6 rad, jak se nenechat strhnout davem a udržet si na pracovišti vlastní autonomii

Většina z nás byla vedena tak, abychom se chovali jako slušné lidské bytosti.

Ačkoliv máme dobré vychování, tu a tam potřebuje každý z nás jemné připomenutí, abychom se utvrdili v tom, že chovat se slušně je nutné. A že se to cení i dnes, kdy mnohé manažerské praktiky a taktiky mají ke slušnému vychování hodně daleko.

Protože právě pracoviště, na němž zpravidla trávíme valnou část dne, je místem, kde se jakýkoliv nedostatek taktu okamžitě projeví. Smutné je, že v některých případech bývá dokonce oceňován.

Proč?

Jak jsme psali v jednom z našich minulých článků. Ostré lokty dnes prodávají.

Ostré lokty a asertivita ale nejsou synonymem pro hrubost a nevychovanost. Ačkoliv se někdy jejich hranice mohou hodně blížit, nikdy by neměly splynout.

A na každém pracovišti se zpravidla vyskytuje alespoň jedna osoba, které nejsou tyto pojmy, tedy asertivita a nevychovanost, dostatečně jasné.

Takový jedinec umí z drobného nedorozumění vytvořit drama obludných rozměrů, které nastolí ve zbytku prostoru dokonalý chaos.

Představte si sněhovou vločku, která spadne na zem, kde nabírá síly, až se změní v ničivou lavinu valící se do údolí. Situace se zcela vymkne kontrole. Nějak podobně to vypadá v kanceláři, v níž vládnou přehnaně ostré lokty.

Jak se nestát součástí dramatu?

Jak se nenechat vtáhnout momentálními okolnostmi?

A… jak si zachovat klidnou tvář a čistou pověst?

Jednoduše…

Nenechte se strhnout davem

Seskupí-li se někde více lidí, nastává většinou poprask. Všichni začnou jednotně reagovat na situaci, dochází k vystupňování afektivity, snížení kritičnosti a uvolnění zábran. Nezřídka vše přechází v paniku. Nadaní jedinci jsou schopní s davem „pracovat“ – posouvat, směrovat, podněcovat jej směrem pro ně výhodným. Tak vnikají třeba revoluce.

Riziko vzniku revoluce je na pracovišti pravděpodobně vyloučeno.

Přesto je však, díky seskupení více lidí na jednom prostoru, bohaté na podněty vybízející k davovému jednání.

A to může být nebezpečné.

Dav je přechodné shromáždění většího množství lidí v místě s bezprostředním kontaktem, které reaguje na stejné podněty podobně nebo zcela identicky. Lidé v davu jsou spojeni psychickou vazbou, mají shodné emoce a pudy, které nejsou brzděny žádnými etickými nebo organizačními normami.

Davová situace vytváří anonymitu, a tak si každý dovolí i to, co by nikdy za jiných okolností neudělal. Má pocit, že se za ostatní schová.

V davu je vyvolána iluze moci a univerzality a to vede k psychické infekci vyúsťující často v akci.

V běžném smyslu znamená slovo dav shromáždění jakýchkoliv jedinců bez ohledu na jejich národnost, povolání nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla dohromady.

Z psychologického hlediska, které nás zajímá, nabývá však slovo dav zcela jiného významu.

Za jistých daných okolností – ale jenom v nich – má shromáždění lidí nové vlastnosti. Ty se značně liší od vlastností jedinců, kteří je skládají. Vědomá osobnost tu mizí a city i myšlenky všech jednotek jsou zaměřeny týmž směrem.

Tvoří se kolektivní duše, beze vší pochybnosti přechodná, která však má velmi určité vlastnosti. Z pouhého seskupení se stalo to, čemu říkáme dav organizovaný, nebo chcete-li, dav psychologický. Ten pak tvoří jedinou bytost a je podroben zákonu duševní jednoty davů.

Chování jedince v davu se projevuje potlačenou racionalitou a projevovanou solidárností s ostatními.

Jedinec se v davu ztrácí asi jako kapka v moři. Splývá plně s ostatními, ztrácí svou osobnost, svou racionalitu a soudnost. Dav vyvolává silný pocit správnosti realizovaných akcí, ač jsou jakékoliv. Ze studií vyplývá, že si lidé ani mnohé své činy neuvědomují. Když například jsou konfrontováni s nahrávkou průběhu demonstrace, nemohou uvěřit vlastním očím, co vše v rámci davu provedli.

Otočte, prosím, na další stránku.