Jak zaúčtovat kryptoměny

Lámete si hlavu se svým účetnictvím? A to pracujete (zřejmě) jen s běžnými daty. Co si ale počít, když chcete „jít s dobou“ a začleňovat do účetnictví i například bitcoiny?

Zní to možná bláznivě. Kryptoměny jsou sice typem digitální měny či elektronických peněz, ale z hlediska zákona a daní v ČR se nejedná o měnu, ale o věc. Apeluje se hlavně na to, že tyto peníze nejsou tvořené fakticky, ale elektronicky. Jenže!

Impulz účetním zabývat se účtováním kryptoměn dávají firmy, které například s bitcoiny začaly obchodovat. V Česku je v současné době odhadem okolo 5 % společností, které kryptoměny chtějí zahrnovat a také zahrnují do svého účetnictví. Porovnáme-li se se zahraničím, jsme ve využívání kryptoměn mezi nejpokrokovějšími zeměmi střední Evropy, a to i přesto, že se rozdíly pomalu stírají.

Kde se využívá kryptoměna – přehled Evropy

Zajímají Vás nové trendy? Chcete být napřed? Sledujete pravidelně v magazínu Business Leaders, jak být lídrem v podnikání i zaměstnání, na trhu i ve vztahu k lidem, které vedete? A hlodají Vám v hlavě i kryptoměny?

Účetní pohled

Základním předpokladem, jak dobře účtovat kryptoměny, je především osobní zájem, v tomto případě samotných účetních, kteří jsou ochotni a schopni se vzdělávat. Účetní úprava totiž není jednoznačná a je potřeba stále hledat vhodné účetní postupy. Toto hledání a následné praktikování je však časově náročné.

Kromě osobního zájmu musí mít účetní všeobecný účetní přehled a dokázat se orientovat v nových technologiích. Vrhnout se do účtování kryptoměn tak není dobrým startem pro začínající účetní. Jako například při účtování nemovitosti: Když člověk neví, co je nemovitost a co k ní automaticky patří, nedokáže ji správně zaúčtovat.

Účtování kryptoměn přináší účetním také více práce se samotným klientem. Je důležité ho pořádně vyzpovídat a zjistit všechny relevantní informace, které jsou pro účtování důležité. Kryptoměny jsou totiž z účetního pohledu součástí peněžních prostředků, to znamená zásobou, a nelze je považovat za platidlo. V kontextu účetních závěrek pak jde o kryptoaktiva. Digitální měna tak není obecně finančním nástrojem, protože nevyhovuje definicím obsaženým v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS). Zjednodušeně řečeno to znamená, že jejím používáním nevzniká smluvní vztah. Pokud tedy účetní dělá závěrku kryptoměn, musí najít vhodné účetní řešení, které musí být uvedeno v příloze účetní závěrky.

Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních, k tomu říká: „Zachycení kryptoměn a dalších objevujících se kryptoaktiv v účetnictví není jednoznačné. Účetní pravidla je celosvětově nereflektují a neposkytují specifickou úpravu, nařízení či doporučení. Při volbě vhodného účetního pravidla je třeba vážit postavení subjektu, který pořizuje, a účel, proč pořizuje, a provést důkladnou analýzu existujících pravidel s cílem najít nejvhodnější řešení.“ Načež potvrzuje: „V současnosti je nejvhodnějším účetním řešením zachycení kryptoměn jakožto zásob.“

Státní restrikce

Zásadní překážkou pro rozšiřování kryptoměn je jejich virtuální podoba a u některých typů i jejich nedohledatelnost (Monero, Dash apod.). Tento fakt samozřejmě nahrává myšlence, která má blízko k podezření z trestné činnosti.

Argument nedohledatelnosti však neplatí u všech kryptoměn. U některých existuje tzv. blockchain, účetní kniha kryptoměn. Bohužel i přesto nadále přetrvává názor, že ti, co platí v bitcoinech, chtějí okrádat stát. „Opak je však pravdou,“ zdůrazňuje Libor Vašek. „Většina firem, které obchodují v kryptoměně, o problémy nestojí a je jim jasné, že díky jejich zaúčtovávání na ně kontrola z finančního úřadu vyjde dřív, než by musela.“ A dodává: „Jejich snaha o dobře vedené účetnictví je tak tlakem i na samotné účetní. Pokud se firma rozhodne platit v kryptoměně, stačí v rámci účetnictví nastavit způsob účtování dle druhu kryptomajetku, určit si druh kurzu a jeho přepočet, jinak vše probíhá v českých korunách (podle zákona o účetnictví). Podobné to je i v případě, že dojde k obchodování mezi firmami, kdy jedna platí kryptoměnou a druhá v českých korunách. Stačí nastavit shodu určením kurzu a začít klasicky účtovat.“

Podkladové materiály

I když v současné době existuje přibližně 1400 kryptoměn, k velkým změnám v účetnictví nedochází. Mimo oddělené evidence altcoinů není potřeba vést jiné účetnictví. Na co se však musí účetní zaměřit, jsou podkladové materiály k samotnému účtování.

U klasických kryptoměn stačí výpisy z peněženky nebo blockchainu. U kryptoměn, které nemají zápisy v blockchainu a jsou tak zcela anonymní, musí stačit například čestné prohlášení. Zároveň je možné získat výpis z burzy. Ten je však často ve volně editovatelné excelové tabulce, což v případě dokazování její pravosti představuje náročnou situaci.

Z určitého pohledu může nastat problém také v setkání různých účetních systémů. Celá myšlenka kryptoměn je totiž nezávislá na státu a v okolních zemích se účtuje odlišně. Tento fakt tak může přinést určité nepříjemnosti.

Desetinná místa

Také účetní programy mají z pohledu účtování kryptoměn své slabé místo – pouze dvě desetinná místa. To například u bitcoinů, které se dají dělit až na osm desetinných míst, a vzhledem k jejich hodnotě (1 btc = přibližně 7000 USD), nejsou zanedbatelná místa.

Celý problém se dá řešit zástupnou evidencí, přestože nejde o úplně ideální řešení. Ve stádiu vývoje jsou sice aplikace na stahování pohybů na burze do účetních programů, ale jejich plošné profesionální využití je ještě v relativně daleké budoucnosti.

Chcete o tom vědět více? Čtěte magazín Business Leaders. Zjistíte, že účtování kryptoměn je pro účetní sice časově náročnější, ale o to zajímavější. Spojuje se v tom nejen klasická účetní odbornost, ale i znalost burzovních a investičních trhů. Kryptoměny jsou tak pro některé účetní zajímavou výzvou i z hlediska osobního rozhledu.

Magazín Business Leaders můžete číst buď v tištěné verzi (časopis Vám zašleme přímo domů, stačí uvést adresu zde), nebo v elektronické podobě na tabletu nebo chytrém telefonu (stačí si stáhnout e-verzi zde)

© Petr Casanova