30 připomínek, když se necháváš rozhodit

Poškádlil už tento pracovní týden Vaší sebejistotou a odvahou?

Něco, co jste chtěli zvládnout jako hračku, se silně komplikuje a na dokončení nějakého úkolu možná vůbec nedojde?

Dává Vám to okolí najevo a ztrácíte pozitivní soustředění?

A co to hodit za hlavu?

V aktuálním magazínu Business Leaders ukazujeme, jak být v práci, které se nedá vyhnout a která nás vystavuje psychickému náporu, odolnější. Zajímají Vás inspirativní pohledy lidí, které nás po chybách, přešlapech nebo emočním zkratu mohou vrátit zpátky k soustředění?

Stačí se nad nimi zamyslet.

 • 1. Chceš-li v čemkoli uspět, musíš riskovat. Pokud nejsi ochoten riskovat, smiř se s průměrem. Jim Rohn
 • 2. V přírodě přežívá nikoli nejsilnější druh. Ani ten nejinteligentnější. Vždycky jen ten, který se dokáže co nejcitlivěji změnit, přizpůsobit okamžiku. Charles Darwin
 • 3. Úspěšný bojovník je klidně obyčejný člověk, ale s laserovým zaměřením myšlenek. Bruce Lee
 • 4. Snaž se o maximální jednoduchost. Nápad, který neumíš vysvětlit jednou větou, je příliš složitý. Jeff Bezos
 • 5. Úspěšní lidé dělají to, co neúspěšní nejsou ochotni dělat. Neúspěšní jsou pohodlní, dělají jen to, co je snadné. Proto si nepřej, aby život byl snazší. Přej si, aby byl lepší. Amancio Ortega
 • 6. Úspěšní lidé spolu mluví o nápadech. Průměrní lidé spolu mluví o událostech. Neúspěšní lidé spolu mluví leda o jiných lidech. Jonathan Swift
 • 7. Hlavní důvod, proč je člověk neúspěšný, spočívá v tom, že až příliš poslouchá své přátele, rodinu a příbuzné, protože se domnívá, že ho znají lépe, než se zná on sám. Napoleon Hill
 • 8. Existují dva typy lidí, kteří Vám budou říkat, že něco nedokážete: ti, kteří se bojí cokoli zkoušet, a ti, kteří se bojí, že uspějete. Ray Goforth
 • 9. Vždycky mějte na paměti toto: Vaše VLASTNÍ cesta k úspěchu je důležitější než cokoli dalšího. Abraham Lincoln
 • 10. Většina stresu, který lidé pociťují, vychází ne z toho, že by měli až příliš práce, ale z toho, že nedokončují to, co jednou začali. David Allen
 • 11. Pokud chceme výrazně zvýšit kvalitu svého života, podívejme se na něj tak, jako kdybychom měli být dnes pohřbeni. Co jsme opravdu dokázali? Čeho jsme chtěli dosáhnout, ale ještě jsme tak neučinili? Jaké šťastné chvíle si pamatujeme? Co bychom zopakovali a co už raději ne? Victor Frankl
 • 12. Jestliže se pokusíte být dobří ve všem, nevyniknete v ničem. Tomáš Baťa
 • 13. Úspěch rovná se znalosti plus odvaha. Musíme nejen vědět, co dělat a kdy to dělat, ale také musíme mít dostatek odvahy uskutečnit to. Jarod Kintz
 • 14. V životě dostáváme to, o co máme odvahu si říct. Nancy Solomon
 • 15. Není možné stát se někým, kým chceme být, jestliže stále zůstáváme tím, kým jsme byli a už nechceme být. Max De Pree
 • 16. Nedokážu říct univerzální návod na úspěch. Ale mohu říct univerzální návod na neúspěch: Snažte se zavděčit každému. Herbert Bayard Swope
 • 17. Špatný učitel mluví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel osobně předvádí. Nejlepší učitel svými činy inspiruje. William Arthur Ward
 • 18. Své obavy si nech pro sebe, svou odvahu sdílej s druhými. Robert Louis Stevenson
 • 19. Průměrní lídři zvedají laťku sobě. Dobří lídři zvedají laťku druhým. Nejlepší lídři inspirují druhé, aby si zvedali svou laťku sami. Orrin Woorward
 • 20. Tajemství firemního úspěchu? Obklopte se schopnými lidmi, delegujte na ně pravomoci a jděte jim z cesty. Tim Clark
 • 21. Správný lídr je jako pasáček. Kráčí za stádem, nejčipernější jedince nechá vpředu a ostatní, ať je následují. Všichni ve stádu se cítí důležitě, aniž si kdokoli z nich uvědomí, že jej celou dobu vede ten vzadu. Nelson Mandela
 • 22. Pokud chceš postavit loď, neponoukej muže, aby opracovávali dříví, rozdělovali si práci a poslouchali Tvé příkazy. Jen je nauč toužit po moři. Antoine De Saint-Exupéry
 • 23. Kdykoli uvidíš úspěšný byznys, uvědom si, že tady jednou někdo udělal odvážné rozhodnutí. Peter F. Drucker
 • 24. Netrapme se tím, co o nás druzí soudí a říkají, pokud toho sami pro své sny moc nedělají. Gertrude Stein
 • 25. Nikdo nás nedonutí cítit se méněcenně, pokud mu to sami ve své mysli nedovolíme. Eleanor Roosevelt
 • 26. Nezabývej se druhými, co o Tobě říkají. Nemsti se. Nefoukej do svíčky druhého člověka. Ta Tvoje pak nebude svítit jasněji. Jaachynma N.E. Agu
 • 27. Plachost a stud v sobě mají koňskou dávku narcismu. Plaší a stydliví jsou totiž přesvědčeni, že to, jak vypadají a jak se jim daří, je pro jiné lidi opravdu hodně důležité. Andre Dubus
 • 28. Nízké sebevědomí není doživotní trest. Sebedůvěře se dá naučit, procvičovat ji a zdokonalovat jako kteroukoli jinou dovednost. A jakmile ji zdokonalíme, život se změní k lepšímu. Barrie Davenport
 • 29. Chceš se opravdu hodně pomstít těm, kdo Ti nevěří? Pak věz, že nejlepší pomstou je Tvůj úspěch. Frank Sinatra
 • 30. Tvoje otázka by nikdy neměla znít: „Kdo mi to dovolí?“ Ale: „Kdo mě zastaví?“ Richard Branson

Jak si nejen uvědomit možnosti, které v dnešní době máme, ale i jít za nimi? Jak se nedat odradit, zocelovat své sebevědomí a vracet se na správnou cestu i tehdy, když vykolejíme, nebo nám vzduch otravují lidé v okolí? Jak přemýšlí úspěšní lidé, kteří mají za sebou problémy, jimiž aktuálně procházíme my?

Učme se od těch, kteří to, co nás teď trápí, nedávno vyřešili. Více v tomto vydání magazínu Business Leaders.

© Petr Casanova