8 nejčastějších podnikatelských chyb aneb Poučme se, než to bude dražší

Každý dělá chyby. I podnikatelé. Tím spíše začínající.

Zbytečné chyby jsou však prostě zbytečné. Proto vydáváme tištěný magazín Business Leadersabychom na konkrétních zkušenostech úspěšných podnikatelů ukázali, kudy jít, a ještě více kudy nejít – protože jde, alespoň z pohledu chyb, o slepou cestu.

Jakých nejčastějších chyb se podnikatelé dopouštějí?

 

1. Velký zákaznický syndrom

V magazínu ukazujeme na konkrétních i ilustračních příkladech. Pokud více než 50 procent z našich příjmů pochází od jednoho zákazníka, mohou nás jeho potíže dostat do našich potíží. Je samozřejmě příjemné pracovat s malým počtem velkých zákazníků, nicméně musíme si také uvědomit, že se na nich stáváme závislými, tudíž zranitelnými. A jsou-li tito zákazníci chytří, mohou nás nutit dělat značné ústupky, jinak hrozí, že zakázky od těchto důležitých zákazníků ztratíme. A nejde jen o vyhrožování. Když totiž takový zákazník odejde, naše podnikání kolabuje.

Rada: Vždy se snažme diverzifikovat zdroje příjmů.

2. Vytváření produktů ve vakuu

V Business Leaders pravidelně probíráme. O co jde?

Přišli jsme s (alespoň si to myslíme) geniálním nápadem. Věnovali jsme jeho realizaci hodně času, energie a peněz. Když pak věc konečně přivedeme na trh, nikdo se o ni nezajímá. Důvod? Bohužel jsme byli tak zamilovaní do svého nápadu, že jsme neměli čas zjistit, zda o danou věc bude zájem a lidé za ni budou ochotni platit. Zkrátka, vyrobili jsme produkt jen pro sebe.

Rada: Nebuďme výrobcem, který následně hledá trh, ale naopak vyrábějme, respektive dodávejme žádaný produkt. Provádějme předem průzkum trhu a mluvme s potenciálními zákazníky.

3. Rovné partnerství

Představme si, že spolu s přítelem založíme společnost, kterou si rozdělíme 50/50. To se zdá být v pořádku a spravedlivé, ale protože se naše osobní a profesionální zájmy liší, je to jistý recept na katastrofu. Konflikty mohou vést k zastavení růstu a rozvoje společnosti a žádný z nás nemá převahu hlasů k tomu, aby situaci změnil. V případě více vlastníků, nedej bože přátel, se situace ještě násobí.

Rada: Někdo musí mít vždy rozhodující pravomoc. V rozdělení 51/49 se pracuje mnohem lépe než při 50/50. Pokud chceme mít s partnerem úplnou rovnost, udělme jeden procentní podíl externímu poradci.

4. Nízké ceny

Někteří podnikatelé si myslí, že trh dobudou nízkými cenami, a očekávají zisk z objemu. Hrubé marže přece platí za věci, jako je marketing a vývoj produktů. Nezapomeňme, že nízké marže = žádné zisky = žádná budoucnost.

Rada: Před rozhodnutím o nízké cenové strategii se ujistěme, že máme k dispozici všechny matematické údaje.

5. Nedostatek kapitálu

Pečlivě zvažme své obchodní plány. Běžnými chybami jsou příliš optimistické prognózy prodeje, příliš krátké časové plány vývoje produktů a nerealisticky nízké prognózy výdajů. Bez ohledu na příčinu je mnoho podniků prostě nedostatečně kapitalizováno. Dokonce i vyspělé společnosti často nemají hotovostní rezervy, které by mohly čelit poklesu.

Rada: Buďme konzervativní ve všech projektech. Ujistěme se, že máme alespoň tolik kapitálu, kolik potřebujeme, abychom dokázali utáhnout jeden celý prodejní cyklus.

6. Nezaostřeno

Mnozí podnikatelé hladoví po více penězích a více úspěších, cítí potřebu chopit se každé podnikatelské příležitosti, místo aby se soustředili na svůj hlavní produkt, který tak nedosáhne požadovaného úspěchu.

Rada: Zaměřme svou pozornost na omezenou oblast. Vede to k lepšímu než průměrnému výsledku a téměř vždy překonáme zisky plynoucí z diverzifikace.

7. Zbytečné náklady na reprezentaci

Mnoho začínajících podniků umírá předčasnou smrtí kvůli nadměrné režii. Chceme se zkrátka ihned blýsknout, jak jsme úspěšní, a přitom na to nemáme.

Buďme pokorní a udržujme své náklady na založení, výbavu kanceláří, automobily atd. na nízké úrovni. Nejlepší podnikatelé vědí, jak rozložit své peníze a využívat je pro klíčové procesy budování podnikání, jako je vývoj produktů, prodej a marketing.

Rada: Neztratíme tím na prestiži. Naopak. Jakmile začneme růst, okolí to pozná i na prestižnější adrese, lepším vozovém parku (pokud je nutný) a jiných statusových vizitkách.

8. Nepřiznáváme chyby

Ze všech chyb je to ta největší, psali jsme o tom už v klíčovém článku zde.

Rada: Když si uvědomíme chybu, přiznejme to rychle a napravme situaci. Pokud tak neučiníme, ta chyba bude větší a větší a… Někdy je přiznání chyby těžké, ale bankrot je těžší.

Našli jste se v některém z bodů? Zápasíte sami se sebou? Nejste sami. Právě proto vydáváme magazín Business Leaders, který pomáhá nejen začínajícím podnikatelům.

Magazín můžete získat ZDE.

© Eva Roudnická