7 moudrých vět nadřízených

Máte ambice vést lidi? Již se o to snažíte, ale cítíte, že se Vám nedaří je správně motivovat? Zkuste lépe pracovat se svými slovy.

V novém magazínu Business Leaders ukazujeme, jakých neomezených možností dosahují lidé, kteří dovedou delegovat svou práci, duplikovat své dovednosti, posouvat druhé. Proč nejen osobní příklad, ale i pouhá slova dokážou vytvořit velký rozdíl ve výsledku?

Dovolíte 7 příkladů?

„Naprosto Ti důvěřuji“

Nic člověka nesráží tolik jako nejistota, pochybnost, nedůvěra ve vlastní schopnosti. Svázaně se cítí ten, koho nadřízený neustále koriguje, nebo dokonce supluje.

„Podívej, já to umím lépe než Ty!“ je projev mikromanagementu, posedlosti nedůvěrou vůči druhým. ELON MUSK jednou řekl: „Dobrý lídr má dva city: za prvé cit vybrat lidi natolik schopné, aby dělali to, co chce, a za druhé cit nechat je to udělat po svém.“

Nikdo neudělá práci jako my. Protože nikdo není jako my. To, že druhý udělá práci jinak, neznamená, že ji udělá hůř. Pomoci druhému, aby uvěřil sám v sebe a cítil naši důvěru, je klíč ke správné delegaci a k jeho samostatnosti. Mimochodem, dát někomu důvěru znamená předat mu do značné míry i odpovědnost. Je to chytrý způsob, jak vyjádřit, že stojíme při něm, ale také že snažit se musí sám.

„Toto je cíl, ke kterému směřujeme“

DANIEL KŘETÍNSKÝ, pátý nejbohatší Čech, říká, že uspěl na trhu obsazeném korporacemi hlavně proto, že zeje obrovská propast mezi lidmi dole a nahoře. Ti dole mnohdy nevědí, proč některé věci dělají nebo kam směřují. Zdá se jim, že nejsou s těmi nahoře na jedné lodi. „Ve velkých firmách má i střední úroveň řízení problém chápat, jak jsou nahoře přijímána rozhodnutí,“ říká Křetínský.

Aby si zaměstnanec nepřipadal jako zbytečné a snadno nahraditelné kolečko, které den co den jen opakuje stále stejné kroky, potřebuje vědět, jaký je cíl a že se přibližuje. Co odlišuje malé od velkých lídrů, je schopnost komunikovat každodenní úkoly slovníkem dlouhodobých plánů, držet kurz a náboj tak, aby lidé byli schopni v kterýkoli okamžik vysvětlit, proč vlastně plní konkrétní pokyny a proč jsou důležité.

A hlavně si zaměstnanec připadá jako součást celku, plánu, a také že na jeho práci záleží.

„Co můžeme příště udělat lépe?“

Moudrý šéf chápe tři fakta: 1. Člověk je tvor chybující, 2. Chyby jsou nejlepší učitelé, 3. Každý jsme jiný a máme odlišnou hlavu.

Říká se tomu také: Víc hlav víc ví. Chyby nejsou individuální, ale společné. Znamenají, že se snažíme nebo máme snažit o něco nového. A neúspěch není opakem úspěchu, ale součástí úspěchu. – To všechno moudří lídři vědí.

Proto při problému netrestají, ale motivují. Neprohlubují problémy, ale řeší je. Snaží se hledat slepé uličky, kterým je třeba se vyhnout. Je to produktivnější cesta než chybující zesměšňovat, ponižovat, zastrašovat.

„Cesta k úspěchu je v první řadě cesta. A je dobré jít vpřed,“ říká TOMÁŠ ČUPR, který stál za projekty Slevomat, DámeJídlo a aktuálně buduje hlavně Rohlík.cz.

„Jaký je Tvůj názor?“

„Co člověk, to jiná přednost. Co člověk, to jiný pohled. Co člověk, to poklad, který může pomoci v inovacích. Co člověk, to příležitost rozšířit si rozhled,“ uvědomuje si KEVIN SYSTROM, zakladatel Instagramu.

Zeptat se podřízených na jejich názor je skvělý způsob, jak jim současně projevit důvěru a sdělit, že jejich příspěvky mají hodnotu. Opět platí: Zaměstnanec se v tu chvíli cítí více jako součást celku a že na něm záleží.

„Jak Tě mohu ještě lépe podpořit?“

Každý jsme jiný. Někomu prospívá být každý den kontrolován a šéfovi na očích, jiný je zase introvert a tvořivější o samotě, další potřebuje jiné specifické podmínky. Na někoho platí finanční odměny, na jiného slovní, na dalšího vědomí perspektivy a kariérního postupu. Někdo má rád své jisté (typický zaměstnanec), jiného motivuje podíl na zisku i ztrátě (typický podnikatel), dalšího potěší jakákoli maličkost, která ukazuje, že ho šéf nepřehlíží.

Proto si špičkoví lídři potřebují dělat na své lidi čas. Pochopit jejich hodnoty a emoce, které se mohou rychle měnit. Pomoci jim s problémy. To jen zvyšuje loajalitu lidí.

„A firma bez lidí nemá hodnotu,“ říká JANA SYNKOVÁ, zakladatelka kliniky Genesys Medical. Ostatně, s tím souvisí i další bod:

„Dej mi vědět, kdykoli budeš něco potřebovat.“

Jak zdůrazňují podnikatelští lídři v magazínu Business Leaders, pracovní vztahy jsou někdy podobné těm partnerským. Ostatně, v pracovní den trávíme s kolegy často víc času než s vlastní rodinou. Potřebujeme v nich cítit zázemí, jistotu, a to obousměrně.

V každém vztahu by měla fungovat open door policy, politika otevřených dveří, aby se kdykoli kdokoli mohl druhému svěřit. V jedné firmě, o které budeme psát v příštím čísle Business Leaders, mají každé odpoledne na programu ždímání. Tak říkají závěrečné poradě dne, kdy si všichni upřímně vyříkají, co se pokazilo a mělo by se zlepšit. Celou debatu moderuje majitel firmy.

Čím spíše se rozptýlí domněnky a čím dříve budou zodpovězeny otázky, tím rychleji a lépe se lidé vrátí k efektivnímu plnění úkolů, s pročištěným vzduchem a lepšími informacemi.

„Dobrá práce!“

Tato věta patří do rodiny samozřejmých vět, jako Děkuji, Promiň a další zdvořilosti. Je klíčem k motivovanosti lidí, a to bez ohledu na mzdu. Ocenit druhého znamená, že se o něj zajímáme, že ho sledujeme a že si vážíme jeho práce. Znamená informaci: Počítám s Tebou.

Vím, že všechny uvedené věty stojí čas. Ale jsou přesně tou investicí, která se v pracovních vztazích vyplatí. A nejen v pracovních.

Lídr, který si takto nastaví svou profesní mentalitu, bude mít stejný vztah ke svému osobnímu okolí, protože mozek má jen jeden. A platí to i opačně. Nefungují-li nám pracovní vztahy, zamysleme se, jestli to stejně nemáme i v soukromí.

Jak správně delegovat, duplikovat, motivovat – čtěte v magazínu Business Leaders.

Pozor, magazín nelze sehnat v trafikách. Tištěný časopis je k dispozici zde, elektronická verze pro čtení na tabletech a chytrých telefonech zde.

© Petr Casanova