Blíží se zlatý věk zaměstnanců: Čím vším si je šéfové budou hýčkat?

Víte, co je manažer štěstí? Jedna z plánovaných profesí, prý nezbytných v budoucnosti. Na první pohled to zní paradoxně. Při rekordně nízké nezaměstnanosti mají firmy problém už teď získat kvalitní sílu. A to ještě přibudou tato a další nové profese?

Podívejme se však na argumenty, že to má logiku. A pohlédněme vůbec do budoucnosti trhu práce. Jak se promění s ohledem na současnou nemožnost získat schopné zaměstnance do určitých profesí?

1. očekávaná změna: Nastoupí roboti

V manuálních a rutinních profesích by s tím ani ve větší míře neměl být problém. Navíc se zaváděním inovativních přístupů napříč obory vyřeší nedostatek lidí na trhu práce.

Kromě robotizace, o které píšeme i v magazínu Business Leaders, firmy očekávají vyšší investice firem do umělé inteligence. Typicky chatbotů, automaticky odpovídajících robotů, kteří zastoupí telefonické nebo internetové operátory.

Do pěti let, jak vyplývá z průzkumu názorů mezi 141 generálními řediteli významných firem působících na českém trhu, se předpokládají zásadní rošády například na pozicích skladník, pokladní, prodavač a řidič (tam, kde to půjde, převezmou tyto práce roboti) a navíc vzniknou pozice nové. Jednak takové, které budou odpovídat potřebám nové doby po odborné (zejména technické) stránce, a pak ty, které budou mít více za úkol pečovat o spokojenost a loajalitu zaměstnanců.

Průzkum poradenské společnosti PwC ČR každopádně naznačuje, že se zaměstnanci mají na co těšit. Firmy totiž počítají s vyššími náklady na mzdy (nic jiného jim při nízké nezaměstnanosti nezbývá) a také se budou více zajímat o požadavky svých pracovníků.

2. očekávaná změna: Boj s noční můrou

Jak průzkum potvrdil, dostupnost kvalifikovaných pracovníků je noční můrou pro majitele firem či odpovědné ředitele. V Česku se k tomu přiznalo 89 % dotázaných firem. Spát jim nedá ani to, jak získat nové a udržet si stávající zaměstnance i v dalším roce. Proč?

Klesá počet absolventů VŠ a roste počet pracovníků ve věku 55+. „K řešení tohoto problému bude nutné v HR strategiích vhodně kombinovat nejen prvky moderního náboru, ale i age managementu, cíleného odměňování a optimálního mixu benefitů zaměřených na potřeby jednotlivých skupin pracovníků,“ říká Andrea Linhartová Palánová z oddělení Lidé a organizace PwC ČR.

Problém totiž je, že 68 % dotazovaných ředitelů potřebuje v následujícím roce zvýšit počet zaměstnanců. Roboti podle nich mohou v práci nahradit přibližně každého desátého člověka, nicméně v mnoha oblastech je lidský faktor nenahraditelný. Pokrok a rozvoj firem si vynucuje profese jako operátor dronů, specialista na big data, specialista na cloudové služby a specialista na virální marketing.

Jenže zásadní otázka zní: Jak získané lidi následně udržet?

3. očekávaná změna: Happiness management

Aby lidé z firmy neodešli, musejí být komplexně spokojeni. To je jasné.

Firmy také do budoucna počítají s vyššími náklady na mzdy. Uvědomují si aktuální trend – tlak zaměstnanců na snižování variabilní složky mzdy v poměru k té fixní (pod 30 %). Jsou stále ochotnější platit i specifické finanční bonusy – jako wellness bonus (aby zaměstnanec mohl relaxovat), zdravotní bonus (aby zaměstnanec dbal o svou kondici, imunitu a byl motivován k pravidelné docházce), bonus za dokončení projektu (aby zaměstnanec při vyjednávání o mzdě nelicitoval s argumentem odchodu z firmy při rozdělané práci), bonus za doporučení (aby zaměstnanec měl zájem vyhledávat nové posily do týmu). A to není všechno. „Narůstají i sociální benefity, jako je zajištění na stáří nebo péče o dítě,“ doplňuje Andrea Linhartová Palánová.

V některých firmách si už zaměstnanci vymiňují i bonusy za časově dané setrvání ve firmě či speciální měsíční rentu k penzi, pokud ve firmě zůstanou do konce produktivního věku (rámcová obdoba policejních výsluh).

Co Tě udělá šťastným? Jak máme docílit, abys tu zůstal? Vyslov, zařídím to! Tak budou znít otázky nové profese – manažera štěstí, který bude mít v kompetenci všemožné nefinanční benefity, jako jsou dnes flexibilní pracovní doba a úvazky z domova. „Firmy počítají s tím, že hlavní roli v rozhodování uchazečů bude hrát náplň práce, příjemné prostředí, nápomocný management, přátelský tým, dovolená navíc nebo různé volitelné benefity,“ dodává Andrea Linhartová Palánová.

Jste zaměstnáni, víte, že máte jedinečnou příležitost, ale bojíte se říct si o lepší podmínky? Jak si vyjednat to, co si zasloužíte? Jak sám sebe vůbec posouvat? O růstu osobní kariérou je magazín Business Leaders, zaměřený na zaměstnání i podnikání.

V trafikách jej nelze sehnat. Více o něm zde.

© Petr Casanova