Otestujme svého šéfa: Je to dobrý lídr, nebo jen manažer?

Náš šéf nás má šanci často hodnotit, zkusme pro jednou ohodnotit my jeho. Co říkáte na jeho dovednosti coby uznávaného vedoucího pracovníka? A myslíte, že byste na jeho místě obstáli lépe?

V každém čísle tištěného časopisu Business Leaders Vám přinášíme další znaky a nové příběhy těch pravých lídrů. Ti z Vás, kteří na sobě i s pomocí našeho časopisu pracují, již jistě poznají znaky lídrů a pomalu se možná i lídry stávají.

Jste jím? A Váš šéf? Leadership nezávisí na hierarchii. Může se stát i to, že právě Vy jste větším lídrem než Vás šéf.

Takže testujme. Splňuje Váš šéf následující body?

Pozoruje a aktivně se účastní

To je důležitý aspekt, který se často zanedbává kvůli požadavkům na čas a časový rozvrh lídra. Měl by být pravidelně mezi svými lidmi v pracovním prostředí, vidět reálnou činnost a s ní spojený systém a jeho případné problémy. Dodržování pracovních postupů zaměstnanců a pracovní tok je základem pro provádění úprav s cílem zlepšit výsledky. Chce-li mít důvěryhodnost, musí být lídr viděn a měl by být v obraze, co se aktuálně děje na pracovišti včetně mezilidských vztahů.

Monitorujte výkon podřízených

Výkon podřízených je třeba sledovat vzájemně přijatými způsoby. Politika a postupy musejí být jasné. Porady by měla probíhat pravidelně, a to nejen v případě problémů. Hodnocení by neměla být pouze nutnou formalitou. Jednotlivé a skupinové porady by měly být prováděny s očekáváním pokračujícího profesionálního rozvoje. Častá by měla být povzbuzení a pochvaly. Kritéria pro plnění cílů skupiny i jednotlivců by měla být motivačně připomínána.

Rozvíjí sebe i své lidi

Dobrý lídr hodnotí slabiny a poskytuje strategie výcviku a rozvoje, které posílí slabší dovednosti v týmu. Stejně tak u sebe.

Prokazuje pracovní znalosti a odbornost

Dobré vedení vychází ze silných znalostí a zkušeností z činnosti, které se věnují podřízení. Pokud lídr nemá vlastní odborné znalosti, pak by měl pravidelně konzultovat s odborníky. To je důležité pro udržení přesného a informovaného celkového obrazu.

Dobře rozhoduje

Dobré vedení je charakterizováno schopností činit správná rozhodnutí. Před rozhodnutím lídr zvažuje všechny různé faktory a samotné rozhodnutí je pak jasné a bez pochyb.

Vynikající vedení je vždy spíše proaktivní než reaktivní.

Jak by v testu obstál Váš šéf?

Pokud chcete vidět přední české lídry v akci, nenechte si ujít největší konferenci svého druhu Tajemství obchodu. Nechte se inspirovat, jak vypadá správný leadership. Třeba právě tam nasměrujete svou kariéru jinudy…