5 chyb lídrů, které srážejí celý tým

Existují schopní obchodníci, kteří jsou ale mizernými lídry. Dostane-li se takový do čela týmu, firma v jeho osobě přijde o schopného obchodníka a získá neschopného lídra. Ostatně, ztratit může i spoustu dalších schopných lidí, kteří prostě z nefunkčního týmu odejdou.

Protože mnoho čtenářů magazínu Business Leaders pracuje v oblasti přímého prodeje, musíme si vysvětlit, jak se špatné vedení projevuje na dynamice týmu a jaké konkrétní chyby posílají týmové výsledky a spolupráci ke dnu.

Předně všeho, chybovat je lidské a nevyhnou se tomu ani ti nejlepší. Avšak pozor, nejlepšími je nedělají jejich chyby, nýbrž schopnost s nimi správně naložit. Jakých chyb by se lídr měl vyvarovat a nepřenášet je ještě na své lidi?

1. Zapomínáš dobíjet energii

Roman Hassmann, šéf Amway v Česku, si zakládá na volném čase. Učí nejen své lidi, ale i svých sedm dcer důležitosti osobních snů a jejich plnění. Paradoxně v odpočinku spočívá úspěšnost obchodu – člověk má neustále důvod, PRO CO/PRO KOHO pracovat. A hlavně práci vnímá nikoli jako životní cíl, ale jako prostředek, jak k tomuto cíli dojít.

Každý lídr musí odpočívat i proto, že řeší problémy nejen své, ale i ostatních; vyrábí podporu a energii nejen pro sebe, ale i pro druhé; buduje nejen sebe, ale i všechny ve svém týmu. Oheň, má-li se šířit, se musí v první řadě udržovat, jinak vyhasne. Lídr tak nesmí zapomínat na sebe, ba musí mít sebe na prvním místě – v zájmu celého týmu.

„Nestojím o lidi, kteří jen pracují,“ říká Hassmann. „Stojím o lidi, kteří vědí, proč pracují. Kde je důvod, je motivace. A kde je motivace, je energie potřebná k vytrvalosti a úspěchu.“

Doporučení pro lídry: Mějte na zřeteli všechny čtyři energetické systémy – fyzický, emocionální, mentální a duchovní. Držte je v harmonii, s dostatečným přísunem „potravy“.

2. Nemáš jasnou vizi

Aleš Buksa, muž, který do Česka přivedl MLM, značku LR a dnes již jen spokojeně těží pitnou vodu v Africe (reportáž jsme přinesli v magazínu FC 2/2017), vytvořil s LR vůbec největší síť prodejců mimo jiné proto, že dobře chápal základní rozdíl mezi inspirací a motivací. Ten rozdíl je ve vizi.

Neustálé motivování lidí je vyčerpávající. Zig Ziglar, skvělý řečník, pronesl, že motivování je jako sprchování. Potřebujete ho denně. A teď si představte, že denně „sprchujete“ desetitisíce lidí.

Motivování vyžaduje trvalou aktivitu a nulový odpočinek. „Inspirace je účinnější a méně náročná. Inspirací se může stát společný cíl, který stmelí tým v jeden kolektiv, vědomý si faktu, že každý článek v něm je důležitý, protože je součástí řetězce,“ vzpomíná Buksa.

Doporučení pro lídry: Definujte jasně nejen cílový bod, ale i směr, respektive postupné kroky, jimiž se k cíli společně dostanete. Jakmile totiž necháte lidi, aby si nastavili cíl příliš vysoko (typicky nástěnkami příliš dlouhodobých vizí), zaviníte jejich brzké vyhoření a odpadnutí. Naopak nastavíte-li jejich cíl jako vysokou, ale dosažitelnou hodnotu, jednotlivci v týmu rádi převezmou odpovědnost za úkoly, které jim byly svěřeny. Pocítí totiž, že jsou na cestě k něčemu vyššímu, čeho ale nedosáhnou bez společného úsilí. U LR je tohle princip expanze.

3. Nejsi konzistentní

Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting, jede v jednom rytmu. I na golf, když jde s rodinou (jeho syn hraje závodně), si bere spolupracovníky z firmy. Stejně není jejich spoluúčast výjimkou ani během dovolené.

Problém většiny neúspěšných lídrů tkví v neschopnosti vydávat na vedení svých lidí setrvale stejné množství energie. Emoční výkyvy, poklesy sebevědomí a vnitřních traumat, osobní demotivovanost, střídaná opětovným odhodláním a zápalem pro věc, mohou poškodit celý tým, který se stane ochromeným tehdy, kdy nemá pevné velení.

Doporučení pro lídry: Ovládejte svou chorobnou potřebu pomoci v každém okamžiku všem a řídit všechno a všechny za každou cenu. Usnadněte si roli tím, že delegujte práci, nastavte si pracovní režim i po dohodě v rodině, nepropadejte náhlým záchvatům puzení ke zvýšené pracovní činnosti.

Zkrátka nechoďte z extrému do extrému. Buďte čitelní. A mějte pro sebe denně „svůj čas“ (masáže, saunu, cvičení či jakýkoli jiný osobní relax), ať vypustíte nadbytečnou páru a pro tým jste opět přínosem, ne zátěží.

4. Nebereš si dovolenou

Petr Borkovec, spoluzakladatel Partners, se už v mládí naučil unikat do říše počítačových her. Dnes je („Pokud mám čas a moje děti mě přijmou mezi sebe…“) hraje v rodině (aktuálně Zaklínače). Je to tak trochu jiné vypnutí a přesun do odlišného světa. Stejně tak ale má Petr rád cestování. Dobře ví, proč si na tom zakládá.

Jak jsme si ukazovali na příkladech v magazínu Business Leaders, vyhoření lídra může zanechat likvidační následky nejen na jeho osobnosti, ale i na týmu, respektive jednotlivcích, kteří ho tvoří. Lídři pro pocit osobní nepostradatelnosti často zapomínají na vlastní dovolenou a kladou na svá bedra zbytečně enormní množství povinností, protože jsou (mylně) přesvědčení, že jako oni to nikdo jiný nedokáže zařídit. Nevědomky si tak kolem krku utahují oprátku.

Doporučení pro lídry: Dobře víte, proč se říká „měř každému stejným metrem“. Aplikujte toto úsloví nejen na členy svého týmu, ale i na sebe. Jste stejný člověk, máte stejné zdravotní či životní potřeby a – ačkoli si někdy myslíte opak – nejste robot. Ostatně, i robot musí někdy na generálku.

Naučte se vypínat, v mezidobí věřit svým lidem a spoléhat se na ně stejně, jako chcete, aby se oni spoléhali na Vás.

5. Opomíjíš maličkosti

Petr Stuchlík, generální ředitel Fincentra, je stoupencem „banalit“. Jenže tyhle jeho detaily vytvářejí celek.

Ano, ve srovnání s konkrétním vysokým cílem se opomenutí například ranního pozdravu nebo úsměvu může zdát jako banalita, jenže v lidské mysli takové opakované opomenutí může vyvolat vážný problém, respektive opakované NEopomenutí může znamenat rozdílový důvod, proč pro nějakou firmu pracuji, obětuji se, udělám něco navíc.

Doporučení pro lídry: Nezapomínejte, že součástí Vaší práce je osobní kontakt s lidmi a jejich vypohodování, které vůbec nemusí být vytvářeno slovem, ale i gestem, starostí, časem, který jim věnujete. Právě tehdy, když si myslíte, že Vy jste ti nejdůležitější, je zdravte, usmívejte se na ně, chvalte je, jakmile je za co. Dávejte jim každý den najevo, jak jsou pro Vás důležití a jak si vážíte toho, co pro Vás dělají. Mluvte s nimi, udržujte osobní přístup. Trochu osobní štědrosti potěší mnohdy víc než zvláštní prémie (i když ani ta neuškodí).

Sečteno, podtrženo

Uvedené chyby jsou jen základní. Neznamenají tragédii ani to, že jste špatní lidé. Jen naznačují, že zbytečně zapomínáte na to, co Váš den i den druhých může udělat lepším.

Už identifikace chyby je posunem kupředu. A důvodem, proč si Vás tým bude vážit ještě víc. Ukazujete jim totiž cestu – jak na sobě pracovat. Když to dokáže lídr, proč by nemohl i tým?

Jak být úspěšným v obchodě, jak stoupat kariérou, ale jak přitom nezapomínat ani na osobní život, o tom je magazín Business Leaders – ať v tištěné, nebo elektronické podobě.

© Petr Casanova