Problém už 20letých: iPadové rameno. Jak mu předejít?

Mnoho lidí denně používá tablety. Nemáme na mysli pilulky, ale elektronické přístroje. Bohužel při častém, a hlavně špatném držení může vzniknout takzvané iPadové rameno neboli iPad shoulder.

Jedná se novodobý termín, který už znáte z magazínu Business Leaders a který se v posledních letech často používá v souvislosti s bolestí ramen ve spojení s dlouhodobým používáním tabletů, elektronických knih nebo dnes už i velkých smartphonů. Jak používat chytrá digitální zařízení, abychom předešli nepříjemným bolestem pohybového aparátu?

Proč k tomu dochází?

Tablet běžně používáme tak, že ho máme položený na nohou, v klíně nebo ho držíme v rukách. V této poloze dochází k velkému předklonu a předsunutí krční páteře a hlavy. To způsobuje napětí a přetížení jak krčních, tak i ramenních svalů a vzniká bolest. V důsledku toho se mohou postupně rozvíjet i degenerativní změny na páteři.

Zatímco dříve slovo degenerativní souviselo s pokročilým věkem, dnes už pacienti s iPadovým ramenem mají věku okolo 20 let – ano, už u nich počínají změny na ploténkách.

Jak tablet lépe používat?

Pokud s mobilem nebo tabletem musíme pracovat, je důležité tuto činnost omezit pouze na dobu, která je nezbytně nutná. Při práci je výhodné se opírat celou délkou zad o opěradlo židle, eventuálně použít relaxační polohu a opřít i hlavu.

Abychom nepřetěžovali ramena a paže při držení zařízení, je důležité opřít si ruce například o trup nebo stůl. Pokud pracujeme s tabletem, můžeme využít stojánek a zařízení v rukách vůbec nedržet. Doma nebo jinde, kde se můžeme volně relaxačně položit třeba na sedačku, se pak snažíme, abychom měli tablet položený na nohou nebo polštáři. Je třeba mít povolené svaly trupu a těla včetně horních končetin a jen používat ruce.

Dřív lidé vyvážili relaxaci s knihou pohybem a trávili mnohem více času aktivní prací. Tím si udržovali tělesnou kondici, a neměli tolik přetížené určité svaly a naopak oslabené jiné, jak tomu bývá nyní. Dnes je život ovlivňován činnostmi spojenými s moderními technologiemi.

Pokud na tabletu pracujeme, brouzdáme po internetu a sledujeme filmy po dlouhé hodiny ve shrbené pozici s hlavou ohnutou dolů, můžeme pociťovat nejen bolesti krční páteře, ale také bolesti hlavy, ramen i celých paží, předloktí a rukou.

Lidé pracují s různými zařízeními po dlouhou dobu bez přestávky, ale také s přestávkami v sedě, ve stoje někdy už i při chůzi. Při tom se postupně načítá doba strávená ve špatném, nefyziologickém postavení těla, a tím se zvětšuje jeho nerovnováha a přetížení.

  • Důležité je tedy při práci ve strnulé pozici využívat dynamické změny polohy a úlevové polohy, při kterých se svaly protáhnou a zrelaxují.
  • Také se snažme mít hlavu v menším předklonu a nedívat se do tabletu dolu, ale co nejvíce před sebe.
  • Pro vyvážení zatížení pohybového aparátu, především u mladých lidí, je nejdůležitější přiměřená a pravidelná pohybová aktivita, nejlépe pár desítek minut každý den.

Tak, jak negativně může používání tabletů ovlivnit pohybový aparát u dospělých či studentů, může také negativně ovlivňovat vývoj pohybového aparátu u těch nejmenších. Navíc tyto technologie jsou poměrně nové, a tak není možné s jistotou říci, jaké mohou být důsledky pro pohybový aparát v dlouhodobějším horizontu.

I přesto, že tablet či smartphone děti zabaví, mohou tyto technologie negativně ovlivnit jejich psychomotorický vývoj a postupně by mohlo vzniknout i vadné držení těla. Americká pediatrická akademie už doporučila, aby předškolní děti netrávily s těmito přístroji více než dvě hodiny denně. Děti do dvou let by pak s nimi neměly přijít do styku vůbec.

Zajímáte se o své zdraví? Dáváte pozor na zdraví svých nejbližších? Inspirujte se dalšími zkušenostmi v magazínu Business Leaders, který můžete číst v tištěné i elektronické podobě.

© MUDr. Michala Tomanová, autorka je primářkou pražské Infinity Clinic