Co mohu začít okamžitě dělat pro svůj úspěch? 4 PROČ a 4 JAK. Začněme teď hned!

Bill Gates přečte i 50 knih ročně, Mark Zuckerberg čte jednu knihu každé dva týdny, Warren Buffett strávil 80 % svého pracovního času čtením. Úspěšné lidi z různých oborů spojuje neustálé sebevzdělávání. Proč to dělají, když už by vlastně nemuseli?

4 PROČ

  • Vzdělávání nám rozšiřuje obzory a jsme schopni vstřebávat více názorů, dívat se na věci z více úhlů, lépe chápat, porozumět a být empatičtí.
  • Informace mají velkou moc a ten, kdo je má, je ve výhodě. Úspěšní lidé jsou úspěšní právě díky seberozvoji své osobnosti. Vědomosti zkrátka vydělávají peníze.
  • Díky sebevzdělávání si vytváříme nové vztahy s lidmi podobného ražení. S těmi, kteří na sobě také pracují a mají podobné životní ambice. Kurzy, semináře a konference jsou pro to ideální.
  • Umíme se lépe přizpůsobovat stále se měnícímu světu, byznysu, novinkám, změnám. To nás udržuje ve formě i ve vysokém věku. Sebevzdělávání má tak vliv i na dlouhověkost.

4 JAK

  • Odborné kurzy, semináře, konference. Vyhledávejme si vzdělávání ve svém oboru. Je jedno, jestli jsme podnikatelé či zaměstnanci, zda chceme kariéru aktuálně měnit nebo ne. Utužování vědomostí a získávání nových znalostí a dovedností je největší přidanou hodnotou, kterou můžeme dát své profesní budoucnosti. Nebojme se do svého vzdělávání investovat.
  • Knihy a audioknihy. Čtěme kdykoliv to jen jde. V dnešní době je dostupné až nezvládnutelné množství knih. Věnujme svůj volný čas čtení/poslouchání audioknih, omezme zbytečné televizní a radiové pořady, které nás nijak neobohacují. Buďme trochu sobečtí a přemýšlejme o tom, zda to, čemu věnujeme svůj drahý volný čas, nám přináší nějaký užitek. Seriál v televizi to nebude… Doporučení na pár knih je zde.
  • Tištěná i online média zaměřená na osobní rozvoj. Business Leaders je ideální prostředek (tištěný i online).
  • Inspirujme se od jiných lidí, seznamujme se s lidmi podobného zaměření a zájmu. Informace od těch, co uspěli, jejich příběhy a ponaučení jsou drahocennými informacemi pro naši budoucnost.

Možností je mnoho, stačí jen chtít. Chcete? Tak začněte okamžitě. Vyberte si jedno z popsaných JAK a udělejte první krok pro svou budoucnost. Ne později, ale teď hned.

 

© Eva Roudnická