Co dělají notebooky a tablety s pohybovým aparátem dětí

Pracujete hodně na počítači a Vaše dítě chce být jako Vy?

Pozor. Děti jsou v jiné situaci. Vyvíjejí se a potřebují více pohybu než dospělé tělo. Co všechno může způsobit přílišné vysedávání u displeje, a to ne z hlediska zraku nebo mozku, ale pohybového aparátu? V magazínu Business Leaders se zabýváme nejen zvyšováním výkonů, ale i péčí o zdraví. Co tedy sledovat právě u dětí?

Co je v sázce

Stručně bychom mohli říct: především páteř, která pak může způsobit vadné držení těla a vést až k závažným zdravotním problémům. Ale pojďme od konce k příčině.

MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu a Infinity Clinic v Praze, mluví nejen o rozumném používání elektronických přístrojů, přestávkách a kompenzování sezení pohybovou aktivitou, ale také o absolutním základu. A tím je: „Aby notebook byl umístěn na pracovním stole, který bude svou výškou odpovídat postavě dítěte nebo mladistvého. To znamená:

  • Ruce by měly být volně položeny na klávesnici, s oporou v předloktí a zápěstí o stůl, popřípadě podložku. Vhodné je využívat opěrky u pracovní židle pro podložení rukou.
  • Výšku pracovní židle by mělo být možné upravovat, aby byla nastavena dle potřeb dítěte. To by při sedu mělo dosáhnout celými chodidly na zem a v kolenech by měl být sevřen úhel přibližně 90°.
  • Monitor by měl být v úrovni očí a přímo před tělem, aby hlava mohla být v prodloužení těla a nemusela být v předklonu nebo vytočená. Ideální nastavení notebooku je bohužel obtížnější, vzhledem k propojení monitoru a klávesnice. Toto nás nutí ke sporu, zda mít klávesnici výše, než by měla být, nebo naopak monitor níže a mírně sklánět hlavu. Ideální je připojení jednoho externího komponentu. Vhodné jsou speciální podložky, které zlepšují možnosti notebooku.“

Jak cvičit

Skvělou kompenzací, respektive prevencí, pokud děti tráví velké množství času u notebooku nebo tabletu, je běhání nebo jakýkoli pohyb, kdy děti nesetrvávají dlouho v jedné monotónní poloze.

„Pokud se již u dětí začínají projevovat první známky nejrůznějších problémů typu výraznějších svalových dysbalancí či bolestí pohybového aparátu, je vhodné zařadit zdravotní kompenzační cvičení. Jednou z možností je i cvičení se speciální rehabilitační metodou INFINITY,“ zmiňuje doktorka Tomanová pokrokovou metodu, která využívá poznatky neurofyziologie, biomechaniky, anatomie i rehabilitace. „Tento typ komplexní rehabilitace pracuje s tělem s pomocí gravitace, využívá aktivaci horních a dolních končetin, pánve, hlavy, dýchání i vrozených, geneticky daných reflexů. Jde mimo jiné o opisování tvaru ležaté osmičky pomocí těla v různých rovinách.“

Surfovat vleže?

I přesto, že se může na první pohled zdát, že ležet s notebookem nebo tabletem v posteli musí být příjemné a oddychové, opak je podle doktorky Tomanové pravdou. Především hlava, ať již vleže na břiše, tak i na zádech, není v přirozené poloze a dochází k výraznému přetěžování krční páteře. Výraznější obtíže může přinést leh na břiše, kdy dochází k záklonu hlavy, čímž se přetěžují a zkracují vzpřimovače krku.

„Pokud ležíme na zádech, měla by být předkloněná hlava podložena polštáři. Stejně tak je nutné vypodložit i notebook, aby se nacházel ve správné poloze a výšce. V obou případech není váha hlavy přenášena přirozeně rovnoměrně skrze páteř a naopak je zvýšená zátěž na svalstvo v této oblasti. Pokud chceme používat notebook vleže, je nutné velmi často střídat různé polohy a proložit je i sedem,“ vysvětluje Michaela Tomanová. U křesla doporučuje zvolit takové, které je vybavené vysokou opěrkou pro podporu hlavy, a notebook vypodložit například polštářem, aby byly ruce ve správné výšce.

Tablet vs. notebook

Čemu dát přednost? Doktorka Tomanová krčí rameny. „Obě zařízení mají víceméně podobné působení na dítě. Pokud hledám odpověď z hlediska pohybového aparátu, za mírně vhodnější lze považovat notebook, který lze správně nastavit tak, aby nedocházelo k přetěžování těla. Toho u tabletu docílíme pouze obtížně. Při dlouhodobějším využívání je znatelná především absence hardwarové klávesnice, což může způsobit buď nevhodnou polohu rukou nebo hlavy.“

Jakými dalšími maličkostmi si zbytečně komplikujeme zdraví, a to i v kanceláři? Otevřete magazín Business Leaders a inspirujte se. Možná zjistíte, odkud pramení Vaše únava, nesoustředěnost a neustálá potřeba doplňovat sladké.

Tištěné vydání (i starší čísla) lze získat zde. Elektronické vydání si můžete stáhnout zde.

© Petr Casanova