7 předností introverta

Znáte muže na fotografii? Ano, Kevin Systrom, zakladatel Instagramu. V novém vydání magazínu Business Leaders popisuje podstatu svého myšlení.

Mnohé z vás udivilo, že je introvert. Introverti bůhvíproč dostali negativní nálepku. Je to stejně přehnané jako ošemetné, protože introvertní povahu má podle odhadů jedna třetina, až polovina populace. Často se mi svěřujete s dotazy, zda „máte na kariéru“, nebo „máte na podnikání“, jestliže jste zvyklí obracet se spíše do svého vnitřního světa a v něm pracovat, dnes Vám objasním, proč na takovou povahu můžete být dokonce pyšní.

Poklad uvnitř

Už CARL JUNG (1875–1961), švýcarský lékař a zakladatel analytické psychologie, definoval, že každý člověk má svou introvertní i extrovertní stránku, přičemž vždy jedna je dominantnější než druhá. „Ti se silnější extrovertní stránkou,“ říkal, „mají sklon být poháněni společenskými stimuly a méně odpočívat. Oceňují vnější svět, potřebují jeho souhlas a uznání, a jsou proto svolnější přizpůsobit se svému okolí. Naopak ti s větší introvertní stránkou,“ pravil Jung, „se cítí vyčerpáváni společností a k získání energie potřebují opak – čas o samotě. Neměli by být však zaměňováni se samotáři nebo asociály, protože oni jsou produktivně zaměřeni na vnitřní svět. Mají SVÉ myšlenky, SVÉ koncepce, nedělají kompromisy, a tak potom vynikají překvapivými tezemi a nápady, jako například sir Isaac Newton nebo Albert Einstein.“

Jung se zlobil na ty psychology a osobnostní teoretiky, kteří patologizovali introverty a umístili je na negativní konec lidského spektra. Kromě Junga v hájení introvertů vybočil například THEODORE ROOSEVELT (1858–1919), energický prezident USA, který v rezervovanosti a pokoře viděl důvod k uctívání. „Ticho je sílou introvertů v tomto bláznivém světě, kde nesmíte přestat mluvit, jinak Vás hned osočují, že nemáte co říct,“ hromoval. „Ti, kdo mluví tiše a rozvážně, mají ve skutečnosti za zády velkou hůl. Tou dokážou neviditelně udolávat tlučhuby svou tichou pozorností, inovativními nápady a dalšími dary, za které my je haníme, a přitom jsou to vzácné body k dobru.“

FRYDERYK CHOPIN (1810–1849), polský skladatel a klavírní virtuos doby romantismu, hrál od svých sedmi let. Přesto za celý život svolil k pouhým třiceti veřejným vystoupením. Když se ho ptali na důvod, odpovídal: „Pamatuji si ze školy, jak mě při poslechu probírané látky přepadl báječný nápad. Zatímco jiní mluvili a svým hlasem mě přerušovali, já ten nápad v hlavě rozvíjel, až najednou někdo vedle mě jej vyslovil. Cítil jsem se zpustošený, naštvaný na sebe, že jsem dříve nepromluvil. Raději jsem tak byl sám.“

Chopin naznačil důležitý aspekt. Ačkoli introverti nestojí ve světlech ramp a upřednostňují být spíše tichými pozorovateli, neznamená to, že nechtějí být oceněni nebo vyzdviženi. Touží po úspěchu naprosto stejně. „Hromadil se ve mně pocit viny, pocit hanby, pocit bílé vrány. A přitom bych rád tolik vzkázal ostatním, že být takovým je úžasné.“

CHARLES DARWIN (1809–1882), britský přírodovědec a zakladatel evoluční teorie, zdůrazňoval, že není plachý, pouze má „nižší práh pro jalové řeči a povrchnosti“. „Upřednostňuji udržení své energie pro smysluplné hovory, které mi dávají víc než plytké věty, jež mnozí vypouštějí. Nic nemůže být vzdálenější pravdě než tvrzení, že nemám rád lidi. Jsou-li schopní zapříst hluboké rozhovory, velebím je. Bohužel poslední dobou si nejlépe popovídám se svými myšlenkami.“

Ostatně Jung říkal: „Být extrovertem automaticky neznamená kvalitu. Neexistuje žádný vztah mezi tím být nejvydatnější mluvka a mít nejlepší výsledky.“

V tomto vydání magazínu Business Leaders si ukazujeme neomezené možnosti, které i v introvertech dřímají. A že navzdory obvyklému názoru být introvertem může znamenat v řadě ohledů dokonce větší výhodu než extroverze. Jak introvert, tak extrovert totiž mají předpoklady prosperovat ve svých optimálních prostředích. „Introvert však,“ zdůrazňoval Jung, „má více způsobů, jak se chránit a žít déle. Oceňuje totiž jednodušší život, důsledněji plánuje a zamýšlí se nad novými cestami, jak nejen dosahovat vlastních výsledků, ale i povzbuzovat ostatní k tomu, aby se oni sami rozvíjeli a mnohem více přemýšleli, než začnou jednat. Tak jako to dělají introverti sami.“

Jakých 7 předností konkrétní úspěšní introverti využili?

Otočte, prosím, na 2. stránku.