Klíčových 7 vteřin aneb Úspěšný první dojem

Někdy máte jen jednu možnost. Teď, nebo nikdy. Jednu šanci. Protože jen jeden první dojem.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm – a člověk naproti Vám už tuší. Přesněji ví, jestli se Vám ještě někdy ozve… jestli se mu Vaše prezentace bude líbit… jestli s Vámi uzavře byznys.

Protože Vás zajímá psychologie byznysu a chcete, abychom se jí věnovali nejen v tištěném magazínu Business Leaders, pak dnes něco o maličkostech, které napomáhají úspěchu.

Během prvních 7 klíčových vteřin si Vás totiž jeho podvědomí podle psychologů zařadí do jedné z následujících 4 skupin:

1. „Přítel“
2. „Nepřítel“
3. „Nemám zájem“
4. „Hmm, potenciální sexuální partner“

Pokud jste po sedmi vteřinách v kategorii „přítel“, je do značné míry jedno, co řeknete, protože si Váš protějšek vybere myšlenky a názory, které mu ladí. A s každým možným společným průsečíkem mu budete mu více a více sympatičtí. Obchod bude velmi blízko.

Pokud jste „nepřítel“, bohužel bude velmi těžké ho přesvědčit, protože platí opak skupiny „přítel“ – co vyslovíte, to druhému může „něčím“ vadit. Jako když ztratíte jeho důvěru. Obchod může být spíše neuzavřen. Ale pořád je šance jednat, nějak stopy zahladit.

U oblasti „Nemám zájem“ se nemusíte v podstatě ani snažit.

A u čtyřky? Ačkoli to zní sexisticky, energie se velmi dobře propojují a více než rozum začnou fungovat emoce, a to nejen prvních 7 vteřin, ale i pak.

Já vím. Zní to strašidelně – náš život leží v rukou vteřinové ručičky. Vždyť co stihneme za 7 vteřin? Říká se, že nařídit si budíka na mobilu, zavázat si tkaničku. Ale zdání klame. Čím vším je možné kladně zapůsobit na druhého?

Hned 5 důležitých tahů:

Přijít/Zvednout se a otočit se. Stojíte? Otočka teď! Stůjte čelem. Ne napůl, ne na tři čtvrtě. Čelem. Ne, žádné pohybové cvičení. Jde o to dát druhé straně od prvního okamžiku jasně pocítit, že v ten moment se věnujete jen a jen jí. Lidi milují pozornost, a když ji dostanou na sto procent, získáváte důležité první body. A když při příchodu druhého sedíte na židli? Postavte se, ale pozor, židli odsuňte vědomě, seriózně a dostatečně. Ostatně, zkuste se někdy soustředit na kolegy, jak překotně vstávají, židle padají, vrzají, překážejí. Jak to na Vás působí? A jak oni sami?

Navázat oční kontakt. Dívejte se zpříma do očí. Víčka dokořán, obočí nechte vyletět vzhůru. Rozevřete oči, studny do duše. Dejte najevo, že nic neskrýváte, přicházíte v míru, „hodní“. Snažte se ignorovat vše, co druhému ční z obličeje – že má žena rozmazanou oční linku a muž předlouhlý chlub na bradě. Během prvních vteřin se dívejte zpříma, nadšeně, sebevědomě, mrkejte raději více než méně. Vzbudíte v protistraně dojem, že ji hltáte očima, bude se vyhřívat v záři Vašich dvou reflektorů. A to přece chcete.

Usmát se. Koutky rychle nahoru a rychle dolů. Tak na to zapomeňte. Úsměv budí úsměv. Dokonalým trikem je použití tzv. zaplavujícího úsměvu. Představte si, že potkáte přítele, kterého jste neviděli roky! Reakce? Váš obličej se nepopsatelně rozzáří, smějete se doslova celým obličejem. Taková úžasná náhoda! Udělejte to i s vaším budoucím byznys partnerem. Jen pomalu, bez upřímné herdy do zad. Nejdříve oči, pak obočí nahoru, vrásky kolem očí, následuje lehký úsměv, širší úsměv a už záříte. Radost Vám doslova ovládne obličej. Jo, máte ho!

Podat ruku. Na škále od 1 do 10, kde 10 je nejsilnější, jaký máte stisk ruky? 7? 8? Chyba! Stisk rukou je přece o dvou lidech, není to jen sobecky o Vás. Chcete přece uzavřít obchod, chcete, aby člověk naproti cítil, že Vy jste stejní jako on, že jste na stejné vlně. Proto podejte ruku, ale vnímejte svého partnera. Dostáváte umírající 4? Překonejte se a vraťte druhému stejný pocit. „Super, úplně stejně leklá ryba, jako jsem já, my se budeme rozumět!“ – mu může proběhnout hlavou. A naopak: Dostanete drsnou 9? Zatněte zuby a jděte do toho. „Velmi dobře, toto je silná osobnost stejně jako já. S ním nebudu mít obavu spolehnout se na něj.“ Ruka ruku myje. Zrcadlete.

Vyslovit své jméno. Přiznejte, kolikrát jste okamžitě zapomněli jméno, které bylo právě řečeno? Nebo se příjmení změnilo v podivný labyrint písmen, a Vám bylo už hloupé se doptávat. Ne, prosím, nesypte si hned popel na hlavu. Není to Vaše chyba! Jméno je vysloveno tak sebevědomě, jak velké je sebevědomí člověka. Proto prosím, ušetřete protistraně utrpení. Artikulujte. Sakra, je to přece Vaše jméno, jste to Vy, buďte na něj pyšní! Ani James Bond neměl bůhvíjaké jméno – on ho kultovním učinil! A jak na to? Psychologové doporučují poté, co vyslovíte ‚dobrý den‘, udělat pauzu a nadechnout se. Ne nijak dramaticky, nejste Vodník v opeře, ani se nepotápíte 30 metrů hluboko… A pak jasně vyslovit své jméno, pauza, a znovu jméno a příjmení. Po celou dobu velice příjemný úsměv. Věřte mi, na Vás nikdo nikdy nezapomene…

Vida, 7 sekund je pryč. Není toho tak málo, co jste stihli o sobě sdělit, co myslíte?

Jakými maličkostmi vylepšovat své výsledky? Pracujte na sobě s magazínem Business Leaders. Je to Váš růst, Váš úspěch, Vaše odměna.

© Petra Boušková