Surka: 5 úkolů pro novou vládu

Odškrtávejme si to, čemu se tleská:

  • Česko má rekordně nízkou nezaměstnanost.
  • Ekonomice se daří.
  • Podniky vykazují rekordní zakázky.

Trh práce však zdaleka není v ideální kondici.

Na čem by měla příští vláda zapracovat, nad tím se zamýšlí TOMÁŠ SURKA, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu:

1. úkol: Revize systému sociálních dávek a boj s prací načerno

„Rekordně nízká nezaměstnanost“. Je to dobré, nebo špatné? Inu, záleží na tom, čím pohledem se díváte.

Vinou rekordně nízké nezaměstnanosti tuzemské ekonomice zásadně chybí pracovní síly, což brzdí její další růst. Vinou rekordně nízké nezaměstnanosti mají firmy problémy s plněním nových zakázek, tím stát přichází o možnost navýšení HDP i větší výběr daní.

Zároveň – a to je šokující paradox – utrácí miliardy na sociálních dávkách. Proč, když podle odhadů je v Česku k dispozici nejméně 300 000 volných pracovních míst?

Je přitom velmi těžké sehnat lidi na pozice, které nevyžadují kdovíjaké vzdělání nebo pracovní zkušenosti. Je až nehorázné, jak někteří nadále zneužívají sociální systém, což stojí miliardy korun ty, kteří poctivě pracují. Kromě toho způsobují i další ztráty kvůli nerealizovaným zakázkám spojeným s chybějícími lidmi.

Pardon, nedělají to všichni nezaměstnaní. Na jejich (trochu ironickou) obhajobu musíme říct, že někteří nezaměstnaní pobírají sociální dávky a současně pracují načerno. Proč to dělají? Proč neodejdou do řádného zaměstnání? Odpověď je prostá: Měly by se revidovat pravomoci exekutorů, kteří svým přístupem mnohdy zapříčiní, že člověku se prostě pracovat nevyplatí.

Jinými slovy: Jste-li „sociální případ“, dluhy platit nemusíte.

2. úkol: Zaměstnávání lidí 50+

Ze současných 284 915 nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce je více než 100 tisíc lidí starších 50 let. Paradoxní je, že tato skupina hledá nové uplatnění nejdéle. Ano, chce pracovat. Aby ne, pohybuje se v pásmu, ze kterého se podstatně vypočítává důchodový výměr.

Proč je firmy nechtějí, když pracovníky potřebují? Proč jsou „nežádoucími“ pomalu tak jako bezdětné slečny „v riskantním věku“ okolo třiceti let?

Vláda by měla zvážit, zda nepodpořit zaměstnavatele, kteří budou zaměstnávat padesátileté a starší, tím, že pro ně sníží odvody na sociální pojištění, nebo slevou z daně z příjmu právnických osob. Je zapotřebí motivovat firmy k aktivní práci s touto skupinou nezaměstnaných.

3. úkol: Systém vzdělávání

Mezi třemi sty tisíci jsou i ta volná pracovní místa, na která prostě nelze najít kvalifikovaného člověka. České školství bohužel zaspalo. Například nepřipravuje mladé lidi pro technické obory, po kterých je největší poptávka ze strany firem. Vytvořila se atmosféra, že pracovat ve výrobě není dostatečně cool. Lepší pověsti se začaly těšit obory, jako jsou právo, ekonomie a humanitní vzdělání. Navíc spousta mladých lidí jde studovat vysokou školu jen kvůli získání titulu, nebo si chtějí prodloužit mládí před nástupem do pracovního kolotoče.

Vláda by si měla uvědomit, že peníze do státního rozpočtu plynou především z průmyslových firem. Proč je tedy utrácet tak velkou podporou humanitních oborů? Celý systém financování školství je zralý na komplexní reformu. Přestaňme subvencovat školy podle toho, kolik mají studentů. To je logicky tlačí do zdánlivě atraktivních a jednodušších oborů. Zaměřme se na důslednou, strategickou a dlouhodobou podporu těch oborů, které naše hospodářství zoufale potřebuje.

4. úkol: Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Prostým porovnáním dvou výše uvedených čísel je jasné, že v současné ekonomické situaci nemáme dostatek českých uchazečů, ani kdyby pracovali všichni nezaměstnaní. Je nutné zjednodušit zaměstnávání cizinců z dalších zemí. Však se podívejme na zkušenost s Ukrajinci.

Systém je stále složitý, drahý a časově náročný. Lze pochopit obavu z toho, co s pracovníky bude, až se ekonomický cyklus změní. Ale kde je vůle, tam je cesta. Vyřešit to lze navázáním pracovního víza na konkrétní pracovní místo.

5. úkol: Systematická změna struktury ekonomiky

Naše ekonomika je nejprůmyslovější v Evropě. To by nás mělo těšit. Jenže…

Zdejší firmy často dělají pouze takzvané meziprodukty nebo se zabývají kompletací, což jsou operace s nižší přidanou hodnotou. To negativně ovlivňuje produktivitu ekonomiky.

Zároveň je jasné, že boom automobilového průmyslu, ze kterého v současnosti těžíme, nebude trvat věčně. Abychom udrželi tři klíčové faktory – tuzemské platy rostly rychleji, naše hospodářství vzkvétalo a nezaměstnanost byla i v budoucnu nízká –, je nutné pracovat na změně skladby ekonomiky.

Nezbytností je přilákat nové investice v oblasti výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou a plně využít možnosti, které přináší digitalizace a robotizace.

Vyplatí se také systematická podpora českých podnikatelů, kteří nechávají právě výrobu s vyšší přidanou hodnotou v domácí ekonomice a své zisky zde reinvestují. Jimi vytvořená hodnota tak neodpluje do jiných zemí.

Jak využít současnou situaci, pokud budujete zaměstnaneckou kariéru nebo podnikatelskou dráhu? Čtěte v magazínu Business Leaders.

Tištěnou verzi nelze koupit na stáncích, k dispozici je ZDE.

Čtete-li raději digitálně v tabletu nebo chytrém telefonu, magazín v elektronickém vydání lze stáhnout ZDE.

© Tomáš Surka, průvodní slovo: Petr Casanova