Více peněz, sebevědomí i volného času. Jak toho dosáhnout v kosmetické branži?

Chcete budovat svou finanční svobodu, naplnit svou pracovní seberealizaci tím, co Vás baví, a přitom mít pořád dost volného času na sebe i blízké? Cesty ukazuje náš magazín BUSINESS LEADERS. Zajímaví lidé, kteří mohou inspirovat, jsou úspěšní v mnoha oborech. A to nejen v podnikání či zaměstnání. Existují i další cesty. Jaká například?

Když Mary Kay Ash v roce 1963 zakládala svou kosmetickou firmu, měla jasnou vizi. Její vizí byla firma, v níž se ženy budou moci realizovat. Chtěla ukázat, že ženy mohou mít práci, která je bude bavit a naplňovat, a zároveň mít dostatek času na rodinu, své zájmy a samy na sebe. Ostatně její příběh jste mohli číst v magazínu FC.

Zdálo se to jako fantasmagorie. Jenže za rok to bude 55 let, co značka Mary Kay takto funguje. Ženám nepadá nic z nebe, musejí pracovat na svém rozvoji, zůstávat motivované, ale odměna přichází jak v seberealizaci, tak v dostatku volného času. May Kay totiž pracuje na bázi pasivního příjmu. Nejenže ženy samy obchodují, ale vychovávají si také tým vlastních nezávislých kosmetických poradkyň – podnikatelek, které pracují pro sebe, ale nikdy ne samy.

Kristýnu Hoškovou zaujala filozofie paní Mary Kay Ash zaujala před deseti lety. Přestože původně plánovala být specialistkou v oboru informačních technologií, nakonec dala „na plný úvazek“ přednost kosmetice a dodnes se vypracovala na jednu z nejvyšších pozic v Mary Kay. Co taková práce obnáší? Na co se připravit? Kolik si lze vydělat? Co je potřeba, aby podnikání dané ženy bylo úspěšné? Tady jsou odpovědi na vše, co může potenciální podnikatelky zajímat.

Kristýno, co se ukázalo jako klíčové pro Váš úspěch?

„Předně, ujasnit si na začátku i jiné motivy než jen peníze. Spousta lidí začíná podnikat hlavně proto, že chtějí rychle zvýšit příjmy. Nevidím na tom nic špatného, také jsem nechtěla mít vysoké příjmy až ve svých sedmdesáti letech…“

To zní úsměvně. Obvykle si lidé myslí, že s věkem budou jejich příjmy klesat a finanční situace se zhoršovat, natož v důchodovém věku.

„To ale mluvíte o zaměstnání. Podnikáte mimo jiné s cílem vybudovat si pasivní příjem. U nás si vytváříte vlastní tým, který neustále košatí. Možnost příjmu se s věkem zvyšuje. Ale opakuji, lidé přicházejí s tím, že chtějí být finančně úspěšnější brzy.“

A to není dobrý základní motiv?

„Znám jeden lepší, který právě k penězům vede. Musíte se rozhodnout stát se lepším, tedy často mnohem odpovědnějším člověkem. Kdo chce vyšší příjmy a možnosti v životě, musí si uvědomit, že s tím přicházejí také povinnosti, které už tolik lidí nevidí.“

Takže je dobré už předem se připravit na to, že s úspěchem přichází odpovědnost.

„Přesně tak. Máte odpovědnost za vše, co se vám povede i nepovede. Máte odpovědnost vytrvat u svých rozhodnutí a hledat řešení místo výmluv. Nedá se ukázat na někoho jiného, že on za to může, protože prst vždycky ukazuje na vás.“

Jak to lidé přijímají?

„Pro člověka, který už dříve podnikal úspěšně, je normální, že je proaktivní, zatímco jiní jsou pohodlí; že se učí novým věcem, zatímco jiní stagnují; že si organizuje čas, zatímco jiní svým pracovním časem plýtvají. To ale neznamená, že takoví lidé musejí dřít do úmoru bez nároku na osobní život. Naopak odpočívají a častokrát i více a kvalitněji než ti, kteří úspěchu nedosahují.“

Chcete říct: Když umí dobře zorganizovat pracovní čas, umí to i s volným časem.

„Ano. Čas mezi odpočinkem se prostě rozhodli trávit disciplinovaně, aktivně, výkonně, organizovaně, efektivně, nevyhýbají se důležitým věcem, neodkládají, neprokrastinují, každý den se snaží být lepšími než včera. Já sama každé podnikání, Mary Kay nevyjímaje, přirovnávám trochu ke sportu.“

V jakém významu?

„Když povolíte, krátkodobě se vám uleví, ale z dlouhodobého hlediska nerostete a vnitřní uspokojení to nepřináší. Naopak když zaberete a pokračujete v tempu, chvilku to bolí, ale pak přichází ten dlouhodobý pocit opojení a uspokojení, že jste to dokázali. Každý si může vybrat.“

Jaká je hlavní ingredience cesty k úspěchu?

„Trpělivost a nevzdávat to! Myslím si, že mnoha lidem by se podařilo opravdu uspět, kdyby nebyli tak netrpěliví a kdyby větší váhu přikládali tomu, jakým člověkem se stanou, místo tomu, kolik peněz vydělají a jak rychle. V podnikání je rozhodně dobré trpělivost mít nebo ji cestou získat. U Mary Kay pak je navíc důležité vnímat krásu kultivovaně.“

Co to znamená?

„Pracuji v oboru ženské krásy už deset let a mnohokrát jsem se setkala s tím, že lidé a častokrát i ženy kráse a péči o ni dávají různé přívlastky, které si myslím, že si nezaslouží. Přívlastky jako povrchnínedůležitápodřadná, někdy až dokonce trapná. Někdy to nevyslovují přímo, ale je to cítit. Vychází to z toho, že ženy svou krásu častokrát nevnímají (nikdo je to nenaučil), a neumí si jí ani vážit. Proto ji i často odmítají s důvodem, že ,není pro ně‘, případně že ,UŽ není pro ně‘.“

Jak to bylo u Vás?

„Já se před několika lety rozhodla, že krásu nebudu nijak soudit a bude pro mě kultivovaná, elegantní a důležitá. Můj osobní názor je, že učit ženy vnímat krásu v dobrém slova smyslu (tedy současně s pokorou), vnímat to, co je krásné na nich a učit je pečovat o jejich krásu JE velmi důležité.“

V čem je to změní?

„Stanou se mnohem vnímavější vůči sobě samotným i vůči svému okolí. Učíte-li člověka vnímat pozitivně krásu, nachází ji naráz všude okolo – na sobě, na partnerovi, na dětech, v přírodě. Je citlivější, vnímavější. Přestává se tolik kritizovat, začíná na sobě vidět klady, díky pozitivní změně v image, na kterou okolí reaguje, dostává chuť rozvíjet mnohé další oblasti svého života. Ženy, které si tyto souvislosti uvědomí, častokrát chtějí přirozeně svoje nadšení ze svého nového Já předat dalším lidem a bývají skvělé kosmetické poradkyně.“

Jak vypadá typická žena, která má šanci uspět ve Vašem podnikání?

„Jakákoli, která chce od života víc a je ochotna se proto učit, měnit, rozvíjet. V základech naší filozofie je heslo ,každá žena může‘. Tady všechny začínáme na stejné startovací čáře a je opravdu docela jedno s jakou výbavou do toho jdeme.“

Na čem záleží, jak se ženě v podnikání daří?

Otočte, prosím, na 2. stránku.