opravovat nebo dodělávat. Dbejte o pečlivost, která není vlastní každému.

Dotahovat věci do konce, vše domýšlet a dolaďovat, znamená obrovskou přidanou hodnotu, která zvyšuje cenu zaměstnance. Nehledě na to, že tím dává najevo svou samostatnost.

Jak se ve firmě udělat nepostradatelným?

Otočte, prosím, na 2. stránku.