V hlavě patologických lhářů: Co si doopravdy myslí a proč

Potřebujete fyzioterapeuta na šíjové svaly – to proto, že si poslední dobou můžete ukroutit krk z údivu, s kolika lháři se potkáváte? Už jste v práci unaveni z toho, že posloucháte jen ryzí lži?

Pozor, teď není řeč o nějakých milosrdných či „opodstatněných“ lžích, ale o patologických lhářích, kteří se nebojí lhát o ničem, nikomu, a to zdánlivě zcela bezdůvodně – protože jim ze lži neplyne žádný zisk, naopak spíše opovržení, posměch a komplikace.

Pojďme se podívat do jejich hlavy, ať jim lépe „porozumíme“ a poznáme, jak s nimi jednat.

Patologické lhaní = neustálé lhaní, které nemá žádný opodstatněný důvod.

Fabulování, podvádění, vymýšlení si – vše jsou vlastně různé odrůdy lhaní. Nicméně patologické lhaní je jiné. Tento druh přepisuje to, co si pod pojmem neškodné lži obvykle představujeme.

Existuje spousta příbuzných označení pro patologické lhaní: mythomanie, chorobné lhaní či pseudologia fantastica. Něco mají společného, ale jedno je rozděluje. A tím je zvyk. Zatímco takzvaní notoričtí lháři lžou bezdůvodně, jen tak ze zvyku (prostě jednou lhát začali a už se toho nemohou zbavit, jak jsou lapeni do železné košile zvyku), patologičtí lháři jsou velmi nebezpeční. Nelžou primárně ze zvyku, ale aby někým manipulovali.

Patologičtí lháři Vám mohou ublížit.

Jak ukazujeme na živých příkladech v magazínu BUSINESS LEADERS, patologické lhaní v pracovním styku je obecně škodlivé, protože tito manipulátoři nelžou jen o sobě a proto, aby žili zajímavější život, ale lžou také o jiných lidech, například o Vás. Lžou tedy proto, aby sami získali výhodu, a současně aby druzí byli v nevýhodě. Říká se tomu zabít dvě mouchy jednou ranou.

Představme si to v číselním příkladu: Lhář má úroveň pracovních schopností 5. Vy máte úroveň pracovních schopností 10. Bude-li Vás chtít za pomoci lži standardně překonat, musel by si vylhat alespoň o 5 stupňů lepší kvalifikaci. Pokud však současně svým lhaním sníží Vaše postavení, pak mu bude stačit vylhat se na úroveň 8 (o 3 stupně výš), protože Vás v očích druhých degraduje na úroveň 7. Proto patologičtí lháři lžou nejméně ve dvou směrech.

Možná se právě teď ve Vaší firmě někdo snaží o Vás lhát, aby získal Vaše místo. Tváří v tvář ho nepoznáte. Chová se mile, sympaticky, ba i nápomocně, může být okouzlující a laskavý, ale realita je jiná. Za Vašimi zády je to sociopat, který se Vám skutečně snaží ublížit.

Chování, které je pro patologické lháře typické, je tak matoucí!

Je tak úžasný… V každé historce, kterou o sobě vypraví, vychází jako „úžasňák“, hrdina, spasitel, zkrátka skvělý a nepostradatelný.

Ach, tak opomíjený… Opačný přístup, role oběti. Pro nedostatek kvalitních výsledků má vždy nějaký argument – každý týden novou nemoc, novou tragédii, nového viníka, který může za to, co se mu stalo.

Má tolik nešťastných závislostí… Čím více zlozvyků (alkoholismus, užívání drog, gamblerství, drobné zlodějiny a podvůdky), tím větším rizikem pro své okolí je. Sice všichni závislí nejsou lháři, nicméně lidé bojující s různými závislostmi jsou statisticky náchylnější k tomu nekontrolovatelně lhát své rodině i přátelům.

Vlastností patologických lhářů může být mnohem víc: fanatismus, narcismus, žárlivost, impulzivita, násilnické (sprosté) chování, agresivita.

Srážka s takovým lhářem může bolet. Právě proto je nutné identifikovat ho. Jen tak se před ním můžeme mít na pozoru a v případě nutnosti s ním jednat správně. Co to znamená? Jak s patologickým lhářem komunikovat?

Otočte, prosím, na 2. stránku.