Umíš pracovat s vlastními penězi? Opravdu máš na miliony?

Jak se zjištěnými údaji pracovat

Přehledná tabulka nám poskytne celou řadu informací. Například s jakou částí výdajů rozhodně nehneme (nezbytné), s jakou se ještě dá pracovat (nutné) a jakou můžeme výrazně snížit (zbytné).

Když totiž černé na bílém uvidíme, kolik peněz jsme „vyhodili za zbytečnosti“, může nám to výrazně pomoci se toho příště vyvarovat. Díky tabulce tedy zjistíme, kolik peněz je reálné ušetřit. Pak už je jen na nás, co s úsporami uděláme – zda se v duchu finanční gramotnosti pokusíme investovat, nebo alespoň spořit.

Roční přehled výdajů

Jestliže to s podnikáním myslíte vážně a chcete porozumět také vlastnímu ekonomickému smýšlení, doporučujeme v tabulce vytvořit několik oddělených kolonek, případně zcela samostatnou tabulku pro roční přehled výdajů. Tím získáme přehled v tom, jak se naše výdaje vyvíjejí po měsících.

Pro každé finanční plánování do budoucna je totiž dobré vidět, že v některých měsících jsou výdaje vyšší (lze vysledovat až ke konkrétním položkám nebo podskupinám, např. zábava, jídlo…), a v některých se snižují. V součtu tyto trendy mohou dát překvapivě vysokou částku.

Někdy si totiž myslíme, že se můžeme snažit, jak chceme, ale prostě nemáme šanci nic ušetřit. Investování, to není nic pro mě, neušetřím měsíčně ani pětistovku – takové zdůvodnění je více než časté. Vedení domácího účetnictví ale může překvapit. Najednou se ukáže, kam peníze odtékají – a mnohdy zbytečně.

Kupujete si například ráno cestou do práce kávu s sebou?

Nebo potřebujete denně krabičku cigaret?

Takový výdaj možná ani nepostřehnete. Zkuste si ale spočítat, kolik Vás to stojí za rok – zvlášť pokud máte problém vyjít s penězi.

Pokud například začneme každý pracovní den tím, že si koupíme kávu s sebou (pro jednoduchost stanovíme cenu 50 Kč), vyjde nás ročně na 12 000 Kč. To už je zajímavá částka, že?

Pokud si říkáte, že to je na investování stejně málo, co k tomu připočítat jiné výdaje, jež nalézáte v kolonce ZBYTNÉ a dokážete se bez nich obejít. Každý takové položky ve svém rozpočtu má. Uspořená částka pak může povyskočit třeba trojnásobně.

Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, kolik máme měsíčně ušetřit. Platí pouze: Čím více, tím lépe. A domácí přehled příjmů a výdajů by měl být samozřejmostí pro každého, kdo se chce stát finančně gramotným.

Rádi byste rozuměli financím a rozmnožovali je? Co je možné díky počátečním úsporám vybudovat za byznysy? Konkrétní příklady a návody přinášíme v magazínu Business Leaders, který ukazuje cestu k vyšším příjmům.

Více o aktuálním vydání zde.

© Petr Casanova