Kouč: V čem Ti může pomoci?

Nedokážete si poradit sami? Vaše úsilí, ačkoli je maximální, pořád nepřináší ovoce? Nemáte jasno o změně, kterou vlastně očekáváte, natož jak k ní dojít? Nevíte, kde děláte chybu? Vidíte svou budoucnost černě?

Předně, není to ostuda. I borci v posilovnách mají kouče. I profesionální sportovci, kteří přece už „vědí“, jak trénovat, proč bojovat a čím se motivovat. K čemu tedy mají trenéry? Proč se za to nestydí?

A naopak – proč se za to stydí lidé v běžném osobním nebo pracovním životě?

Vždycky se Ti nechce. Ale potřebuješ to. Jinak celá předchozí energie neměla smysl. A když to jednou zabalíš, snadno si příště řekneš, že JAKÁKOLI energie nebude mít smysl.

Kouč je jako lis, který dostává z olivy nejlepší šťávu. Podstatou však je, že ta šťáva vychází z olivy, je to její zásluha, její potenciál, ve který konečně uvěří.

Kouč je jako zrcadlo s lampou, která posvítí na chyby a přešlapy, o nichž člověk mnohdy neví, nebo si je dostatečně neuvědomuje, a přitom přímo způsobují jeho neúspěch.

Kouč je jako barevný filtr, který odnaučuje vidět věci černě a dává životu všechny barvy, i neúspěchu – který alespoň umožní změnit zažité vzorce chování, bránící v úspěchu.

Nejlepším koučům se věnujeme v našem magazínu Business Leaders a jsme šťastni, že už prvním z vás pomáhají.

Jako vrcholoví sportovci

Mnozí si kouče pletou s mentorem, terapeutem nebo konzultantem. „Mentor poskytuje expertní radu, protože má zkušenost s konkrétní oblastí, a klient tak využívá jeho expertizu; zatímco kouč není vázán na konkrétní oblast. Terapeut se spíše zaměřuje na minulost a snaží se tomu, co bylo, dát jiný význam; zatímco kouč se zaměřuje na přítomnost a budoucnost, kam směřuje cestu. Terapeutovi jde o uzdravení, vyřešení starého, koučovi o cestu k ještě většímu naplnění a budování nového. Konzultant provádí analýzy na základě osobního know-how, přináší konkrétní odpovědi; zatímco kouč neodpovídá, naopak klade takové otázky, aby klient našel své vlastní odpovědi,“ říká například Aleš Vrána z agentury Život Jako Hra.

Známe to vlastně ze sportu. Trenér hráče podporuje ve stanovování a dosahování cílů, provokuje ho výzvami, které jsou stále větší, aby se hráč posouval výš, ke svým vizím. Bez trenérů by sportovci jen tak nedosáhli špičkové úrovně v daném odvětví. Kouč totiž hledá TO, co hráči brání jít vpřed. TO, kvůli čemu téměř každý během své cesty rezignuje na cíl, protože je vždycky snazší vymluvit se, než opravdu každodenně dřít.

Je to příležitost pro ty, kdo jsou dobří, aby chtěli být ještě lepší – a neustali, dokud lepšími nebudou.

Odpovědi jsou v Tobě

Průměrní lidé si pokládají otázky a neznají odpovědi. Je to paradox, protože odpovědi v sobě mají. Jen potřebují partnera, který s nimi bude diskutovat do hloubky; který jim ukáže jiný pohled, navede je. Potom překonají i ty největší výzvy a ujasní si i ta nejtěžší rozhodnutí, protože MAJÍ S KÝM MLUVIT.

Komu zavolat, když si potřebuješ promluvit o svém nápadu, rozhodnutí? Co když nikoho, kdo Ti férově poradí, v telefonu nenajdeš? Není pak snazší raději nápad i rozhodnutí pustit k vodě?

Odkud by mohl například manažer vzít zpětnou vazbu, aby se posunul? Od podřízených? Nebo od majitele firmy, kterému by měl přiznat, že si neví rady? Komu se svěřit, aby u něj neztratil pověst?

Koučové jsou jedni z nejpřehlíženějších. A „dělají si to sami“, protože používají takové metody a dovednosti, aby si klient přišel na odpověď sám. On je tedy vítěz, ne kouč. On skutečně navštíví slepá místa ve své mysli, ne kouč. On rozvíjí svůj potenciál, objevuje nové možnosti a kráčí rychleji ke svým cílům, ne kouč.

Ale to je podstata koučů. Oni pomohou druhým.

Co od správných koučů očekávat? S čím mohou pomoci? Kdo patří ke špičce? A jak vůbec koučování probíhá?

Více v každém dílu našeho magazínu Business Leaders, který lze pro svůj osobní růst odebírat zde.

© Petr Casanova, foto: Viktor Hanáček