Prezident jako lídr: Má Váš kandidát těchto 10 vlastností?

Ze všech stran se na nás valí prezidentské kampaně a všemožné ankety a prognózy, kdo že z těch devíti prezidentských kandidátů uspěje. Na rozdíl od volby manažera naší firmy (pokud firmu nevlastníme) do volby prezidenta můžeme zasáhnout. Co má splňovat ten, kterého si vybereme?

V tištěném magazínu Business Leaders Vás vedeme k tomu, jak být lepšími lídry. Ukazujeme Vám konkrétní příklady a metody sebezlepšování. Jakých 10 vlastností by mohl mít nejen šéf firmy, ale i státu? Má je Váš kandidát? Odpovězte si na otázky níže.

 

1.Vize

Lídr by měl mít jasnou vizi o tom, kam chce s firmou směřovat, a mít i přesný plán, jak toho dosáhnout. Ale samotná vize nestačí. Je o ní potřeba komunikovat a získat okolí na svou stranu.

Získal si Vás svou vizí a její realizací?

2.Integrita

Integrita je propojení vnějších činností s vnitřními hodnotami. To, co lídr říká a myslí si, se pevně shoduje s jeho činy. To je důležité pro jeho důvěryhodnost – ostatní musejí vědět, že nikdy nesleví ze svých zásad. Mezi znaky integrity patří čestné jednání, předvídatelné reakce a dobře kontrolované emoce.

Jsou jeho slova a činy v souladu?

3.Oddanost

Lídr by měl vynaložit potřebný čas i energii pro splnění všech svých úkolů. Svou činností a oddaností pak inspiruje ostatní, kteří ho následují.

Je oddaný svým úkolům a dobru společnosti?

4.Ušlechtilost

Lídr dokáže uznat kvalitní práci a umí chválit za dobře odvedenou práci. V problémových situacích na sebe bere zodpovědnost za neúspěch. Svým podřízeným tak zvyšuje sebevědomí, získává jejich respekt a stmeluje tým.

Bere na sebe případný neúspěch a umí pochválit?

5.Skromnost

Lídři jsou skromní a pokorní, bez ohledu na moc a vydělané peníze. Uvědomují si, že nejsou o nic lepší ani horší než ostatní členové týmu. Neprosazují jen sebe, ale snaží se porozumět ostatním a pomáhají jim profesně a osobnostně růst.

Cítíte z něj pokoru?

6.Otevřenost

Lídr dokáže naslouchat novým myšlenkám, aniž by je předem odsuzoval. Dokáže akceptovat nové cesty, které vymyslí jiní.

Nezdráhá se přijímat i cizí návrhy, pokud jsou lepší?

7.Kreativita

Kreativita je schopnost přemýšlet jinak a nebát se inovací. Nedovolí upadat do stereotypních řešení. Tato vlastnost pomáhá lídrovi vidět věci jinou optikou a řešit nastalé situace optimálním způsobem a efektivně. (Chcete-li si přečíst více o tom, jak být kreativním lídrem, doporučujeme tuto knihu).

Nebojí se inovativních řešení?

8.Spravedlnost

Spravedlnost znamená zacházet s ostatními stejně a férově. Lídr by se měl zajímat o veškerá fakta a měl by vyslechnout všechny zúčastněné, než dojde k nějakému úsudku. Vše se mu vrátí v podobě důvěry a úcty ostatních členů týmu.

Myslíte, že jedná férově?

9.Asertivita

Asertivita není agresivita, nepleťme si to. Asertivní lídr je schopen jasně říci, co očekává. Komukoliv a za jakékoliv situace. To pomáhá předcházet nedorozuměním.

Nebojí se říct (slušně) svůj názor před kýmkoliv?

10. Smysl pro humor a dobrá reprezentace

Tyto vlastnosti pomáhají zmírňovat tlak či nepřátelství, a naopak dokážou dodávat energii. Efektivní lídr ví, jak dodat svým podřízeným energii a jak si je získat na svou stranu i v méně formální situaci. Navíc se za něj nikdy nemusíme stydět.

Přijde Vám alespoň někdy uvolněný a lidský?

 

Co z toho dělá největší problém Vám? Pojďte na sobě pracovat. Magazín Business Leaders, který Vám ukazuje konkrétní techniky a metody, získáte jednoduše zde.

 

© Eva Roudnická