7 zásadních otázek, když chceme vybudovat úspěšný tým

Ze všech stran slýcháme o týmové práci, o budování vlastního týmu, o týmovém duchu, o team-buildingových aktivitách… V mnohých organizacích zcela mylně považují tým jen za seskupení kolegů, kteří pracují na společném úkolu. Ale aby byl tým efektivní, je potřeba mnohem víc. Lídři, zpozorněte, ať svůj tým budujete na pevných základech a nesesype se Vám jak domeček z karet…

Většina z úspěšných osobností, o nichž píšeme v tištěném magazínu Business Leaders, se dostala na vrchol nejen svým vlastním přičiněním, ale díky svému týmu. Ať už tým tvořil obchodní partner, životní partnerka, skupina spolupracovníků.

V týmu má zkrátka každý svou funkci a všichni společně pracují na dosažení daných cílů. Členové týmu nepracují jen přesný počet hodin denně za jasně danou odměnu, motivací je pro ně dosažení společného týmového cíle.

Zde je 7 zásadních otázek, pokud chcete vybudovat úspěšný tým:

Jasná očekávání

Sdělilo vedení týmu jednoznačně svá očekávání ohledně výkonnosti a očekávaných výsledků? Chápou členové týmu, proč byl tým vytvořen?

Ne vždy a všichni členové týmu pochopí cíl tak, jak ho má v hlavě lídr. Vždy je třeba jasně a srozumitelně určit cíle, a zkontrolovat, zda jsou s ním všichni ztotožněni.

Kontext

Chápou členové týmu, proč jsou součástí týmu? Rozumí tomu, jak bude strategie využívání týmů pomáhat organizaci dosáhnout svých komunikovaných obchodních cílů?

Členové týmu by měli chápat nejen cíl své skupiny, ale cíl celé organizace, kde hraje jejich tým zásadní roli. Zatáhněme lidi ze svého týmu do takzvané „celotáborové hry“ (i proto obchodní společnosti organizují pravidelné konference, kde se opakují vize společnosti).

Závazek

Chtějí se členové týmu účastnit? Cítí členové týmu, že týmová mise je důležitá? Jsou členové oddaní plnění misí týmu a očekávaných výsledků?

Lidé by měli vidět svou klíčovou roli (mít jasně danou porci práce, která je pouze na nich), jež je součástí úkolu celého týmu. Tento úkol je zase nezaměnitelnou částí úkolu celé organizace. Rozdělení plánovaného úkolu mezi skupiny, potažmo mezi jednotlivce, je důležitý.

Kompetence

Má tým pocit, že jeho členové mají znalosti, dovednosti a schopnost řešit problémy, pro které byl tým vytvořen? Pokud ne, má tým přístup k potřebné pomoci?

Na lídrovi je zajistit či zprostředkovat veškeré potřebné proškolení a pomůcky, které tým potřebuje pro svou práci. 

Spolupráce

Chápe tým týmový a skupinový proces? Jsou členové týmu účinně spolupracovat interpersonálně? Chápou všichni členové týmu role a odpovědnosti své i ostatních?

Spolupráce v týmu je naprosto klíčová. A aby fungovala, je třeba mít přesně rozdělené role, kompetence, dílčí úkoly, aby všichni věděli, na čem jsou a hierarchie fungovala tak, jak má.

Komunikace

Mají členové týmu jasno o prioritě svých úkolů? Existuje zavedená metoda pro zpětné vazby o výkonu? Poskytuje organizace pravidelně důležité obchodní informace?

Lidé, kteří pracují pro nějakou vizi a společný cíl, potřebují znát průběžné výsledky, zpětné vazby, pochvalu za dílčí úspěchy a návrhy na nápravná opatření. Zkrátka průběžná informovanost je nezbytná.

Důsledky

Cítí členové týmu zodpovědnost za výsledky týmu? Existují odměny a uznání za úspěch?

Jak od samotného lídra, tak od společnosti by měl být nastavena jasná odměna, pokud bude úkol v dané době a v dané kvalitě splněn. Dosažení společného cíle společnosti je sice hezký pocit, ale lidí potřebují pocítit i samostatnou odměnu.

Věnujte čas a pozornost každému z těchto bodů a nechte se inspirovat v budování svého týmu, který má zásadní roli v budování Vaší kariéry. Staňte se lídrem, kterého budou členové týmu uznávat a respektovat, jejich následování je pro Vás důležité. Nechte se v dalším tištěném magazínu Business Leaders inspirovat dalšími radami již úspěšných lídrů.

Někdy je inspirace lepší, než se snažit vymýšlet už vymyšlené.

© Eva Roudnická