Jaká forma podnikání je pro vás ta správná?

Přemýšlíte nad tím, že si začnete vydělávat sami na sebe? V první řadě si dobře rozmyslete, zdali začnete podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. Nevíte, jaký je mezi tím rozdíl? Od toho jsme tu my, abychom vám pomohli se správně rozhodnout.

Nyní se podíváme na to, co která forma podnikání obnáší a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody jednotlivých způsobů podnikání. Pokud se o podnikání zajímáte hlouběji, přeplaťte si magazín Business Leaders, který je určen nejen podnikatelům, ale i současným zaměstnancům, kteří se chtějí seberealizovat a dále se rozvíjet.

Klíčová otázka vaší budoucnosti

Jak fyzická, tak právnická osoba mají své výhody i nevýhody a každá se řídí jiným zákonem. Zatímco fyzická osoba podléhá zákonu o živnostenském podnikání, právnická osoba se řídí zákonem o obchodních korporacích. Než se vůbec začnete zabývat tím, co všechno budete muset udělat pro to, abyste podnikali jako živnostník, nebo si založili vlastní firmu, pečlivě zvažte, jaký typ podnikání a proč zvolíte. Jde o klíčovou otázku, která rozhodne o vaší budoucnosti. Rádi bychom vám přemýšlení trochu usnadnili, a proto vám nabízíme souhrn nejdůležitějších informací o nejčastějších způsobech podnikání.

Fyzická osoba jako nejjednodušší způsob podnikání

Fyzická osoba neboli živnostník se obecně považuje za nejjednodušší a nejlevnější formu podnikání. Doporučuje se hlavně těm, kteří s podnikáním teprve začínají. Přesto se i živnostníci musejí potýkat s několika menšími i většími problémy.

Výhody

 • pro podnikání v oboru takzvané volné živnosti získáte živnostenský list na počkání
 • zřízení ŽL vás stojí pouhých 1000 Kč
 • ŽL si můžete založit na každém živnostenském úřadě a nemusíte chodit zvlášť na pobočku vaší zdravotní pojišťovny ani finančního úřadu
 • OSVČ podléhají menší regulaci ze strany státu, a proto se nemusejí tolik zabývat administrativou
 • fyzické osoby, které uplatňují náklady paušálem, nemusejí vést účetnictví, stačí daňová evidence (více se způsobem placení daní a vedení účetnictví budeme zabývat v dalších článcích)

Nevýhody

 • i když podnikání teprve rozjíždíte nebo vám živnost nevydělává, musíte platit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění (minimální záloha na ZP činí v roce 2017 1906 Kč, na SP činí 2061 Kč)
 • OSVČ ručí za závazky celým svým majetkem
 • právní úkony smí dělat jen daná fyzická osoba, jiné osoby pouze na základě plné moci
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo osoby, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 000 000 Kč musejí vést účetnictví
 • musíte podnikat pod svým jménem a příjmením

Rozhodnete-li se podnikat jako fyzická osoba, měli byste také zapřemýšlet nad tím, jaký druh živnosti si zvolíte. Víte, že se živnosti dělí na ohlašovací a koncesované?

Ohlašovací živnosti

Existují tři typy ohlašovacích živností. Záleží na tom, do jakého oboru se chcete pustit. Na základě toho si pak jednoduše ověříte, zdali spadá pod řemeslnou, vázanou nebo volnou živnost.

1. Volná

Její obrovskou výhodou je, že při zakládání volné živnosti nemusíte prokazovat žádné zvláštní znalosti ani způsobilosti. Navíc nepotřebujete žádné vzdělání ani praxi. Do této kategorie spadají například umělci, novináři a podobné profese. Celý seznam najdete v příloze 4 živnostenského zákona.

2. Řemeslná

Právě sem spadají všechna klasická řemesla jako kadeřnice, malíři, pekaři nebo pokrývači. Celý seznam profesí najdete v příloze 1 živnostenského zákona. V případě, že zvolíte řemeslnou živnost, budete muset doložit osvědčení o odborné způsobilosti.

3. Vázaná

Taktéž při zakládání vázané živnosti budete prokazovat odbornou způsobilost. Jedná se o profese jako účetní, projektant, záchranář nebo restaurátor. Celý výčet opět najdete v živnostenském zákoně, tentokrát však v příloze 2.

Koncesované živnosti

Stejně jako v případě vázaných živností i u koncesované živnosti bude třeba prokázat své odborné znalosti a dovednosti. Vztahují se na ni zvláštní právní předpisy, které najdete v příloze 3 živnostenského zákona. Zatímco u předchozích typů živností můžete začít podnikat ještě před tím, než budete živnostenský list držet v rukou, v tomto případě musíte počkat, až do chvíle, než obdržíte koncesní listinu. To je jakýsi druh zvláštního státního povolení. Do koncesovaných živností spadají zejména ty obory, v nichž hrozí riziko ohrožení na životě, zdraví, majetku a také zákonem chráněných veřejných zájmů.

Nezavrhujte právnickou osobu

Založit si právnickou osobu je mnohem komplikovanější a rovněž i finančně náročnější, přesto má i toto podnikání své nesporné výhody. Musíte ale počítat s tím, že do začátku vám rozhodně tisícikoruna stačit nebude. Existuje celkem pět typů právnických osob, a to společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Nejčastějšími právnickými osobami však bývají první dvě zmiňované, proto se budeme nadále věnovat především jim.

V první fázi podnikání si musíte založit právnickou osobu a nejpozději do 90 dnů ji nechat zapsat do obchodního rejstříku. Teprve v tuto chvíli začíná společnost fungovat. Mnozí začínající podnikatelé se rozhodují, zda zvolit právnickou osobu na základě toho, kolik lidí bude ve společnosti figurovat. Pokud půjde o dvě a více osob, rozhodně se vyplatí zřídit si právnickou osobu. Kritérií pro rozhodování je ale mnohem víc.

Kromě počtu zakladatelů, kteří právnickou osobu zakládají, rovněž záleží na:

 • oboru, v němž chcete podnikat,
 • velikosti základního kapitálu,
 • způsobu a rozsahu ručení za závazky, které z podnikání vyplývají,
 • způsobu vedení účetnictví,
 • důvěryhodnosti,
 • míře právní regulace,
 • oprávnění k řízení.

Obecně platí, že právnická osoba působí mnohem věrohodněji než osoba fyzická. To platí především při jednání s velkými společnostmi a zahraničními klienty.

Jaké jsou však hlavní výhody a nevýhody právnické osoby?

Výhody společnosti s ručením omezeným

 • společníci ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu
 • základní vklad činí minimálně 1 Kč
 • působí důvěryhodněji a seriózněji než fyzická osoba
 • společnost může zastupovat více společníků, a to bez plné moci
 • lze měnit společníky a výši jejich jednotlivých vkladů
 • společnost podniká pod libovolným názvem
 • hodnota s. r. o. se postupem času zvyšuje, proto je možné ji výhodně prodat
 • platíte pouze daň z příjmu právnických osob, popřípadě srážkovou daň z podílů na zisku
 • v případě úmrtí společníka společnost nezaniká, ale jeho podíl se převádí na dědice, samozřejmě pokud to umožňuje společenská smlouva

Nevýhody společnosti s ručením omezeným

 • musíte si nechat sepsat společenskou smlouvu notářem
 • zápis do obchodního rejstříku činí 6000 Kč
 • musíte si zřídit datovou schránku
 • je nutné vést podvojné účetnictví
 • podnikání PO nelze přerušit ani pozastavit, zaniká až likvidací, tedy splacením všech závazků a požadavkem o výmaz z obchodního rejstříku
 • je nutné alespoň jednou za účetní období svolávat valnou hromadu jakožto nejvyšší orgán společnosti

Výhody akciové společnosti

 • má vysokou prestiž oproti předchozím typům podnikání
 • může ji založit již jedna právnická osoba, jinak dvě a více fyzických osob
 • jednotliví akcionáři neručí za závazky společnosti
 • akciová společnost umožňuje anonymitu vlastníků

Nevýhody akciové společnosti

 • je nutné sepsat takzvanou zakladatelskou listinu
 • právnická osoba musí mít živnostenské oprávnění dle činnosti, kterou bude provozovat
 • za zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku zaplatíte 8000 Kč
 • základní kapitál akciových společnosti činí minimálně 2 000 000 Kč v případě, že je společnost zakládána bez veřejné nabídky akcií, je-li zakládána s veřejnou nabídkou, musí být minimálně 20 000 000 Kč
 • opět je potřeba pravidelně svolávat valnou hromadu

Stále nevíte, jaký typ podnikání je pro vás nejvýhodnější? Jakým způsobem lze uplatňovat výdaje v daňovém přiznání a který způsob placení daní se vám vyplatí? Sledujte naše webové stránky a předplaťte si magazín Business Leaders, kde se dočtete mnoho dalšího. Příště pokračujeme.

© Michaela Dočkalová