5 způsobů, jak si udržet své nejlepší zaměstnance

Vaši nejlepší zaměstnanci jsou přínosem, který je pro fungující společnost nedocenitelný. Jejich hodnoty si ale může všimnout i konkurence. Může nabídnout i lepší pracovní podmínky.

Co s tím?

Jak si své nejlepší zaměstnance udržet?

Víme, jak na to.

1. Dostatečné kompenzace

Dobří pracovníci si zaslouží štědré platy, stejně jako velkorysé výhody a veřejní uznání. Proto cesta, jak udržet výkon svých velikánů a povzbudit je dokonce k dalšímu zlepšování, vede přes vzájemnou komunikaci.

Dejte těm, kterých si vážíte, vědět, že jste s prací, kterou odvádí, spokojení.

Některé segmenty se rozrůstají mnohem rychleji než jiné. Vývoj jde kupředu mílovými kroky obzvláště v určitých oblastech. Jednou z nich je i výpočetní technika. Pokud si chcete zachovat své nejlepší pracovníky v tomto oboru, ujistěte je, že jste schopni držet krok s dobou a poskytnout jim to, co si jejich neustále se zdokonalující odvětví vyžaduje.

2. Buďte flexibilní

Ačkoliv ne všichni zaměstnanci mají rodinné povinnosti, rozhodně nic nezkazíte přátelským přístupem plným porozumění, který v dlouhodobém horizontu pomůže získat a udržet loajalitu vašich lidí.

K takovému přístupu patří třeba umožnění odchodu či volna v případě nějaké neočekávané události, občasná či pravidelná možnost práce z domova, nebo pružná pracovní doba.

Všechny tyto drobné ústupky mohou mít pro zaměstnané lidi velký význam, protože pomáhají podporovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Velkoryse placené otcovské a mateřské dovolené rovněž asistují rodinám při zvyknutí si na novou situaci a ukazují, že si společnost váží rodiče jako zaměstnance i jako člověka.

3. Pečlivě zvažujte, koho budete pasovat do role manažera

Člověk, který bude velet ostatním, by měl být skutečným odborníkem v komunikaci a specialistou na dodržování stanovených termínů. Pravý manažer si je vědom, že na jeho bedrech leží očekávání těch, za které zodpovídá, a tak dělá vše proto, aby je nezklamal. Zároveň by měl být vždy přístupný rozhovoru a připravený zodpovědět všechny otázky potřebné pro pochopení a vyjasnění nastalé situace.

Ne všichni vedoucí pracovníci mají takové schopnosti. Často nestačí určité zkušenosti, když dotyčnému chybí notná dávka komunikačních a společenských dovedností. Špatně zvolený manažer dokáže energii celého týmu poslat ke dnu a spolu s ní i pár schopných zaměstnanců, o které nechcete přijít.

Proto do rolí týmových lídrů vždy dosazujte takové lidi, kteří nejsou mentory, ale spíše trenéry.

Trenéry, kteří dokáží plně podpořit nejen vlastní kariérní růst, ale i těch, kteří jim byli svěřeni. Někteří jedinci mají k takovému přístupu přirozené vlohy a mnohdy stačí si je uvědomit a rozvinout. Podobně zaměřené školení pro vhodné osoby jistě není špatným nápadem.

4. Nabízejte kreativní benefity

Je příjemné, že svým lidem dáváte k dispozici tradiční výhody jako je dovolená, zdravotní a sociální pojištění, nemocenská a možnosti pro profesní rozvoj.

Co kdybyste se ale zamysleli nad tím, jak nabídku benefitů rozšířit tak, aby vašim zaměstnancům skutečně nic nechybělo?

Když jim nebude nic chybět, nebudou mít tendence odcházet jinam.

Dejte jim k dispozici kreativní balíček dalších výhod – volný vstup do posilovny v pracovní době, půldenní volno každý letní pátek, bezplatné ovoce a kávu v kuchyňce, možnost vzdělávacích fondů či půjček s mimořádně výhodnými splátkovými kalendáři.

Je vaše kancelář plná mladých zaměstnanců s rodinou?

Zajišťujte v pravidelných intervalech akce pro rodiny s dětmi, které nabízejí slevy na návštěvu místních sportovišť.

Sestává vaše kancelář ve velké většině z mladých ambiciózních profesionálů?

Organizujte šťastné hodiny, během nichž vždy vylosujete jednoho šťastlivce, jenž si bude moci vybrat, které školení v pracovní době navštíví.

5. Pěstujte na pracovišti pozitivní atmosféru

Nebojte se na pravidelných poradách veřejně pochválit úspěchy výkonných pracovníků. Nejen, že je potěšíte, ale kromě toho nejspíš budete motivovat i méně hvězdné pracovníky. Slova chvály v nich možná probudí chuť a touhu něco zlepšit.

Z toho důvodu si všímejte i menších zlepšení méně úspěšných jedinců a nezapomínejte je také zmínit, aby věděli, že jejich existenci ve firmě berete na vědomí a nevnímáte jejich práci jako zbytečnou.

Rovněž si žádejte neustále zpětné vazby od vašich manažerů. Povzbuzování týmové práce podporuje zdravé a přátelské pracovní prostřední, kde je konkurenční boj a rozbroje nahrazen loajalitou a důvěrou.

Přátelské pracovní prostředí snižuje stres na pracovišti, budí v lidech chuť k dílu a vytváří pozitivní profesionální kulturu.

Takové prostředí vede nejen k lepším mezilidským vztahům, ale i k vyšší produktivitě.

Způsobů, jak zajistit, aby od vás neutíkali zaměstnanci, jichž si vážíte, je celá řada.

My jsme se vám zde pokusili nastínit ty nejúčinnější a nejvíce lidské.

Není k tomu potřeba žádná složitá věda, nebo vykonstruovaná pravidla. Nejvíce se vyplácí ryze lidský přístup, který se nebojí otevřenosti, loajality a přirozeného projevu uznání.

Vydáte-li se touto cestou, pak si můžete být jistí, že nikdy nešlápnete vedle.

Diskuzní stránka BusinessLeaders je zde.

© Kateřina Lukášová