Chcete působit charizmatičtěji? 9 maličkostí podle psychologů

Je to ke vzteku. Ani nepromluvíte, a už Vás neberou vážně. Stává se Vám to?

A proč se někomu děje opak? Jak získává pozornost? Tyto otázky si položili psychologové. Dobře vědí, kolik lidí to při jednáních a vůbec mezilidských vztazích trápí.

První dojem totiž můžeme udělat jen jednou a podprahově prokazatelně ovlivňuje přístup protistrany. A to nejen jednorázově, už pokaždé. První dojem jde do podvědomí, úložných zásuvek v paměti. Jak tedy působit, když důležité lidi míjíme na společenské akci, potřebujeme je oslovit a nevypadat hloupě? Co dělat, abychom my byli těmi, kteří zaujmou?

O komunikačních detailech, které přihrávají body v osobních setkáních, píšeme v magazínu Business Leaders. Co ale pomáhá i zcela beze slov?

Následující zjištění psychologů mohou působit až bizarně a iracionálně, ale o to jde – ovlivňují totiž emoce. A naše myšlenky se formují právě na základě toho, jak se cítíme a komu (pocitově) důvěřujeme:

1. Rozevřete oči dokořán

Podle psychologů lidé, kteří mhouří oči, nebo mají unylá víčka, působí odměřeně, unaveně, v napětí, stresu. Oči jsou okny do duše a jsou-li otevřené doširoka, jsou mnohem spíše spojené s úsměvem, pohodou, vstřícností, nadhledem, moudrostí a seriózností.

2. Udržujte se štíhlejší

Když Tomáš Baťa přijímal zaměstnance do managementu, potrpěl si na štíhlou figuru. Říkal, že takoví lidé jsou zjevně fit, dbají o sebe, znají sebehodnotu a lépe reprezentují. Podle psychologů věnují oči dominantní pozornost obličeji. Zejména určité rysy, hlavně úzké tváře, delší nos a protáhlejší brada, jsou vnímány jako atraktivnější a takoví lidé vůbec inteligentnější. Fyziognomii pochopitelně zcela neovlivníme, s postavou už je to snazší. Podle psychologů totiž první dojem vzniká prvním „naskenováním“ příchozí osoby v mozku, a to celé postavy a relativně zpovzdálí.

3. Spíše abstinujte

Na Michiganské a Pensylvánské univerzitě provedli neobvyklý průzkum, na základě něhož konstatovali, že lidé, kteří jsou na společenských akcích pracovního charakteru častěji spatřováni se skleničkou alkoholu v ruce, vytvářejí dojem méně charizmatických a snáze manipulovatelnějších jedinců. Totéž dělá cpaní se na rautech.

4. Vemte si brýle

Až 40 % manažerů, nosících brýle, má čirá skla. Psychologická studie z roku 2011 totiž ukázala, že lidé s brýlemi jsou vnímáni jako serióznější, korektnější a vzdělanější. Brýle jsou nejen zdobný prvek, který dotvoří image obličeje, ale z dětství je obvykle máme podvědomě spojené s častým čtením a „zkaženýma očima“. Brýle tedy naše mysl často přiřazuje k vzdělanému čtenáři.

5. Střídmě se usmívejte

Všeho moc škodí, i úsměvu. Podle psychologů by nikdy neměl být chechtotem od ucha k uchu, ale projevem, že se bavíme, ale dovedeme kontrolovat své emoce. Nebo že se ještě nebavíme tak moc a vtipálek by měl přidat. Více než jemný úsměv navíc může působit dojmem zakrývání stresu, přetvářky nebo špatné nálady. Jejich rada tedy zní: Nasaď lehký úsměv a šetři s ním.

6. Nemluvte hrubě

Mnoho z předchozích bodů svědčí o sebekontrole. Ta je v kariéře důležitá. Člověk by měl ovládat své emoce, jinak emoce ovládají jeho. A tento bod si můžeme podtrhnout. Podle psychologů totiž ti lidé (zejména vedoucí pracovníci), kteří byť občas zaklejí nebo vypustí z úst hrubé slovo, působí slabě, neempaticky, neschopně, hloupě. I kdyby to bylo jednou, lidé si to prostě zapamatují a vloží do své paměťové přihrádky.

Petr Kellner, ze všech českých podnikatelů kontrolující nejvyšší majetek a přes dvacet tisíc zaměstnanců, na návaly emocí říká: „Nemůžete to v tu chvíli říct, musíte se zavřít do kanceláře, třeba si počítat do deseti a znova… To je naprosto normální průběh.“

7. Udržujte oční kontakt

Neuhýbat, být schopni dívat se do očí a číst v nich. To je způsob navazování kontaktu hlubšího, než si myslíme, tvrdí psychologové. Radí, abychom jak při aktivní, tak při pasivní komunikaci, tedy při mluvení i naslouchání, mysleli na kontakt očí. Není to snadné, ale je to známka empatie, jistoty, sebevědomí, ale také přesvědčivosti a osobní síly.

Larry Ellison, zakladatel Oracle, říká: „Očima udělám při jednání 80 % výsledku.“

8. Používejte monogram

Dnes již samozřejmý detail. Úspěšní lidé nedělají bezplatně reklamu jiným firmám. Nejsou věšákem na cizí loga. Propagují sami sebe. Monogram vyšitý na rukávu nebo jiné části oděvu dělá psychologicky hodně, aniž si to uvědomujeme. Navíc může být znásoben používáním monogramu v SMS, e-mailech místo podpisu celým jménem. Podle psychologů tento postup vytváří dojem zaměstnanosti, sebevědomí, ale také osobní značky.

9. Mluvte jasně

Mnohdy v osobním styku nezáleží na obsahu, tedy na tom, co říkáme, ale na formě, jak to říkáme. Je strašné drmolit rychle, nesrozumitelně, zmateně. Pak obsah ztrácí význam. Proto si nejprve promysleme, co chceme říct, a pak to řekněme co nejjednodušeji. Mluvme pomalu, ale ne příliš jako váhaví či nemocní lidé. Dělejme mírné pomlky mezi jednotlivými informacemi a snažme se neskákat z jednoho tématu na druhé. Ostatně, všimněme si, že lidé, kteří nám připadají charizmatičtí, mluví vždy méně. Oni totiž nepotřebují vynikat slovem. Vynikají už tím, že tu jsou.

Advokátka Vladimíra Glatzová, známá absolvováním poutě do Santiaga de Compostela, je pověstná krátkými e-maily. „Našla jsem zalíbení v hledání co nejstručnější odpovědi. Stále přemýšlím, co říct ještě strozeji, méně slovy.“

Zajímá Vás, co dalšího dělá člověka úspěšným? Co mu pomáhá k většímu sebevědomí a respektu ze strany druhých? Čtěte magazín Business Leaders. Vybrat si můžete buď tištěný časopis, nebo elektronickou verzi v chytrém telefonu nebo tabletu.

© Petr Casanova