Jaký efekt a sílu má chvála a uznání za dobrou práci?

V mnohých firmách, zvlášť v těch ryze obchodních, jsou neustále vyhlašováni nejlepší zaměstnanci či nejlepší obchodníci týdne, měsíce či roku. Myslíte, že je to má vliv na následný byznys? Proč to vedení firem dělá?

Psychologové tvrdí: „Chvála funguje lépe než trest.“

Odborníci v oblasti řízení říkají: „Chválení a vyhlašování nejlepších zaměstnanců vede k zisku.“

Neurologové uvádějí: „Dopamin, který se uvolňuje v mozku, kdykoli slyšíme něco, co se nám líbí, je silná chemikálie a má vliv na naši další aktivitu.“

Jak důležitá je chvála v podnikání, o tom píšeme v tištěném magazínu Business Leaders. Je to totiž extrémně důležitá součást vývoje firmy. Že se nic takového u Vás ve firmě neděje?

Zaměstnávání lidí dnes zahrnuje spoustu věcí, jako například osobní naplnění, kariérní postup, benefity. Ale podle Chestera Eltona, odborníka na motivaci, a dle nejnovější harvardské studie je nejdůležitějším faktorem spokojených a výkonných zaměstnanců jednoduché uznání.

Největší obchodní společnosti v Česku zpravidla vyhodnocují nejlepší obchodníky za různé časové úseky (týdny, měsíce, roky). Vedení firem si uvědomuje sílu chvály a uznání, a násobí to ještě většinou veřejným udílením diplomů a cen.

Jak nejen tento systém funguje, motivuje a přináší další a další obchodní příležitosti, a tedy zisk, o tom Vám poví zástupci významných českých obchodních firem na konferenci Tajemství obchodu.

Tímto jsme jedno z mnoha tajemství obchodu vlastně vyzradili. Přijďte si poslechnout i ta další z úst těch nejpovolanějších. Podobná akce s takovou koncentrací velkých českých lídrů, připravených vyzradit mnohé své obchodní triky, na české půdě doposud neproběhla.

Ale zpět k pochvale a uznání. Psychologické studie ze Stanfordu také tvrdí: „Chválit lidi za to, co dělají, se je efektivnější, bez ohledu na to, zda si myslíte, že je to hezké, nebo ne.“

Chvála je taková. Zahrnuje jen velmi málo úsilí a na oplátku přináší hodně. Mimochodem, tato teorie platí i v osobním životě.

Důvody k pochvalám máme. Ale jak chválit?

Při jaké příležitosti?

Pokud máme v úmyslu chválit na osobním pohovoru, vyvažme chválu s konstruktivní zpětnou vazbou. Pochvala bude působit důvěryhodněji a tak nějak mimochodem. Pokud chceme chválit veřejně (porady, konference), dejme pochvale slavnostní charakter (diplom, ocenění, potlesk).

Kdy?

Hned a často. Čím více budeme informovat o tom, co je pro nás důležité, tím více lidí se na to bude soustředit.

Koho?

Chvalme konkrétní zaměstnance, nechvalme všechny. Pro ty, kdo nejsou právě chváleni, je to motivace pro příště. I když někteří lidé budou tvrdit, že jsou tyto veřejné chvály zbytečné a oni o ně nemají zájem, je to jen skrytá závist. Každý z nás chce být chválen. Individuální je jen způsob přijímání pochvaly každého z nás, což máme většinou nějakým způsobem dáno výchovou.

Pokud se k těmto chválám stavíme naoko negativně, uvědomme si, jaký vliv na výkon našeho týmu, podniku i na naše finanční ohodnocení pochvala má.

V tištěném Business Leaders se motivaci věnujeme více, každopádně shrnutí pro tento článek je: Dělejme naše zaměstnance či kolegy šťastnými a nadšenými z toho, ​​že s námi pracují. Nestojí nás to nic a má to ten nejlepší motivační (ziskový) efekt.