Mám nárok na povýšení, tak proč se mi vyhýbá?

Jsem ve firmě už dlouho, svou práci odvádím dobře a povýšení nepřichází. Přitom lidé kolem mě postupně stoupají na kariérním žebříčku. Tak proč já ne? Také už jste si tuhle otázku někdy položili?

V tištěném magazínu Business Leaders se kromě inspirativních příběhů podnikatelů věnujeme osobnímu růstu zaměstnanců na různých pozicích a v různých oborech. A růst v podobě pracovního povýšení je zásadní. Nepřichází však jen tak za odměnu za dlouholetou službu. Než si řekneme o povýšení, musíme prokázat své schopnosti a přínos firmě.

K dosažení statusu efektivního zaměstnance a k odpovědi na otázku, zda bych měl být povýšen, je třeba mít na paměti následující nápovědy:

Nápověda 1: Ujistěme se, že svou práci vykonáváme výborně v požadované době a na požadované úrovni kvality.

Potvrďme si, že známe svou aktuální úlohu ve firmě, a neustále pracujme na tom, abychom byli v tomto oboru odborníky. Neusínejme na vavřínech s pocitem, že už za ty

Snažme se držet dál od klepů na pracovišti. Současně se ale nevylučujme z kolektivu, protože mít kontakty a vliv může pomoci v naší další práci (na jakékoli jiné pozici).

Nápověda 2: Buďme dobrým posluchačem a nebojme se prezentovat, co všechno děláme.

Aktivně naslouchejme na poradách a při hovorech s nadřízenými. Přemýšlejme o probíraných tématech, stejně tak o konstruktivních návrzích na zlepšení. Neúčastněme se jen z povinnosti, věnujme se těmto aktivitám naplno.

Pokud se nám zdá, že si nadřízení našeho přínosu ještě nevšimli, naučme se jim elegantně a průběžně „prodávat“ svůj přínos. Nebuďme „Hujeři“, ale hrdě připomeňme svou odvedenou práci.

Nápověda 3: Mějme pozitivní přístup k povinnostem.

Vždy se snažme udělat něco navíc oproti tomu, oč jsme byli požádáni. Snadným a velmi efektivním trikem je přistupovat k práci s nadšením a chutí. Za prvé to navnadí k produktivitě nás samotné, za druhé budeme svým pozitivním přístupem působit obdivuhodně. Nadřízení vidí, že tak k práci navíc strháváme i další kolegy, a obecně se v příjemné atmosféře pracuje lépe a efektivněji.

Nápověda 4: Reprezentujme na první pohled.

I když se to bude zdát jako pomíjivé, berme ohled i na svůj zevnějšek a reprezentaci. I když náš vzhled nemá vliv na pracovní výsledky, rozhodně působí na to, jakým způsobem nás lidé vnímají. Záleží na typu práce – někde je to nažehlený oblek, jinde speciální pracovní úbor, ale zkrátka dbejme na upravenost.

Nápověda 5: Buďme vždy o krok napřed.

Neustále zdokonalujme své dovednosti. Pracujme na sobě a svém osobním rozvoji (a k tomu je tu i Business Leaders). Pomůže to především nám osobně k vyšší kvalitě našeho života, ale živí to i šance na naše povýšení. Stáváme se tak vzácnější pracovní silou.

 

Splňujete všechny popsané skutečnosti, a povýšení Vás přesto míjí? Čím myslíte, že to je?

 

© Eva Roudnická