Jak více stihnout, aniž se strhnout: 7 pilířů time managementu

Nemám čas. Jak rádi to říkáme, jak často to slýcháme.

Jak to ale, že někdo to neříká? Copak má více času? Více než 24 hodin denně?

Ne, nemá více času. Jen s ním jinak pracuje.

Je to jako s penězi. Je jich dost, zvláště když fungují jako semínka, která dělají další peníze. Jenže ne každý ví, jak je využít, jak s nimi zacházet. (Ostatně, v aktuálním vydání Business Leaders se na financování zaměřujeme).

U time managementu je klíčovou otázkou: Jak být pánem času a ne jeho sluhou? Řízení času není vlastnost nebo vloha. Je to nabytá dovednost. Dá se tedy naučit.

Umění práce s časem přitom nemůže začínat až u středních nebo vyšších manažerů. Ti se právě svým způsobem přemýšlení o čase už dostali nahoru. Především pochopili, že zvládnout více práce neznamená věnovat jí více času. Paradoxně naopak. I proto některé firmy, o kterých píšeme v magazínu, zkracují pracovní dobu, ale  v ní dbají na vyšší produktivitu s tím, že zaměstnance mají následně více času na dobití sil v rodinném kruhu, s přáteli a svými koníčky.

Čas, tak bychom ho měli chápat, je svým způsobem energie. Čas jsou svým způsobem peníze. Na rozdíl od energie a peněz je ale čas neobnovitelná komodita. Tak jako zdraví, které se špatným zvládáním času ztrácíme také.

Jsou to spojené nádoby, a proto se naučme zvyšovat pracovní nasazení v kratším časovém úseku. Jak to dokázat a nestrhnout se?

1. Předcházejme prokrastinaci

Sklon neustále odkládat povinnosti či plánované úkoly na později je prvním zabijákem produktivity. Odkládáme hlavně ty nepříjemné činnosti, kterých se obáváme. Problém je, že započetím této metodiky uvažování začneme odkládat jakékoli činnosti. Neřešené úkoly se nám začnou vršit a strach stále více růst.

Úspěšní lidé dělají přesný opak. Nejenže vše nepříjemné neodkládají, ale dělají to dokonce jako první. Ožehavý telefonát, ošemetnou reklamaci, předání ošklivé zprávy. Udělat to hned znamená mít to z krku, pocítit úlevu a dobrý pocit z toho, že nejhorší věc je vyřešena. A to den pořádně ani nezačal!

2. Zaveďme si osobní porady

Zaznamenávat si srozumitelně všechny schůzky a povinnosti znamená mít na jednom místě přehled. A hlavně – nemít to v hlavě.

Úspěšní lidé si tím snižují míru zbytečného stresu. Papír unese všechno. Hlava je bohužel limitovaná a zaneřáděná hloupostmi ztrácí výkon a soustředěnost.

3. Rozhodujme, čemu dát vlastní prioritu a co přenechat jiným

Energii nám často bere to, když do řešení jednoho úkolu přijde jiný. Nezáleží na jeho velikosti. Už to, že nás rozhodil z koncentrace, nám vadí. Tím spíše, když se tváří: Haló, věnuj se mi hned!

Úspěšní lidé zavedli systém, ve kterém tzv. gatekeepeři odcloňují ty problémy, jež mohou zvládnout sami. Touto metodou se můžeme zbavit menších úkolů, respektive se o nich ani nedozvědět. Základem ale je to, že produktivní lidé si ujasnili, že nemohou zvládnout všechno sami. Nepotřebují se považovat za nejchytřejší a nejtalentovanější. Organizace je více než genialita proto, že tým vždycky zvládne více než jedinec.

Pokud to uděláme stejně, budeme se moci soustředit na podstatné.

Jakých největších zlozvyků, které žerou čas, se lidé potřebují nejčastěji zbavit?

Otočte, prosím, na 2. stránku.