Umíš pracovat s vlastními penězi? Opravdu máš na miliony?

Chci podnikat. Chci řídit finance. Chci bohatnout.

Ano, krásná představa. Ale aby někdo mohl zodpovědně rozhodovat o financích v byznysu, musí umět zvládnout peníze také v soukromí. A nejen to. Kdo chce úspěšně nakládat s miliony, musí nejprve umět úspěšně nakládat s drobnými.

Právě domácí rozpočet je nádherná přípravna, která naznačuje, jak dobře na tom jsme se zvládáním konkrétních financí. A je to také důležitá kapitola, než se vrhnete do nového vydání magazínu Business Leaders, který je již o konkrétním financování Vašeho podnikatelského nápadu nebo rozvoje již existující firmy, která přešlapuje na místě.

Co vlastně víme o své peněžence?

Finanční gramotnost není jen povědomí o akciích nebo rozdílu mezi pasivním a aktivním příjmem. Finanční gramotnost začíná už v naší peněžence: Kolik peněz z peněženky každý měsíc vytáhneme a kolik tam vložíme? Musíme opravdu vše vytáhnout, nebo jsme špatní hospodáři? Jak moc myslíme na budoucnost a jak projídáme minulost?

Zkusili jste si někdy zapisovat své běžné výdaje? Víte, kolik dáte měsíčně za jídlo, zábavu nebo za své koníčky? Dobrý hospodář to ví. A také ví, že pouhý odhad se může ve finále lišit klidně o polovinu. Ostatně, pokud si zkusíme alespoň jeden měsíc všechno zapisovat, nejspíše budeme překvapeni, kolik peněz a za co vlastně utratíme.

Proč se hlídá rozpočet

Jakmile máme přehled v tom, kolik a za co utrácíme, můžeme snadněji zjistit, KDE můžeme ušetřit.

Přehledné domácí účetnictví můžeme vést klidně v tabulce textového editoru. A jestliže nás zajímá hlavně přehled celkových VÝDAJŮ, stačí schovávat účtenky a zapisovat své útraty souhrnně například podle data. Na konci měsíce pak výdaje sečteme.

Můžeme je rozdělovat i podle účelu (potraviny, domácnost, oblečení, zábava…), což vyžaduje pečlivější vedení domácího účetnictví, ale nemělo by to zabrat víc než pár minut denně.

Pojďme se tedy soustředit na to, jak správně vést „domácí účetnictví“, jak rozdělovat výdaje a jak získané hodnoty co nejlépe využít…

Vytvořme si tabulku pro měsíční přehled

Tabulku rozdělíme na dvě strany. Jedna je pro příjmy, druhá pro výdaje. Můžeme používat jednu tabulku pro celý rok, nebo si pro každý měsíc vytvářet novou. Důležité je, abychom se v tabulce přehledně orientovali a dobře se nám s ní pracovalo.

Co jsou příjmy

Do PŘÍJMŮ patří všechno, co nám peníze do peněženky přináší. Kromě výplaty to mohou být peníze z brigády, prodeje věcí nebo pronájmů, ale také sociální dávky, alimenty, přivýdělek z podnikání apod. Evidujme proto všechno, i kdyby šlo například o spropitné.

Co jsou výdaje

Do VÝDAJŮ patří všechno, co nám peníze z peněženky vytahuje, bere. Ne v každém rozpočtu je skutečně prostor, na čem ušetřit. Obecně platí, že čím větší podíl nezbytných výdajů máme, tím hůře se nám bude šetřit.

A tím se dostáváme k důležitému tématu: co jsou nezbytné, nutné a zbytné výdaje.

Někdo totiž za nezbytné výdaje považuje například cigarety, kadeřníka nebo jeden pár nových bot týdně, to ale není správně.

Nezbytné výdaje jsou ty, které nám vyplývají například z podepsaných smluv. Jejich nehrazení by přineslo finanční sankce, případně i soudní dohru. Takovým výdajem je například nájemné, alimenty, splácení hypotéky nebo úvěru.

Nutné výdaje jsou náklady, které rodině zajistí základní potřeby. Jedná se tedy o jídlo, ošacení, dopravu do práce a podobně. Mohli bychom sem zařadit i spoření a investice, přestože nejde o výdaje v pravém slova smyslu.

Zbytné výdaje jsou pak výdaje na to, bez čeho se zkrátka a dobře dokážeme obejít. Jde o peníze za zábavu, hračky, oblečení (které nepotřebujeme) a podobně.

Čeho si povšimnout

U příjmů zřejmě nebudeme potřebovat mnoho kolonek (nejčastěji stačí jedna pro příjem svůj, jedna pro partnerův, případně další pro pronájem nemovitosti nebo nárazový přivýdělek).

U výdajů už to bude složitější, a to je dobře. Z hlediska rozpočtu a hledání úspor jsou totiž náklady důležitější než příjmy. Můžeme vydělávat miliony, ale pokud s nimi neumíme správně nakládat, úspory nezískáme. Proto si výdajů (nákladů) obzvláště všímejme a při rozdělování na nezbytné, nutné a zbytné k sobě buďme co nejvíce upřímní: Opravdu jsme potřebovali nové boty, nebo to byl jen rozmar a patří tedy do zbytných výdajů?

Při vytváření tabulky výdajů budeme určitě postupovat od pravidelně se opakujících položek (nájem, elektřina, splátky) až k občasným výdajům. Jakmile všechny tyto výdaje sečteme, zapišme je do samostatné zvýrazněné kolonky (VÝDAJE CELKEM). Srovnání s celkovými příjmy nám ihned ukáže výsledek našeho hospodaření: Zůstalo nám něco z příjmů? Utratili jsme všechny své příjmy, nebo jsme dokonce utratili ještě více?

Jak se dá se zjištěnými údaji pracovat?

A co dokáže prozradit roční přehled výdajů?

Otočte, prosím, na 2. stránku.