První pomoc při stresu

Bolí Vás často záda? Chytají Vás křeče do svalů? Těžko usínáte? Pálí Vás žáha i po lehkém jídle?

Rychle vybuchnete i při malém podnětu?

Nenapadlo Vás, že to všechno spolu může souviset?

Jak moc ve skutečnosti rozumíme signálům svého těla?

Téma, o které si často v magazínu Business Leaders píšete.

Stres potřebný vs. stres nechtěný

Eustres (v řečtině eu = zdravý, normální, podnětný) pomáhá nabudit k výkonu. Pomocí něj už od mládí zvládáme zkoušku, konkurz, rozhovor o zvýšení platu. Souvisí s aktuální situací, která trvá jen určitý čas, a organismus se s jejími důsledky snadno vyrovná.

Distres (v řečtině dis = porušený, podrážděný, špatný) označuje dlouhodobou zátěž pro organismus, vinou které se rozbíhají opakované migrény, vracející se záněty, žaludeční vředy. Takový stres je již „součástí našeho života“, stává se chronickým.

Tučné otázky, uvedené na začátku, jsou příznaky související s distresem, dlouhodobým stresem. Naše tělo nám hlásí chybu a vyžaduje změnu. Jako když bliká kontrolka…

Jak umlčet červenou kontrolku

Vyhoření (burn out) je důsledek dlouhotrvajícího stresu. Projevuje se ztrátou zájmu, energie, chuti něco dělat a bohužel i měnit.

Co pomáhá vyřešit syndrom vyhoření? Hlavně změna. Změna režimu práce, odchod z byznysu do neziskového sektoru, nebo naopak, začít pracovat samostatně, nebo naopak v týmu, osobní rozvojové programy, rotace na pozicích v rámci firmy, stáž v zahraničí, spojená se změnou prostředí a ovzduší, přestěhování se, práce s výzvou, nový tým, ale i nová láska.

Pěti základními pilíři, které zabraňují škodlivému stresu, jsou:

  1. zajímavá, náročná, ale zvládnutelná práce,
  2. social support, tedy síť pozitivních známostí, které pro nás znamenají odpočinkový kontakt (přicházíme na jiné myšlenky), lidskou účast (nejsme v tom sami), podporu (méně se bojíme nových výzev)
  3. vědomí vlastní ceny
  4. dostatek informací (proč to děláme, co nám to přinese, kam pozitivně směřujeme)
  5. důvěra okolí a dobrá zpětná vazba (cítíme, že to, co děláme, má smysl)

Distres musíme vnímat jako běžnou infekci a stejně jej léčit. Současně odborníci v rámci prevence doporučují trénovat a posilovat tzv. stresovou stabilitu (můžeme si ji představit jako imunitu, vnitřní odolnost proti distresu). Tak jako zdravé tělo dokáže včas a účinně reagovat na bakterie a viry, mělo by včas a účinně reagovat i na negativní pocity, zejména strach, zlost nebo tíseň.

Naše psychická imunita (stresová stabilita) přímo souvisí s tím, jak jsme mentálně nastavení, jak vnímáme život. Jednoduchý test: Je „sklenice našeho dne“ poloprázdná, nebo poloplná? Prostě – míru svého stresu máme značně ve vlastních rukou.

Jak zdůrazňuji v magazínu Business Leaders, stres je vysoce subjektivní faktor. Co pro jednoho člověka je velká zátěž, může druhý vyhodnotit jako adrenalinovou zábavu. Navíc se i náš vlastní stres mění podle momentální nálady. Někdy nám jsou nároční lidé a události výzvou, jindy nás hned sklátí.

Proto si s každým stresem uvědomme, že signalizuje naši slabost a potřebu zesílit. Jak?

Otočte, prosím, na 2. stránku.