Jak si vybrat franchisové podnikání

Chcete podnikat, ale na budování vlastní firmy od úplného začátku se příliš necítíte? Kompromisní volbou by pro Vás mohl být franchising. Jenže je tu další dilema.

Na českém trhu je totiž v současnosti více než 260 franchisových systémů, do nichž máte možnost se zapojit. Který z nich si vybrat a co si před učiněním rozhodnutí ohlídat?

Cesta k úspěchu

Když v magazínu Business Leaders přibližujeme jednotlivé koncepty, ať jde o prodej občerstvení, nemovitostí nebo „vlastní banku“, pokaždé zdůrazňujeme: Ujistěte se, že se franchisantem opravdu stát chcete. Rozhodnutí zásadně ovlivní Váš život. Varujeme, abyste se nerozhodovali impulzivně a položili si všechny důležité otázky.

Předně, uvědomte si, že i když kupujete známou značku, není automaticky zaručeno, že budete úspěšní. Aby se Vám dařilo, musíte projevit vysoké pracovní nasazení. Tato změna nejspíše ovlivní Vaši rodinu, proto by i nejbližší měli mít právo se k tomu vyjádřit.

Podnikání také vyžaduje určitou míru odvahy, dostatek ambicí a ochotu občas zariskovat. Pokud jste si jistí, že do toho jít chcete, nastal čas vybrat si tu správnou franchisu.

Neřešte jen McDonald’s. Vyhledejte si na internetu nejrůznější možnosti. Koncept by Vám měl být blízký, zaujmout Vás na první pohled a v ideálním případě byste o daném oboru měli mít alespoň trochu přehled. To znamená, že byste měli být schopni se sami pokusit odhadnout, jak se tento obor bude vyvíjet do budoucna, jaké jsou jeho možnosti a co může nabídnout Vám i Vašim potenciálním zákazníkům. Důkladně si prostudujte internetové prezentace všech franchisingových konceptů, které Vás zaujaly.

Pojďme ke konkrétním bodům, které doporučujeme i v magazínu Business Leaders. Při výběru franchisové licence rozhodně sledujte tyto tři body:

Schopnost přenositelnosti know-how z franchisora na franchisanta. K tomu říká i Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu a soutěže Franchisa roku: „Přenositelnost koncepce je nutné ověřit minimálně na pilotním podniku. Franchisor (ten, kdo Vám franchisu poskytuje) by měl doložit na skutečných výsledcích, že jeho koncept je skutečně úspěšný a aplikovatelný v dané lokalitě.“

Jistota dlouhodobé a zajištěné spotřeby produktu na trhu. Je nutné ověřit, zda trh poskytuje pro franchisu dostatek odbytových možností, nebo zda franchisová koncepce závisí pouze na aktuálním trendu. Koho zajímá spíše produkt závislý na trendu, měl by se informovat o tom, zda je franchisor technicky, personálně a finančně schopen zvládnout případnou změnu.

Zajištění trvalé konkurenční výhody. K marketingové strategii franchisového konceptu patří jeho jasný popis a diferenciace od konkurence. Ještě jednou Gonda: „Popis konceptu musí odpovědět zejména na to, čím se vyznačuje produkt nebo služba a v čem jsou její konkurenční výhody, v čem spočívá specializace nabídky, zda v exkluzivitě, nebo ve zvláštním působení partnerské spolupráce.“

Jak dobře víte z magazínu Business Leaders, při detailnějším pohledu je vhodné zabývat se také těmito body:

Koupě zboží. Ptejte se: Jsou zajištěny dostatečné zdroje produktu v regionu? Jak funguje dodavatelský systém? Vystačí kapacity při expanzi řetězce? Bude fungovat logistika

Jednotný vzhled (korporátní identita). Jednotný vzhled o franchisingovém podniku vypovídá hodně. Soustřeďte se na to, jak vypadá vystupování na trhu. Ujistěte se také, že se s korporátní identitou podniku ztotožňujete, nejspíše totiž nebudete mít možnost do ní zasahovat.

Balík služeb poskytovatele franchisy. Kromě franchisové smlouvy dostává franchisant také „franchisový balík“, který obsahuje příručku o chodu podniku s informacemi o spolupráci centrály s partnery, práva a povinnosti, podpůrná opatření, moduly poradenské služby a mnoho dalšího.

Právní ochrana účastníků franchisového vztahu. Franchisová smlouva je komplexní a obsáhlý dokument. Určitě si jej nechte ověřit specializovaných právníkem.

Expanze. Zajímejte se o plány franchisora na expanzi. Zjistěte si, s kolika partnery se počítá k pokrytí trhu dané lokality a v jakém časovém horizontu. Z dlouhodobých plánů franchisora poznáte jeho serióznost a také obchodní politiku, na které závisí vaše budoucí spolupráce.

Finanční podmínky franchisingu. Je nutné obstarat si přehled o kalkulaci podniku, který spočívá v hodnotách ověřených v praxi. Pak lze přenést čísla o plánovaném typu podniku (nájem, místo, infrastruktura), vlastním kapitálu a ostatních nákladech.

Láká Vás podnikání, ale nechcete se vrhat do něčeho úplně nového a neprověřeného? Nechte se vést v magazínu Business Leaders a uvědomujte si trendy. Vždyť v Česku loni působilo 8476 franchisových poboček, které provozovalo 8103 franchisantů. Je to o třetinu víc než před dvěma lety. Největší počet poboček na jednoho franchisanta je u značek jako McDonald ́s, Bushman, Business for Breakfast či Oxalis. I Vy si můžete vybrat tu svou…

Magazín Business Leaders můžete číst elektronicky na tabletu nebo chytrém telefonu, nebo jako tištěný časopis. Klikněte na svou vybranou možnost.

© Petr Casanova