5 dovedností, které rozhodují o úspěchu, ale nezvládne je každý

GTD a GTP. Dvě zkratky, které by měli znát ti, kdo touží po úspěchu.

GTD = Get Things Done. Schopnost něco nejen začít, ale hlavně dokončit.

GTP = Get To Point. Schopnost zacílit a soustředit se.

GTP je podmínkou GTD. Bez koncentrovanosti, trpělivosti a vytrvalosti je téměř nemožné jakéhokoli dlouhodobého cíle úspěšně dosáhnout.

Každý z nás je schopen GTP i GTD. Každý z nás však není ochoten. Proto úspěch není pro každého, ani v zaměstnání, ani v podnikání, ani třeba ve sportu.

Když jsme psali toto stěžejní vydání magazínu Business Leaders a v něm ukázali, jak zdánlivě obyčejní lidé dokážou dosahovat neobyčejných výsledků, měli jsme neustále na mysli jedinou otázku: Na čem musí člověk speciálně pracovat, aby si udržel jak GTP, tak GTD? Co v dlouhodobém horizontu vytváří úspěch v jakémkoli oboru?

Úspěšní lidé, o kterých v našem magazínu čtete, se shodli na pěti základních ingrediencích, na nichž potřebovali a potřebují stále pracovat. Nebo snad máte všech těchto pět dovedností již pod kontrolou?

1) V přepětí zachovat klid

Nikdo z nás to nemá vrozené. Rádi se necháváme unášet emocemi. Je snazší bouchnout do stolu nebo člověka, zachovat se destruktivně, než se dál soustředit na pozitivní činy a pozitivní výsledky.

Jenže neustále přicházejí potíže a vypjaté situace. Práce pod vyšším tlakem. Chyby druhých, které snižují motivaci i výsledek. Přesto není možné ukázat slabost. Je nutné zachovat klid.

Nejbohatší Čech Petr Kellner říká: „Vždycky jsem se z toho nějak vzpamatoval. Nemůžete to v tu chvíli říct, musíte se zavřít do kanceláře, třeba si počítat do deseti a znova… To je naprosto normální průběh.“

Než se dostanete do nadřízené pozice, zvláště mezní okamžiky při jednání s klienty mohou být na psychické hraně. Pořád však platí, že klient má pravdu, i když ji nemá. Něco jako když se přete se zaměstnavatelem – koho chleba jíte, toho píseň zpíváte.

Mít nervy ze železa a v každé situaci se udržet v profesionální úrovni, asertivní. Spíše druhé podpořit než podrazit. Být pozitivní. Musíme mít totiž na paměti, že konstruktivní přístup a klidná mysl zmohou více než rozčilování a vybíjení vlastních nervů na okolí.

Podnikání učí v krizových situacích, které bychom nikdy předtím neustáli, držet vlastní myšlení v argumentech, ne v emocích.

2) Zůstat organizovaní

Je tak snadné zaplnit si diář úkoly a tak snadné je nesplnit – odložit je, proškrtat, nedodržet. Jenže právě to odlišuje úspěšné od neúspěšných.

Schopnost efektivně naplánovat svůj čas, činnosti a procesy nemá nikdo vrozenou, vytváří se tvrdou disciplínou a návykem. A tato dovednost je k úspěchu nezbytná.

Úspěšní lidé nemohou skákat po hlavě do neznáma. Vědí, co dělají a proč. Mají plán. Neznamená to, že by bez plánu nešlo dosáhnout úspěchu. Úspěch se mnohdy dostaví i tam, kde bychom ho nečekali. S připraveností to ale půjde lépe a snadněji. A čím je plán propracovanější do hloubky, tím méně prostoru dáme možným problémům a nepříjemným překvapením.

Až zkušenost podnikatele učí plánovat „tak akorát“. Nechodit do extrému a nemarnit čas puntičkářským plánováním každého detailu. A to ze dvou důvodů. Jednak bychom pro samé plánování nemuseli začít. A pak také nedokážeme dopředu odhadnout úplně všechno. Praxe detaily ukáže a vyladí.

3) Tvrdě pracovat i ve volném čase, pokud je třeba

I když kdekdo lehkovážně mává rukou, že tohle zvládnout je legrace, v reálném životě se tato dovednost ukazuje jako jedna z nejobtížněji dosažitelných. Dlouhodobě dodržovat konkrétní pozitivní návyky nejen v pracovním, ale i osobním životě totiž vyžaduje velkou sebekázeň, motivovanost a také podporu okolí.

Nelze tak snadno jít s kamarády „na jedno“. Zatímco oni se baví až do časných hodin, my musíme zůstat zavření v cele své mysli a pracovat na svých snech. A zatímco oni o víkendu spí déle nebo postují na Facebooku fotky od moře, my stále musíme přísně držet svou linii, a to i tehdy, když se podnikání nerozvíjí podle představ.

Čas už téměř nedělíme na volný a pracovní, protože i volný čas znamená dobu určenou seberozvoji, nikoli sebedestrukci. Vše, co se rozhodneme dělat, nám musí přinášet něco pozitivního. Ať už se věnujeme své rodině, nebo budujeme jiné důležité hodnoty, které nám to vrátí dodávkou energie v nejtěžších chvílích.

Pro kamarády bude těžké přijmout naše vysvětlení, že všichni jsme průměrem pěti lidí, s nimiž trávíme nejvíce času – a my prostě na zahálkové typy čas mít nebudeme.

To, co každý ví, že potřebuje k úspěchu, ale jen málokdo to dokáže…

Otočte, prosím, na 2. stránku.