Bankovnictví a pojišťovnictví: opravdu jsou zde vysoké mzdy?

Peníze nejsou všechno, ale také pro ně pracujeme. Jestliže už směňujeme svůj čas za peníze, chceme dosáhnout „co nejlepšího kurzu“. Jsme ve správném oboru? Pokud ne, který je lepší? A pokud jsme, jak v něm mít co nejefektivnější kariéru? To jsou otázky, kterými se zabýváme v magazínu Business Leaders. Zaměřme se na některé z oborů.

Za přepážkou jako za kasou?

Nedostatek zaměstnanců se nevyhnul ani tradičně stabilním oborům, jako jsou bankovnictví a pojišťovnictví. Sice stále patří k těm s vyššími příjmy, tempo růstu je ale v posledních letech pomalejší. Například průměrná hrubá mzda, uvedená klientskými pracovníky na platovém portálu Platy.cz, je v letošním roce 25 800 Kč, což je srovnatelné s ohodnocením v některých obchodních řetězcích.

A přitom bankovnictví a pojišťovnictví jsou obory, které mají punc stability a serióznosti a pověst dobře placeného zaměstnání. Proto vždy přitahovaly dostatek zájemců o práci, zejména bankovní sektor. Ale v době rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek lidí postihuje i tyto obory – především v profesích, kde je vyšší fluktuace. Banky a pojišťovny nejčastěji hledají přepážkové pracovníky, back-office specialisty a finanční analytiky.

Proč zvedat mzdy, když klesá kvalita?

Obecná míra fluktuace je v bankovnictví na průměrných hodnotách, v pojišťovnictví dokonce podprůměrných, přičemž v loňském roce v těchto oborech změnilo práci 19 %, respektive 15 % lidí. Již tradičně nejvíce nabídek práce je v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Lidé projevují o nabídnutá místa největší zájem v krajích Plzeňském, Ústeckém a Karlovarském. Jenže je tu ALE. Pořádné ALE.

Na jednu stranu se zvyšují kvalifikační a odborné nároky na zaměstnance a na druhou stranu současně s nedostatkem volných lidí na trhu práce klesá kvalita uchazečů o místa. Navíc velkou výzvou, které budou tyto obory čelit v následujících letech, jsou nástup pokročilých technologií a nutnost individualizovat přístup ke klientům a jejich potřebám. Znamená to, že banky a pojišťovny budou muset přeplácet a přetahovat si nejkvalitnější pracovníky? Nebo může problém pomoci vyřešit i technologický pokrok? V bankách a pojišťovnách totiž věří, že nové technologie zastanou řadu časově náročných snadno automatizovatelných funkcí – například rutinní administrativu i masivní výpočty nad velkými objemy dat, které pomohou analytikům při vyhodnocování trendů trhu.

Vysoké platy a štědré bonusy – jen mýtus, nebo to stále platí?

Bankovnictví a pojišťovnictví sice stále patří do desítky nejlépe ohodnocených oborů, ale tempo růstu mezd je v nich v posledních dvou letech nižší. Také neplatí, že pracovat v bance znamená automaticky mít dobrý příjem. Srovnání s ohodnocením v některých obchodních řetězcích zaráží, a to i přesto, že u klientských pracovníků došlo meziročně k nárůstu mzdy o téměř 7,5 procenta, přičemž například finančním analytikům meziročně hrubá mzda stoupla o necelého 0,5 procenta.

Vývoj celkových mezd u vybraných pozic v letech 2013 až 2018. Zdroj: Platy.cz

Pojišťovnictví a zejména bankovnictví jsou obory, kde je citlivou otázkou bonusové odměňování zaměstnanců. Pod drobnohledem jsou již dlouhodobě zejména finanční bonusy, což je důsledek určitého stigmatu, který finanční ústavy získaly v souvislosti se skandály z počátku finanční krize v letech 2008 až 2010.

Obecně lze ale říct, že právě v bankovnictví a pojišťovnictví je nabídka bonusů pro zaměstnance poměrně bohatá. U většiny typů je zastoupení v těchto oborech větší, než je obecný průměr.

Nejvýraznější rozdíl je u sick days, které jako dostupný bonus uvádí 67 % pracovníků (obecný průměr je 24 %).

Business Leaders č. 3/2018

Výrazně vyšší, a to o pětinu a více, je nabídka bonusů jako penzijní připojištění, zaměstnanecké slevy, stravenky a dovolená navíc.

Jak stoupat v kariéře i mzdovém ohodnocení? Jak se stát úspěšným lídrem týmu? Jak vést druhé, aby to bylo ku prospěchu firmy i naší vlastní pozice? Na leadership a budování své odbornosti a kreditibility se zaměřuje nové vydání magazínu Business Leaders.

© Petr Casanova a Michal Novák, spoluautor je odborníkem Profesia.cz