Podnikatelská lekce z fiaska Sparty aneb Jak ze skupiny udělat tým

Šestý nejbohatší Čech, dvaačtyřicetiletý právník Daniel Křetínský, je specialistou na akvizice. Když to zobecníme, vyhlíží si výhodné energetické zdroje a skupuje je. „V zásadě věřím ve fyziku,“ vysvětluje směr, jakým se rozhodl podnikat.

S elektrárnami mu to jde. Proč ne ve fotbale?

Ze Sparty Praha, kterou už třináctým rokem financuje, vytvořil holding s astronomickým rozpočtem. Jen v létě za nové elektrárny (fotbalisty) utratil i s bonusy půl miliardy českých korun (pozor, stále mluvíme o lidech, ne o firmách). Výsledek je prozatím tristní: První 3 zápasy Sparty Praha = 3 fiaska. Jediný vstřelený gól, a to ještě z penalty. Soutěžní sezona teprve začala, ale už teď je zřejmé, že v evropských pohárech dále než Sparta dojde provinční klub Zlín, jehož celoroční provoz stojí méně peněz než náklady Křetínského na nejdražší z posil.

Proč drahé „elektrárny“ automaticky nedělají výsledek? Jaké ponaučení nám Křetínského sportovní lekce poskytuje do běžného pracovního života?

Tým. To slovo neustále opakuje drahý italský trenér angažovaný do Sparty. „Náš tým…,“ povídá. Ale přerušme ho hned v zárodku. Ví, o čem mluví? Je Sparta tým?

Ve firmách se naprosto samozřejmě mluví o týmech. Jezdí se přece na TEAMbuildingy. Na poradách se probírá TÝMOVÝ život. V účetnictví jsou platby za neformální TÝMOVÉ akce. Ale co je skutečný tým? A co tým vůbec není?

Významná část předplatitelů magazínu Business Leaders pracuje v kolektivech. Je to ale opravdu tým? Uvědomme si, prosím, jak vlastně náš kolektiv vypadá, pracuje a čím by se dal vylepšit. Každý kolektiv automaticky týmem není.

Možná je skupinou. Možná zažívá porodní bolesti přerodu ze skupiny do týmu.

Proto si položme první otázku: 

Co u nás (ve firmě) vlastně máme?

Zde je několik bodů, které v ideální podobě charakterizují skupinu a tým.

Skupina: sdělený cíl, spíše řízená, náhodný výběr členů, minimální nebo žádná zpětná vazba.

Tým: přijatý cíl, spíše vedený, cílený výběr členů, vyžadovaná zpětná vazba atd.

Pokud teď uvažujeme o svém současném pracovním kolektivu, možná zjišťujeme, že má rysy skupiny i týmu zároveň. Což je dost běžné, zejména když skupina přerůstá do týmové podoby, ale ještě není „čistokrevným“ týmem. Není to chyba, je to prozatímní fáze a důkaz toho, že kolektiv žije, pracuje a vyvíjí se.

V byznysu se naprosto jednoznačně nedá říct, co je lepší – jestli skupina, nebo tým. Záleží na povaze práce. Můžete mít velmi dobře fungující skupinu, ale také kolektiv, který se bohužel nepovedl – sice se jako tým označuje, ale tím to končí.

Kudy do týmu?

Tým se může postupně vyvinout ze skupiny, nebo ho můžeme cíleně sestavit (o což se pokusila Křetínského Sparta – vyrvala jedince z jiných týmů a pokusila se je transplantovat do nového prostředí v představě, že automaticky vytvoří tým).

Jednou z nejpoužívanějších pomůcek pro správný výběr lidí do týmu i pro správné zařazení lidí na správné místo je Belbinova typologie týmových rolí, vzniklá na základě výzkumu tohoto autora na britské Administrative Staff College v Henley.

Meredith Belbin, britský výzkumník a teoretik managementu, určil osm rolí potřebných pro život týmu. Toto jsou jejich lidské charakteristiky:

Pan Shánil (RI-resourse investator): oblíbený, družný, uvolněný, nadšený, ale rychle ztrácí zájem. Snadno navazuje kontakty. Je obchodník, diplomat, styčný důstojník.

Pan Rejža (SH-shaper): dává týmovému dění řád, snaží se z nápadů vytvořit konkrétní program. Není tolerantní. Žádá přesnost, ukázněnost, systém.

Pan Rejpal (ME-monitor-evaluator): není příliš tvořivý, je především kritikem, ale objektivním. Je poctivý a spolehlivý. Je schopen strávit, analyzovat a interpretovat spoustu myšlenek.

Pan Chrlič (PL-plant): je zdrojem originálních a často radikálních myšlenek. Jeho základní charakteristikou je tvořivost.

Pan Předseda (CH-chairman): koordinuje snažení týmu za účelem dosažení vnějších cílů. Objektivní, cílevědomý. Nebývá příliš tvořivý, je však inteligentní. Mívá přirozenou autoritu.

Pan Tahoun (CW-company worker): stabilní, ukázněný. Praktik a organizátor. Plány převádí do uskutečnitelné podoby. Je spolehlivý, upřímný, pozorný.

Pan Hasič (TW-team worker): kontaktní, pohodový, hlavní přínos v oblasti vztahů v týmu. Navozuje pohodu, dobrou náladu, tlumí střety.

Pan Dotahovač (F-finisher): věci chce osobně prověřit, má obavy o vše, co se může zhatit. Šíří v týmu pocit povinnosti. Potřebuje řád, úzkostlivě dodržuje harmonogram a termíny.

Nicméně i sebelepší typologie má svoje mouchy. Každého člověka musíme vidět z mnoha stran, hlavně v akci, kde se projeví nejvíc. Proto jsou pro výběr lidí do týmu užitečná tzv. accessment centra, kde lidé procházejí více koly různých pohovorů, diagnostik, plnění případových studií, týmových aktivit atd.

Potřebujeme opravdu v naší situaci tým?

Co všechno to bude stát (a vůbec nebude řeč o penězích)?

Otočte, prosím, na 2. stránku.