6x6x6 aspektů ďábelské trémy při prezentování. Jak zatočit s nervozitou při veřejném vystoupení?

Znáte ten pocit, když se perfektně připravíte na důležitou prezentaci, všechno máte natrénované a ve chvíli, kdy si stoupnete před pár lidí, kteří Vás pozorně poslouchají, se Vám rozklepou kolena i hlas, potíte se, zapomínáte… I skvělý projekt či plán tak zazdíte svou trémou. Jak to změnit?

Dalo by se říci, že ne každému z nás bylo dáno být skvělým řečníkem na veřejnosti. Ale schopnost dobré prezentace do vysoké míry ovlivňuje tréma. A tréma není vrozená, sklon k trémě jsme nabyli během života, většinou v dětství, a je možné, že někoho z nás může trápit až do smrti.

tištěném magazínu Business Leaders se často věnujeme obchodním principům a dovednostem. Zajímají-li Vás novinky, chcete se nechat inspirovat a zdokonalovat své znalosti a dovednosti, jistě už jste naším pravidelným čtenářem.

Prezentování je v dnešní době klíčovým aspektem úspěchu. Pokud jste například obchodníkem, je prezentování Vaším denním chlebem a může Vám přijít nepochopitelné, že jsou lidé, kteří mají problém říct před cizím člověkem pár naučených vět, a to i do telefonu.

Pro někoho je prezentování opravdu významným kamenem úrazu, a i když může mít jinak skvělý podnikatelský plán s vynikajícími argumenty, špatným či nedostatečným prezentováním si zavírá dveře k jinak třeba ohromnému úspěchu.

6 znaků, kterými se tréma projevuje

Tremor znamená latinsky chvění, strach či hrůzu.

 1. zvýšená míra napětí a strachu, který souvisí s očekáváním vlastního neúspěchu
 2. zvýšený krevní tlak a zrychlená srdeční činnost
 3. pot, někdy i skvrny na kůži, sucho v ústech
 4. zhoršená úroveň vyjadřování, koktání, nedostatek slovní zásoby
 5. zapomínání důležitých částí prezentace
 6. nervozita, roztěkanost, zcela jiné chování, než je u prezentátora běžné

Trému si kódujeme do mozku zhruba v období dětství od 6 do 10 let. (I proto si znovu uvědomme, jak důležité je v tomto období podporovat a chválit své děti.)

6 situací, kdy se tréma objevuje

 1. subjektivně náročná situace
 2. dávná zkušenost, připomínající pravděpodobnost neúspěchu
 3. očekávání výsměchu okolí a nedostatek sebedůvěry
 4. náročnost na sebe samého (vyvolaná třeba už rodiči či učiteli v dětství)
 5. projev introvertní osobnosti (ostýchavost, úzkostnost, citlivost, sklon k přemýšlení o sobě)
 6. nízká odolnost vůči stresu a frustraci

6 tipů, jak se trémě pokusit předcházet

 1. Pečlivě se připravujme a zkoušejme si svou prezentaci předem.
 2. Naučme se relaxovat před vystoupením – uvolňujících cvičení je spousta, najděme si to své.
 3. Mějme u sebe vždy připravenou vodu. Trémou vysychají ústa. Vodu už mějme nalitou, ať se vyvarujeme nervózního nalévání a vylévání.
 4. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Začínejte s maličkostmi a trénujme svou asertivitu. V práci, v restauraci, na ulici. Úspěch nezáleží na tom, zda nám oslovení lidé vyhoví. Úspěch je v tom, že jsme to zkusili a zvládli trému.
 5. Mějme se rádi takoví, jací jsme. Pořád je lepší být trémista než suverénní agresor, který si myslí, že je asertivní.
 6. Neberme okolí, tedy posluchače, příliš vážně. Jsou to lidé jako my. Někomu pomáhá, když si je představí ve spodním prádle nebo na WC.

Tyto tipy mohou být nápomocné jak Vám samotným, tak Vašim podřízeným či Vašim dětem. Snažte se podpořit ty, kteří mají s mluvením na veřejnosti evidentní problém. Nevíte, s čím mohou jednou pomoci oni Vám. To, že někdo není skvělým řečníkem, nevylučuje jeho další výborné vlastnosti a dovednosti.

Na druhou stranu si připomeňme, že velký lídr by měl být současně i perfektním řečníkem, schopným mluvit i před tisíci posluchači. Přijďte se inspirovat a poslechnout si velké lídry českého trhu přímého prodeje, tedy oboru, kde je výřečnost zásadou. Ale třeba ani oni zpočátku nebyli takovými speakery. Na konferenci Tajemství Obchodu se dozvíte víc, poslední vstupenky jsou ještě v prodeji.

© Eva Roudnická