Založení společnosti: Co všechno musí obsahovat zakladatelská smlouva

Zakládáte společnost a nevíte si rady se zakladatelskou smlouvou? Víte, co všechno musí tato smlouva obsahovat v případě společnosti s ručeným omezeným? A co u akciových společností?

Zde najdete souhrn všech náležitostí, které musí zakladatelská smlouva nebo také listina obsahovat:

s. r. o.

 • obchodní jméno firmy
 • sídlo, kterým se firma bude prezentovat
 • předmět podnikání
 • údaje o všech společnících – jména, bydliště a v případě právnických osob název firmy a sídlo
 • přesný počet společníků a jejich způsob jednání za společnost
 • výše základního kapitálu a formy splacení kapitálu
 • výše jednotlivých vkladů společníků
 • u nepeněžitých vkladů jejich popis a ocenění, částku, která se započítává na emisní kurz, a určení osoby znalce, která provádí ocenění nepeněžitého vkladu
 • informace o jednatelích a členech dozorčí rady – celé jméno a bydliště
 • správce vkladu
 • náklady spojené se založením společnosti

akciová společnost

 • obchodní jméno firmy
 • předmět podnikání
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu a určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, či budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií, nebo zda jsou akcie blokovány
 • pokud budou vydávány akcie různých druhů, pak musí být uveden jejich název a popis práv s nimi spojených
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování ve valné hromadě
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady
 • údaje o tom, tolik akcií který zakladatel upisuje a za jaký emisní kurz, způsob a lhůta pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen
 • výše splacení základního kapitálu k okamžiku vzniku společnosti
 • bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, pak je potřeba uvést vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jejich počet a jmenovitá hodnota, druh akcií, jejich formu či údaj, že jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry; určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti
 • náklady spojené se založením společnosti
 • určení členů orgánů společnosti, kteří mají být voleni valnou hromadou
 • určení správce vkladů
 • pokud mají být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, pak je třeba uvést čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány

Zajímá Vás obchodní právo? V magazínu BUSINESS LEADERS zakládáme pravidelnou rubriku ve spolupráci s portálem Legito.cz. V ní se dozvíte vše, co Vás ohledně práva zajímá. Už máte svůj výtisk? Pokud ne, vyplňte své údaje ZDE.

Raději čtete na svém mobilním telefonu či tabletu? Objednejte si elektronickou verzi ZDE.

© Michaela Dočkalová