Proč jen plat nestačí aneb 7 doporučení, aby od vás zaměstnanci neutíkali

Vybudovali jste si vlastní firmu, ale připadává vám, že zaměstnanci nepracují tak, jak by měli? Tráví čas povídáním si s kolegy, z oběda chodí až po dvou hodinách a na monitorech se jim objevuje častěji Facebook než pracovní záležitosti? Neptejte se, v čem oni dělají chybu. Zeptejte se, co byste vy jako zaměstnavatel mohl udělat pro to, aby byli zaměstnanci výkonnější.

V tomto článku se podíváme na hlavní pravidla, která byste jako zaměstnavatel měl vůči svým zaměstnancům dodržovat. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat v magazínu Business Leaders.

Peníze k motivaci nestačí

Jakmile přestanete využívat potenciál svých zaměstnanců, dříve nebo později přestane být firma konkurenceschopná. Proto byste měli začít přemýšlet nad tím, jak své zaměstnance motivovat k tomu, aby byli ve své pracovní době efektivnější.

Zkušenější zaměstnavatelé vědí, že peníze jako motivátor příliš nefungují. Každý sice potřebujeme uspokojovat své základní potřeby – jíst, pít, mít kde bydlet a slušně se oblékat, ale důležité jsou i jiné, vyšší potřeby. Co byste měli udělat proto, abyste ve své firmě měli spokojené a pracovité zaměstnance?

1. rada: Pochvalte je

Už jste někdy slyšeli o Maslowově pyramidě lidských potřeb? Právě tou byste se měli řídit. Podle ní má člověk pět základních potřeb, od nejméně důležité, která tvoří nejspodnější část pyramidy, po nejdůležitější, jež se nachází na samém vrcholu. Peníze ale uspokojují jen jednu z potřeb člověka. Abychom byli skutečně šťastní a aby nás to, co děláme, bavilo, potřebujeme se seberealizovat a čas od času se od vážené osoby chceme dočkat nějakého uznání, pochvaly. Pochvala za dobře odvedenou práci motivuje zaměstnance mnohem víc než o jeden nebo dva tisíce vyšší výplata.

maslow
Maslowova pyramida lidských potřeb: Čím výše čteme, tím důležitější životní hodnoty potkáváme. A tím vzácnější jsou zaměstnavatelé, kteří ctí podřízené až do špičky pyramidy.

2. rada: Mluvte s nimi

Naopak pokud vy jako zaměstnavatel chcete, aby k vám zaměstnanci chovali úctu a mohli jste se skrze ně a potažmo vaši firmu seberealizovat, musíte se s nimi naučit jednat. Dát jim vaši důvěru, že za vámi mohou přijít s jakýmkoliv problémem, že když nastane nějaký problém, nebudete na ně křičet ani jim nadávat, ale rozumně si s nimi promluvíte a společně dojdete k opatření, aby se daný problém v budoucnu neopakoval.

3. rada: Důvěřujte jim

Dejte svým zaměstnancům najevo, že jim skutečně důvěřujete a ceníte si jejich práce. Svěřte jim složitější úkol, ať mají možnost předvést, co v nich je. Nikdy jim neříkejte: „Já si to raději udělám sám.“ Budou si pak myslet, že jim nevěříte a že si myslíte, že by úkol nesplnili nebo ne tak, jak si to vy představujete.

4. rada: Buďte k nim otevření

Klidně za nimi občas přijďte s tím, že si s něčím nevíte rady a jestli by vám nemohli pomoci. Přesvědčte je, že vám na jejich názoru záleží a že nemáte problém přiznat své vlastní slabiny. Rozhodně u nich respekt neztratíte, ba právě naopak. Budou si vás považovat.

5. rada: Buďte pozitivní

Svým zaměstnancům příliš nepomůžete, když se už od rána budete tvářit jako hromádka neštěstí. Ať vás trápí cokoliv a máte jakýkoliv problém, nedávejte to svým zaměstnancům najevo, a už vůbec ne tak, že si na nich začnete vylévat svou zlost. Není nic horšího, než když si zaměstnanec myslí, že mu jeho nadřízený křivdí.

6. rada: Vysvětlete jim, proč dělají to, co dělají

Všichni zaměstnanci do jednoho by měli, ba přímo musejí pochopit, co je smyslem jejich práce, co mají dělat, proč to dělají, jak a také k čemu jejich práce směřuje. Každý úkol, který jim zadáte, musíte zdůvodnit. Jakmile nepochopí, proč vlastně ve vaší firmě vůbec jsou, brzy je práce přestane bavit a bude jim připadat, že dělají něco, co vlastně vůbec nechtějí.

7. rada: Nechte je vést

Při poradách nebo na schůzkách nechte mluvit i je. Dejte jim prostor, aby si s klientem také popovídali, aby měli možnost říct svůj názor. Zapojujte je do debaty. Budou mít dobrý pocit z toho, že někoho zajímá jejich názor a že jim dokážete projevit důvěru nejen na pracovišti mezi čtyřma očima, ale i před ostatními a úplně cizími lidmi.

Jak a čím můžete své zaměstnance odměňovat?

Jak a kde kvalitní zaměstnance hledat?

Čím své zaměstnance můžete od vysokých pracovních výkonů odradit?

Čtěte v prvním vydání magazínu Business Leaders. Předplatné možno objednat pouze zde.

© Michaela Dočkalová