TEST: Mám změnit práci?

Mnozí z nás se čas od času nacházejí v situaci, kdy váhají o svém dalším působení na aktuálním pracovním místě. Něco je tam tedy špatně. Je to jen drobnost, která pomine, nebo fatální problém, který nemáme dál přehlížet, jinak budeme za 365 dní znovu tam kde dnes?

Protože se v magazínu Business Leaders budeme věnovat i tomu, jak nenechat svůj profesní život, aby nám ničil ten osobní, položme si otázku: Co je konkrétně pro mě ta správná práce se správným užitkem?

Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský v aktuálním vydání pomáhá nalézt správnou odpověď. Naznačuje, jakou práci bychom měli volit, jak se na ni připravit a jak vůbec vyladit své očekávání s reálnými možnostmi. Potažmo jak v tom svém vyšplhat co nejrychleji na kýženou pozici, ke kýženému platu, zkrátka ke kýžené osobní prioritě.

Ale o tom v tištěném časopise. Jak přemýšlet alespoň v základních rysech teď hned?

Především je nutné si upřímně přiznat, jaký jsme typ pracovníka. Tedy čím jsme motivovatelní.

Pro některé lidi jsou v práci zásadní dosažené peníze, pro jiné dosažená kariéra, pro další například vztahy na pracovišti. Tyto tři zásadní aspekty jsou mimochodem statisticky nejdůležitější pro většinu zaměstnanců, ale k jednomu z nich obvykle inklinujeme nejvíc. A podle toho bychom si, jak zní jedna z tezí, mohli hledat práci. Když nenajdeme to správné uplatnění podle této prioritní pracovní zásady, nemusíme totiž být v žádném místě dlouhodobě šťastní.

Odpovězte si tedy na otázku: Který z těchto aspektů je nejdůležitější pro mě?

Proč se na to ptáme? Pokud je náš nadřízený dobrým manažerem, brzy tyto naše pohnutky prohlédne a podle toho může nastavit naše fungování ku obrazu společnosti a našeho nejefektivnějšího vytěžování. Pokud náš nadřízený neumí nebo nechce vyjít vstříc našim silným stránkám, je přemýšlení o změně mnohem více na místě.

Jak si otestovat svou aktuální spokojenost?

Klasickým testem je vypsat si plusy a minusy – s čím jsme, a s čím naopak nejsme spokojeni. Funguje to. Sami sobě jednoduše odhalíme, ve které skupině najdeme víc položek.

Neposuzujme to jen v hlavě, pišme. Budeme více přemýšlet a napadne nás více pro a proti.

Další z testových variant, které zmiňujeme v magazínu, je zodpovězení čtyř jednoduchých otázek:

  • Do jaké míry jsem v rámci možností (trh, doba, firma) spokojen s výší své mzdy?
  • Existují v rámci této společnosti varianty, kam se mohu pracovně posunout, povýšit?
  • Jsou mé vztahy se zásadními kolegy a nadřízenými, s nimiž jsem nejvíce v kontaktu, skutečně v pořádku?
  • Baví mě chodit do této práce?

Pokud jsme odpověděli více než jednou NE, je to námět k zamyšlení. Nebojme se změn. Doba rozhodně nahrává zaměstnancům a lepšímu ohodnocení kvalitní síly. Proto nezůstávejme v něčem, v čem nejsme spokojení. Později taková příležitost už přijít nemusí.

Co doporučuje Daniel Křetínský při výběru zaměstnání? Proč k dosažení bohatství spíše preferuje zaměstnání před podnikáním? Jaké jsou podle něj faktory enormního zaměstnaneckého úspěchu? Posuďte, na co máte Vy, podle jednoho z nejvýdělečnějších Čechů této doby. Čtěte v tištěném magazínu Business Leaders.

 

 

© Eva Roudnická