Jak si otevřít restauraci nebo kavárnu?

Rozhodli jste se, že začnete podnikat v oboru gastronomie?

Gratulujeme. Jistě jste si vybrali správně, protože lidé budou jíst a pít pořád. Z hlediska založení živnosti, výběru vhodné lokace pro provozovnu nebo kvality poskytovaných služeb to ale není vůbec nic jednoduchého.

Co všechno obnáší otevřít si v dnešní době stravovací zařízení?

Podrobně si celé téma rozebereme v blížícím se vydání magazínu BUSINESS LEADERS, které vychází už 28. února. Nyní alespoň ve zkratce:

Nejdříve zažádejte o živnostenský list

Než se pustíte do samotného podnikání, musíte si na živnostenském úřadě založit živnost, tedy živnostenský list na provozování hostinské činnosti. Pokud jste vyučeni jako kuchař/číšník nebo jste vystudovali vysokou školu v oboru či máte jiné potvrzení o vzdělání v gastronomii, nebudete mít sebemenší problém živnostenský list získat. Bez problémů zažádat o živnostenský list můžete i tehdy, můžete-li doložit šestiletou praxi v oboru.

(Jak jednat v případě, že jste obor nevystudovali ani nemáte žádnou praxi? O tom již v BUSINESS LEADERS).

Požádejte o koncesi na prodej lihu

S největší pravděpodobností budete potřebovat i koncesi na prodej lihu, kterou si rovněž zařídíte na živnostenském úřadě, zároveň se žádostí o živnostenský list. Za koncesi nic platit nebudete, slouží jen pro případnou kontrolu a přehled celního úřadu.

Vytvořte si projektovou dokumentaci a zajděte na stavební úřad

Jakmile budete mít živnostenský list a koncesi zařízenou, pak je třeba hledat to správné místo pro váš podnik, samozřejmě za předpokladu, že nepřebíráte stravovací zařízení po někom jiném. Na stavebním úřadě po vás budou chtít přesně vědět, co budete ve své provozovně dělat. V tomto okamžiku musíte začít sestavovat projektovou dokumentaci.

(O jakých dalších dokumentech a žadostech na stavebním úřadě jednat? O tom již v BUSINESS LEADERS).

Musíte splňovat všechny hygienické normy

Než vám všechny potřebné úřady dají povolení hostinské zařízení provozovat a podnik vám zkolaudují, je třeba splňovat i hygienické normy.

Co všechno do nich spadá a co budete ke splnění všech hygienických norem potřebovat? To vše vyřešíme v magazínu.

Nezapomeňte na vyjádření hasičského záchranného sboru

Málokdo ví, že k tomu, abyste si otevřeli podnik v oboru pohostinství, potřebujete i vyjádření hasičského záchranného sboru, a to na základě projektové dokumentace. Tu zašlete na adresu příslušného HZS společně s vytištěnou žádostí o stanovisko, kterou najdete na stránkách Hasičského záchranného sboru ČR, a její kopií. Přiložte k těmto dokumentům rovněž požární bezpečnostní řešení, které vám zpracuje odborně způsobilá osoba. Poslední částí tvoří výkresová dokumentace. Všechny dokumenty musí být umístěny v jedné obálce anebo svázané v deskách.

(Ve kterých případech je nutné spolupracovat s Národním památkovým úřadem a proč? O tom již v BUSINESS LEADERS).

Prostory si nechte včas zkolaudovat

Jakmile je vaše provozovna připravena k otevření, podejte na stavebním úřadě žádost o pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, a to tak, že vyplníte žádost o odsouhlasení provozovny k používání. Stavební úřad na základě žádosti osloví Krajskou hygienickou stanici a Hasičský záchranný sbor s tím, že společně navštíví vaši provozovnu. Kolaudace může proběhnout klidně několik týdnů před zahájením provozu, ale nejpozději v den, kdy podnik otevřete, musíte poslat oznámení o zahájení činnosti.

Jaká lokalita je pro umístění kavárny nejvhodnější?

Která forma reklamy je nejúčinnější?

Které úřady nabízejí bezplatnou konzultaci a poradí vám, jak při otevření podniku postupovat?

To vám poradí jedni z nejuznávanějších řezníků a kavárníků už v příštím čísle magazínu BUSINESS LEADERS. Získat lze pouze ZDE.

© Michaela Dočkalová