Je open space dobrým krokem pro efektivní práci?

Máte zkušenost s prací v open space? Jde o otevřený prostor, kde pracuje velké množství lidí a jejich pracovní místa jsou oddělená zpravidla jen malou zástěnou. Otevřenost prostoru může zlepšit komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovníky, ale může také snížit koncentraci a produktivitu. Jaký názor máte Vy?

V magazínu Business Leaders se věnujeme také tomu, že každá firma má svou korporátní image, identitu, kulturu. S tím souvisí i uspořádání pracovních míst pro zaměstnance. Trend open space k nám přišel ze západního světa koncem devadesátých let. Dodnes jej některé velké firmy upřednostňují. Jiné společnosti už od něj ustoupily nebo jej nezavedly vůbec, protože nevěří, že ve společných prostorech lidé pracují stejně efektivně, jako když mají klid a soukromí na práci. Jak to máte Vy?

Rozložení kancelářských ploch v otevřeném prostoru má klady i zápory jak pro majitele a manažery firmy, tak i pro samotné zaměstnance.

Výhoda pro zaměstnance

Nedostatek zdí nebo jiných fyzických bariér v otevřených kancelářských prostorách usnadňuje zaměstnancům vzájemnou pravidelnou interakci. Neustálý kontakt vytváří nejen pocit vzájemného přátelství, ale také zvyšuje tok informací a týmovou práci. Kolegové se na sebe vzájemně mohou obrátit o radu nebo pomoc, aniž by museli zaklepat na dveře nebo naplánovat formální setkání. Interakce v otevřeném kancelářském prostoru jsou obecně častější a neformálnější.

Výhoda pro vedení

Zvýšená spolupráce, vyplývající z otevřeného pracovního prostoru, může vést k podnikové inovaci a pokroku. Současně uspořádání v otevřeném prostoru snižuje náklady spojené s výstavbou, službami a kancelářskými zařízeními. Otevřený prostor také poskytuje větší flexibilitu pro přizpůsobení měnícím se potřebám personálu.

Nevýhoda pro zaměstnance

Vysoká úroveň každodenní interakce, která se děje v nerozděleném pracovním prostoru, může vést k hluku a rozptylování, kvůli němuž se mohou zaměstnanci hůře soustředit na svou práci. Nedostatek soukromí je dalším potenciálním problémem v otevřených kancelářských prostorech, kde na naše počítačové obrazovky snadno vidí lidé, kteří jdou kolem, a naše telefonní hovory zpravidla slyší i ostatní.

Nevýhoda pro vedení

Většina faktorů, které jsou pro zaměstnance nevýhodné, jsou i pro podnik jako celek škodlivé. Například rozptylování, způsobené častými interakcemi mezi zaměstnanci, a vysoká úroveň šumu mohou mít za následek snížení produktivity. Obchodní výkonnost může být snížena i vyšší mírou absencí spojenou s otevřeným prostředím, ve kterém se snáze šíří nemoci. Kromě toho může nedostatek soukromí způsobit právní nebo etické problémy, plynoucí z ohrožení důvěrnosti vůči klientům nebo kolegům.

 

Co myslíte? Kde je ideální řešení? Některé firmy dělají kompromis v tom, že jeden velký open space rozdělí na několik menších.

Inspiraci, jak se pracuje v úspěšných světových, ale i českých firmách, malých i velkých, můžete čerpat z magazínu Business Leaders. Je to rádce k různým možnostem pracovního rozvoje každého z nás. Pokud čtete naše články na internetu, neváhejte si objednat náš magazín (v tištěné či on-line verzi) a pracujte na zefektivnění svého života.

© Eva Roudnická