Nedostatek lidí v IT: Proč zkusit ženy?

Informační technologie a ženy – jde to dohromady? Možná se té otázce podivujete. Existuje přece spousta zaměstnání, ve kterých si dokážeme představit muže i ženy. Všichni známe například učitelky, lékařky, političky, ale i manažerky nebo dokonce kosmonautky. Jak je to tedy s ženami v IT?

Protože se mnozí z Vás pohybujete v IT oboru a postrádáte schopné a hlavně jiné mozky, často se nás v rámci tištěného magazínu Business Leaders ptáte na řešení. Pojďme si tedy probrat tuto alternativu.

Kam se ženy v IT ztrácejí?

Podle statistiky Českého statistického úřadu tvořily v roce 1995 ženy více než třetinu zaměstnanců v IT odvětvích, jednalo se cca o 20 000 žen. Ve srovnání s letošním rokem, kdy se v IT oboru pohybuje cca 9 000 žen, se jedná o snížení na méně než polovinu. Na druhou stranu ovšem zastoupení mužů ve stejném časovém horizontu hlásí nárůst celkového počtu zaměstnanců na trojnásobek.

Česká republika je s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT na pomyslném žebříčku druhou nejhorší zemí v Evropě, hned po Slovinsku s 3,6 %. Evropský průměr je 16 %. Možná k překvapení většiny čtenářů nenajdeme největší zastoupení žen v IT v některé ze zemí západní Evropy, ale v Rumunsku, kde v IT pracuje 28 % žen.

Jak je to možné? Co stojí za takovým úbytkem?

IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalitních IT pracovníků. Podle některých odborníků je v Česku v IT až několik tisíc nezaplněných pozic. Kde vzít nové lidi?

Zajímavou strategií některých firem pro získání nových pracovníků je zacílení právě na ženy, které jsou v tomto oboru spíše raritou. Přitom první skutečně úspěšné programátorky byly právě ženy. Jejich současný nedostatek pramení především z nízkého zájmu o studium oborů informačních technologií. Počet studentek těchto oborů se dlouhodobě pohybuje okolo 16 %. A proč tomu tak je?

Na vině jsou vštípené sociální předpoklady nebo chcete-li předsudky. Obvyklá jsou tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. Kdo četl velký rozhovor s Marissou Mayer, generální ředitelkou Yahoo, v magazínu FC, ví, jakými odsudky si během studia prošla. Mnohé z dívek, které obor přeci jen vystudují, proto nakonec zvolí pro své zaměstnání jiný obor. To je ovšem škoda, protože existuje spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT obor:

1. IT je obor s největším rozmachem, má budoucnost. Není to tak dávno, co měl počítač doma málokdo a dnes už jsme moderními technologiemi obklopeni ze všech stran.

2. Na rozdíl od jiných oborů je v IT jistota, že vždy bude dostatek pracovních míst. Častým benefitem bývá home office, což ocení maminky na mateřské dovolené.

3. IT aktuálně patří mezi nejlépe placené obory v Česku.

4. Požadavek na kreativitu může ženám zajistit úspěch ve světě IT. Tím spíše, když jejich pohled na řešení je jiný, nevšední. Ostatně, již zmíněná Marissa Mayer to dokazuje.

Body pro ženy

I přes úspěšně zakončená studia vysokých škol, kdy bývají jejich diplomové práce hodnoceny velmi pozitivně, nemají ženy v IT lehkou úlohu.

Ve srovnání s muži jsou považovány za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velkým benefitem. Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí tvořivost a mají slabší představivost při řešení nových úkolů.

A jak jsou na tom ženy – manažerky? Jsou to prý často bojovnice, ale stěžují si, že je mužští kolegové trochu přehlížejí, zvláště tehdy, když dělají byznys. Možná, že jsou někdy při obchodních vyjednáváních – například na pozici projektových manažerů – méně tvrdé než kolegové, ale na druhou stranu umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking, což je ostatně jejich přirozená výbava, potřebná i pro mateřství.

Není také výjimkou, kdy jsou ženám zadávány podřadné úkoly, které mužům na stejné pozici zadávány nejsou nikdy – řeč je například o zajišťování cateringu, či psaní poznámek. Největším kamenem úrazu, který ženám vadí, je sexistické chování na pracovišti, mimo hlavní pracoviště, na konferencích, a to jak ze strany kolegů, tak i přímých nadřízených. Nehovoříme jen o sexistických dvojsmyslech, ale i o přihlouplých pubertálních návrzích těch mužů, kteří vysoce přeceňují svou přitažlivost – a to často jen proto, že tito muži mají vyšší kariérní pozici. Nemalá část žen byla nucena snášet při pracovních pohovorech a poradách v čistě mužských kolektivech nevhodná témata, rozebírat, popřípadě obhajovat svůj rodinný život, stav a děti, z čehož pak mohou pramenit třeba i obavy o ztrátu zaměstnání nebo potřeba zkrátit si mateřskou dovolenou.

Dívky si mohou vybrat samy svou cestu, a měly by to vědět odmala

Pomohlo by autoritativní stanovení poměrů mužů a žen v IT, tzv. kvóty? Nebylo by bylo přínosnější nechat věcem volný průběh a pouze nenásilně podporovat rozvoj potenciálu malých žen – holčiček a slečen? To je dilema, o kterém aktuálně rozhodují politici, většinou muži. Berou v potaz i to, že dívky jsou v průměru stejně inteligentní jako chlapci a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Jak to tedy řešit?

Začněme úplně od začátku a nechme je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim naši představu o tom, co se pro ně hodí a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly a ukažme jim k těmto oborům cestu. Věděli jste třeba, že již dnes existují společnosti, které se zaměřují na různá školení a kurzy IT výhradně pro dívky a ženy?

Jako ve všech oborech lidské činnosti i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na stejnou věc nebo problém různé náhledy a přístup a tyto se většinou navzájem doplňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy nevyužít?

Rozhovor s jednou z nejúspěšnějších žen v českém IT, stejně jako mnoho inspirací, jak dosahovat lepších výsledků nejen osobně, ale i v rámci týmů – to naleznete v tomto vydání magazínu Business Leaderskteré lze ještě sehnat zde.

© Petr Casanova, Katka Prášilová; spoluautorka je HR Managerem projektu Jobstack.it