Body shopping: Kdo je na nákupním seznamu v nízké nezaměstnanosti

Často mi píšete o další pracovní příležitosti. I ty, o kterých nepíšeme v magazínu Business Leaders. Fajn. Tato doba jich nabízí spoustu. Proč?

Nezaměstnanost trhá rekordy. Ale opačně, než by si leckterý firemní personalista přál. Úřady práce po České republice totiž hlásí nevídaně nízké počty uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé hledají způsoby, jak získat dostatek pracovníků na projekty a zakázky, které by jinak museli odmítnout. Jedním z řešení může být body shopping. Co se přesně za tímto pojmem skrývá?

Už čtvrtý měsíc v řadě klesla v Česku nezaměstnanost. V dubnu činila 4,4 %, v květnu o tři procentní body méně. V absolutních číslech to znamená, že celorepublikově evidoval Úřad práce 308 521 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 678 osob méně než v dubnu, meziročně pak o 86 268, tedy bezmála jedny celé Pardubice zmizely z pomyslné mapy pracovních sil. V Praze byl minulý měsíc podíl nezaměstnaných pouhých 2,9 %.

Není potom divu, že nedostatek kvalitních odborníků na trhu a vysoká cena jejich práce vede společnosti právě k určité formě outsourcingu (firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost). V určitém smyslu je body shopping právě outsourcingovým řešením.

Přechodný nákup lidí

Body shopping spočívá v najímání specializovaných odborníků jako dočasných členů interních projektových týmů po dobu realizace konkrétního projektu. S tímto způsobem získávání schopných pracovníků a specialistů se nejdříve začalo v odvětví informačních technologií.

Firmy v oblasti IT začaly své zaměstnance nabízet na krátkodobé až střednědobé projekty jiným společnostem. Většina z nich se začala nazývat „konzultantské“ či „poradenské“ firmy. Známe to vlastně již z konce 90. let, kdy řada podniků musela čelit problému takzvané „chyby Y2K“, tedy zajištění správného přechodu počítačových systémů na letopočet začínající dvojkou, konkrétně na rok 2000 ze šablony 1900. Ohromně vzrostla poptávka po IT expertech, kteří by tento úkol vyřešili. Osvědčilo se. Budovat trvalé kapacity vlastních IT oddělení na jeden projekt totiž nedávalo smysl.

Služba místo zaměstnance

Jaké tato služba poskytuje výhody? Je to zejména flexibilita. Firma si může korektně a eticky najít na jeden konkrétní projekt specialistu, o kterém ví, že by ho po skončení zakázky už „neuživila“. Také se vyhne financování a organizování náborového procesu i otázce ukončování pracovních poměrů. „Podle našich zkušeností ušetří firma body shoppingem zpravidla 30 procent nákladů oproti klasickým zaměstnancům,“ říká například Libor Kaňák ze společnosti CHC Partners, která působí v oblasti recruitmentu a body shoppingu.

Firma se také nemusí zabývat administrativními náklady (například vedením účetnictví, výplatou mezd) a může tak věnovat více energie samotné zakázce. Zároveň získá od zprostředkovatele body shoppingu garanci odbornosti kontraktorů. „Tuto jistotu při najímání expertů na volné noze firma nemá. Musí se buď spoléhat na reference, nebo investovat čas a prostředky do důkladného prověření kandidáta,“ doplňuje.

Kdo bývá na nákupním seznamu?

Jaké pozice bývají pomocí body shoppingu nejčastěji zaplňované? „Nejdražším výdajem každé firmy je neúspěšný projekt. To si manažeři uvědomují a tak často v případě personální tísně poptávají kvalitní projektové vedoucí, kteří dokážou rozpoznat rizika a předcházet jim,“ vysvětluje Kaňák.

Programátor, IT administrátor, konzultant podnikových systémů, webmaster nebo také dočasná podpora například při digitalizaci dokumentů, to jsou další nejčastější povolání zajišťovaná prostřednictvím body shoppingu. Ale mohou to být i pozice mimo sektor IT. „Body shopping se stal způsobem vyhledávání a najímání v mnoha dalších oborech. Poptávka je po pracovnících na časově omezené projekty také v oblasti účetnictví, právního poradenství, krizového managementu nebo třeba i personálního koučování,“ uzavírá Kaňák.

Jaké další příležitosti ve vydělávání peněz existují? Jak rozšířit svůj aktivní nebo pasivní příjem? Kde získat pracovníky pro své projekty? Více v magazínu Business Leaders, ať v tištěné nebo elektronické verzi.

© Petr Casanova