Peklo v práci jménem Mobbing. Proč se jeho obětí můžete stát Vy?

Připadáš si jako vetřelec. Bílá vrána. Jsi terčem posměchu, kdykoli něco zkazíš, nebo ironických narážek, kdykoli se do něčeho pouštíš. Druzí věští, že svěřený úkol nezvládneš, a může se stát, že ho opravdu nezvládneš, protože ostatní Tě prostě nenechají v klidu.

Ponižování, deptání, ubírání síly. Snaha, aby se Ti do práce nechodilo v pohodě; aby Tvá mysl těkala, nebyla schopna soustředění a kvalitního výkonu; aby se ke kritice přidali i nadřízení na základě skutečně zhoršených výsledků. Aby výsledkem byl Tvůj odchod, dobrovolný nebo nucený.

V tištěném magazínu Business Leaders probíráme postupně všechny překážky, kterým během kariéry čelíme. Pomáhali jsme si objasnit syndrom vyhoření – jeho příčiny i efektivní řešení. Nyní otevřeme další problém. Velký problém: mobbing.

Co to vlastně je, proč k tomu dochází a jak z toho ven?

Instinkt z přírody

Poprvé byl termín mobbing použit v etologii, kde jej zavedl Konrad Lorenz. Základ slova pochází z angličtiny, mob znamená hromadně napadnout, dotírat. Lorenz tím označoval přirozený instinkt stáda hájit své území před domnělým vetřelcem. Ano, je to termín pro zvířecí chování. Ale člověk je součástí zvířecí říše a přebírá některé zvyky zvířecích souputníků, byť po svém.

Člověk to už v historii zažil. Bránit se útokem, zastrašením protivníka nebo jeho zabitím, to byl způsob boje již kmenových společností s nežádoucí konkurencí.

Moderní člověk se k mobbingu vrátil. Proč? Podle některých psychologů jej živí atmosféra současné tržní ekonomiky. Na jedince dopadá tíha hrozby nezaměstnanosti při vědomí velké konkurence. Ano, pan Někdo se cítí ohrožen.

Cítí potřebu se proti Tobě bránit. Zastrašit Tě. Odehnat Tě. A když to nepomůže, zničit Tě.

Není to šikana

Zvíře používá ostré zuby, bojovníci ostré šípy, člověk dnešní doby ostrá slova. Těmi ubližuje. Zdaleka nejde o šikanu, boj o hierarchickou nadřazenost, kde šikanující POTŘEBUJE šikanovaného pro vybití svých slabostí a mindráků. Mobbing vzniká naopak tam, kde útočník vetřelce NEPOTŘEBUJE.

Při mobbingu dochází k odstranění protivníka rozkladem jeho osobnosti. Útočník se snaží na svou stranu dostat kolektiv tak, aby se oběť cítila marně a shledala obtížným, ba nemožným se bránit – jinak než odchodem.

Mobbing je založen na sloučení slabých jedinců, kteří silnějším znepříjemňují práci. Zpočátku jde o aktivitu jedince proti jedinci, postupně již o útok skupiny proti jedinci. Nejsou to žádné hrátky pro zábavu, které jsou znakem šikany. Je to cílený útok, který potřebují být skrytý, zákeřný, vypočítavý a účinný.

V současné evropské a anglosaské psychologii se pro mobbing užívá synonyma bullying. Termín je odvozen ze slova bully, čili brutální člověk, tyran, hrubián.

Při rozpoznávání mobbingu se používá Leymannovo pravidlo. Podle něj se za mobbing považuje takové chování, které se objevuje nejméně jednou týdně po dobu nejméně šesti měsíců. Vydržet ho tak dlouho je pouze pro silné jedince.

Podle prvního výzkumu z roku 2002 se obětí mobbingu stávalo 4 – 6 % zaměstnanců. Dnes je to až dvojnásobek. Proč tato křivka roste? Protože všichni vidí, jak je mobbing účinný. A že zbavit se konkurenta na pracovišti ji velmi lehké.

Jak se to konkrétně dělá?

Jaké fáze mobbingu můžeme pozorovat?

Pokračujte, prosím, na 2. stránku.