Jak připravit na změnu sebe i své okolí?

Obecně je slovo „změna“ z hlediska marketingu negativní, proto si všimněme, že v reklamních sděleních jej markeťáci záměrně nahrazují sexy slovem inovace. Proč? Znáte výroky typu „každá změna bolí“, „na změně není nic špatného, pokud je to správným směrem“, nebo „měňte věci před tím, než budete muset“? Skutečností zůstává, že změny jsou pro jednotlivce i týmy těžké. S přicházející změnou je lidskou přirozeností okamžitě spadnout do strachu a pochybností.

Ať je to, jak je to, změny jsou nedílnou součástí našich životů a co se týká té pracovní části, i to je dalším tématem tištěného magazínu Business Leaders. Chcete být na změny připraveni a nechcete se nechat zaskočit?

Nastavme očekávání, že změna je nevyhnutelná

Ať jde o Vaši vlastní životní změnu, nebo změnu ve firmě, kterou musíte oznámit zaměstnancům či zákazníkům, je třeba dodat pádné argumenty a dostatečně předem se připravit. Často, když se změna mění v katastrofu, je to kvůli neočekávaným reakcím těch, kterých se týká.

Sami sobě potřebujeme vnitřně změnu vysvětlit, obhájit (pokud chceme například změnit práci). Jakmile přichází změna nečekaně (výpověď z práce z druhé strany), i tehdy potřebujeme sami pro sebe vysvětlení. Než budeme cokoliv vypouštět ven, promysleme si vše sami v sobě.

Pokud změnu oznamujeme dalším zúčastněným, připravme si pádné pozitivní dopady. Každá mince má dvě strany. Neoznamujme jen suše danou změnu bez jakéhokoliv vysvětlení Zadává to ke spekulacím, pomluvám, atd.

Zásada porozumění „jak to ovlivní mě?“

Ať už je vaše změna pozitivní (rosteme tak rychle, že se musíte přestěhovat do nové budovy) nebo negativní (čelíme snížení kupní síly), první myšlenky všech zaměstnanců budou směřovat na „Jak to ovlivní mě? Znamená to, že musím přesunout svůj stůl? Budu placena méně? Dostanu nového šéfa?“

Když se jedná o mou vlastní změnu, tak kromě racionálních úvah (pří změně práce výše platu, lepší pracovní doba a místo, lepší pracovní náplň…) přemýšlejme i o emocionálních dopadech (opuštění přátelského kolektivu po X letech). Balancování emocí a racia by mělo být v relativní rovnováze.

Negativní změna jako pozitivní

Klasická rada – vypišme si plusy a mínusy. Ano, zní to triviálně, ale o mnohých problémů to stále pomáhá.

Pokud naše oznámení zaměstnanci vidí negativně, nejhorší věc, kterou můžeme udělat, je pokusit se je přesvědčit, že je to pro ně opravdu skvělá věc. Stačí uvést fakta, včetně případných relevantních okolností (nikoliv ospravedlnění), které mohly vést ke změně. A především buďme k dispozici k zodpovězení otázek. Pokud je to vhodné, můžeme také načrtnout svůj plán dalšího vývoje situace.

Přijměme cyklus změny

Přijměme skutečnost, že změnám se nevyhneme. Nikdo.

Pokud jde o řízení změn, neexistuje jednotné řešení a neexistuje předvídatelný časový rozvrh. Každá osoba bude postupovat svým vlastním tempem prostřednictvím „cyklu změn“, který začíná pocity ztráty, pak pochybnosti, nepohodlí, následuje pochopení a nakonec integrace.

Trpělivost je ctnost

V době, kdy ohlašujeme dramatickou novou iniciativu společnosti, pravděpodobně už jsme o ní přemýšleli, zpracovávali všechny důsledky po značné množství času. Uvědomme si, že ti, kterým změnu oznamujeme, tuto šanci neměli.

Tištěný magazín Business Leaders je průvodcem k tomu být lepším lídrem. Jak správní lídři buďme připraveni na změny a respektujme právo každého na vlastní reakci. Změny oznamujme empaticky a věnujme všem dostatek času, aby pracovali v cyklu změn individuálním tempem.

© Eva Roudnická