Přiznat chybu je umění králů. Kralujme.

Každý z nás dělá občas chyby. I ti nejzkušenější manažeři a lídři sem tam chybují. Ale rozdílem může být to, jak se kdo z nás s danou situací vypořádá. Z malého běžného pochybení se může stát veliká manažerská chyba ve chvíli, kdy ji nepřiznáme. Znáte takové situace, nebo lidi, kteří nepřiznávají své chyby? A jaký to na Vás dělá dojem?

V tištěném magazínu Business Leaders ukazujeme, jak úspěšní vyrostli i na vlastních chybách. Je jedno, na jaké jsme aktuálně pozici, kolik peněz vyděláváme. Důležité totiž není to, jak si kariérně nebo finančně polepšíme, ale jak se sami změníme.

Úspěch každého člověka je mimo jiné založen i na různých charakterových vlastnostech. Některé charakterové vlastnosti máme dané geneticky a výchovou, další získáváme díky různorodým životním zkušenostem, na dalších musíme pracovat. A jak to máte právě s tím zmiňovaným přiznáváním chyb?

Udělal jsi chybu? Tak ji naprav

Ve chvíli, kdy na rovinu a bez výmluv přiznáme pracovní chybu, zpravidla (pokud se nejedná o nějaké hrubé porušení pravidel) naši nadřízení i podřízení s respektem a pochopením přijmou, co se přihodilo, a nevyvozují z toho další důsledky. Spolu s přiznáním chyby je potřeba mít připravené rovnou i konkrétní a jasné řešení daného problému a nápravné opatření, aby se situace již neopakovala. To je ideální scénář. Komentářem lídrů a koučů bývá: „Udělal jsi chybu? Tak ji naprav. Jak to uděláš?“ S tím počítejme a na to buďme vždy připraveni.

Každý z nás dělá chyby a všichni to vědí, nebojme se je tedy přiznat. Je to nejlepší možná cesta.

Polovičním řešením je, když jen přiznáme chybu, ale nepřijdeme s nápravným opatřením.

Špatným řešením je nepřiznat chybu, ignorovat nastalou situaci, v horším případě se vymlouvat na okolnosti, na kolegy, čas, organizaci atd. Tímto přístupem nejen že se problém nevyřeší, ale především tím člověk značně zhoršuje svou pracovní image. A pracovní image je naší dlouhodobou vizitkou, kterou tvoříme i svými činy a postoji.

V každé větší organizaci se objevují všechny tyto tři typy chybujících. Vidíte je kolem sebe? A v kterém z nich se poznáváte?

Pracujme na sobě. Už malými krůčky budujeme svou správnou image a leadership. Lídrem nemusí být jen vedoucí manažer. Může jím být každý z nás na jakékoli pozici. Záleží jen na nás a na tom, jak budeme působit na okolí. Lídr není superman, lídr je normální chybující člověk, který právě svým sebezlepšováním jde příkladem.

Z jakých chyb a jak konkrétně se ponaučují úspěšní, čtěte v tištěném magazínu Business Leaders. Učte se od nejlepších.

© Eva Roudnická