7 principů a 11 živých důkazů, že budování úspěšného byznysu začíná u způsobu myšlení

Co je nejcennějším majetkem firmy? Jsou to peníze? Jsou to zaměstnanci? Jsou to produkty nebo služby? Nejdůležitější obchodní aktivum je myšlení a z něj vycházející přístup.

O efektivním přístupu k práci (návyky, dovednosti, sebevzdělávání, neustálá práce na sobě atd.) píšeme v tištěném magazínu Business Leaders. V tomto článku si připomeňme, co náš přístup nastartuje a nasměruje, co je základem.

Naše podnikání roste jen tak rychle jako my a naše myšlení. Chceme-li vytvořit podnik ve výši milionu nebo miliardy (nebo jiného čísla, k němuž se odhodláme a s nímž se ztotožníme), musíme od počátku přemýšlet jako vlastník firmy v dané hodnotě. Nevěříte? Přesvědčte se o tom na jedinečné konferenci Tajemství obchodu, kde se představí 11 řečníků, kteří právě i díky svému myšlení vybudovali miliardové podniky.

Níže uvedená zásada sedmi principů je zásadní pro budování podnikání. Vytiskněte si tento seznam a občas si jej připomínejte.

1. Princip transcedentního účelu

Transcendentní účel znamená, že není součástí něčeho, ale původem, něčím nadřazeným. Jinými slovy, podnikatelský nápad musí být něčím ojedinělý, nápaditý, nadřazený běžnému uspokojování potřeb zákazníků. Tvůrce myšlenky nekopíruje nápady jiných, dívá se na věc jiným úhlem pohledu. Tak, aby jeho výrobek či služba zaujaly svou podstatou, unikátností.

2. Princip vysokého soustředění na věc

Cokoliv, nač se soustředíme, to se v naší firmě množí. Pokud se zaměřujeme na problém, budeme mít více problémů. Pokud se soustředíme na nalezení řešení, otevřou se nám dveře s různými řešeními. Kdekoli je naše pozornost, bude nejpravděpodobněji i výsledek.

3. Princip magnetismu

Naše myšlenky a nápady magnetizují a přitahují ty, na které při jejich tvorbě myslíme. Pokud přilákáme nízkonákladové dodavatele nebo obtížné zákazníky, je to jen naším nastavením a myšlením. Naše podnikání je zrcadlem našeho vnitřního myšlení.

Chceme-li přejít na další úroveň vnímání naší firmy, musíme nejdříve dostat do další úrovně svou mysl a přístup. Musíme znát hodnotu, kterou nabízíme, a musíme zvýšit své duševní zaměření na druh zákazníků, které chceme přilákat.

4. Princip vlastního přesvědčení

Mít naděje, sny a představy o tom, že vybudujeme miliardový podnik, nestačí k jeho vytvoření, i když je to určitě první krok.

Když však budeme stoprocentně odhodlaní (a nejsme jen ve fázi zbožného přání), dojde časem k synchronizaci myšlení a činů. Hledání správných lidí a zdrojů k realizaci je snazší a úspěšnější, když přesně víme, za čím jdeme.

5. Princip mistrovského marketingu

Marketing nikdy není bitvou produktů. Je to bitva percepcí neboli vnímání zákazníků. Protože zájem začíná vždy v mysli zákazníka. Vnímaná hodnota přitahuje zákazníky do našeho podnikání. Skutečná hodnota je to, co si je uchová.

(O mistrovském myšlení ohledně marketingu a jedinečnosti výrobků či služeb skvěle píše Peter Thiel ve své knize Od nuly k jedničce.)

6. Princip různých výsledků

Po každé akci následuje reakce nebo výsledek. Zatímco nemůžeme kontrolovat výsledek, můžeme ovládat a být zodpovědní za akce. Tento princip nám říká, že chceme-li v podnikání jiný výsledek, musíme podniknout jiné kroky.

Opět si uvědomme, že miliardový podnik vyžaduje strategie vyšší úrovně a výkonnější akce než podnik na nižší úrovni.

7. Princip mentálního bohatství

Všechny naše úspěchy jsou nejdříve v naší mysli. Je to náš duševní postoj, který určuje rozdíl mezi bláznivým obchodem s hodnotou sto tisíc a vzkvétajícím milionovým impériem. To, jak přemýšlíme, se nám vrátí.

Jak zdůrazňujeme v tištěném magazínu Business Leaders, změny mysli nenastávají přes noc. Jen trvalé zaměření, úsilí a pozornost přemisťují hluboce zakořeněné myšlení na novou úroveň.

 

© Eva Roudnická